Zarf Karşılaştırmaları

Zarf karşılaştırmaları, Zarf karşılaştırmaları konu anlatımı, Zarf karşılaştırmaları örnek cümleler, Adverbs karşılaştırma konusu, Zarflar konusu ingilizce, Adverbs konusu ingilizce, Adverbs ile ilgili cümleler, Adverbs Comparative ile ilgili cümleler, Düzensiz zarflar, Zarf ve sıfat ayrımı, Adverbs kullanımı, Düzenli ve düzensiz zarflar,  Adverbs konusu alıştırmalar, Adverbs Exercises, Adverbs cümleleri ve alıştırmaları

Türkçe de zarflar,  fiili niteleyen kelimelerdir.  Aynı durum ingilizcede geçerlidir. 

Sıfat Zarf Ayırımı

She is a happy girl. = O mutlu bir kızdır.

  • Burada mutlu (happy ) kelimesi ismi nitelemektedir. Bu durumda ismi nitelediği için sıfat olmaktadır.

She is playing with her friends happily. (O, arkadaşlarıyla mutlu bir şekilde oynuyor.)

  • Happily kelimesi fiili nitelediği için zarf olmaktadır.

Some people are bad. (Bazı insanlar kötüdür.)

Some people behaviour badly. (Bazı insanlar kötü davranırlar.)

*********************************************************************

hızlı koşmak = run fast

güzel oynamak = play well

hızlı sürmek = drive fast

harika çizim yapmak = draw wonderfully  

*********************************************************************

  • Çoğu zarf, sıfatların sonuna “ly” eki getirilerek zarf yapılmaktadır. 
  • Sıfatları zarf yapmak için sıfatların sonuna “–ly” harfleri eklenir. Sıfat “y” ile bitiyorsa “–y” kaldırılır ve yerine “– ied” yazılır.

High : Yüksek               Highly : Yüksek derecede , ziyadesiyle

Bad : Kötü                     Badly : Kötü olarak, Kötüce

Careful : Dikkat         Carefully : Dikkatlice

Warm : ılık                  warmly : samimiyetle

slow                                slowly

quick                              quickly

dangerous                   dangerously

happy                            happily

loud                                loudly

carefull                         carefully

  •    Ancak bazı kurallara uymayan sıfatlar vardır. Bunlara kuralsız sıfat zarf dönüşümü adı verilir.

Sıfat           Zarf

good          well

bad           badly

hard        hard

fast           fast

early      early

late           late

 

Zarf Karşılaştırmaları ile ilgili cümleler

Harry swims fast than me. (fast zarf)  Harry , benden hızlı yüzer.

Harry swims faster than me. (faster zarf)  Harry , benden daha hızlı yüzer.

***********************************************************

Ali is working very harder than me. = Ali benden çok daha sıkı çalışıyordu.

***********************************************************

I got to the bus station earlier than him. = Otobüs durağına ondan daha önce vardım.

***********************************************************

Ayşe drives more carefully than Ali does. = Ayşe, Aliden daha dikkatlice araba kullanır.

***********************************************************

She thinks more than you to speak. = O konuşmak için, senden daha çok düşünür.

***********************************************************

Fatih sometimes talks thougtlessly. = Fatih bazen düşüncesizce konuşur.

***********************************************************

He plays football more successfully than I do = O, benden daha başarılı bir şekilde futbol oynar.

***********************************************************

He plays football the most successfully in the class. = O, sınıfta en başarılı bir şekilde futbol oynar.

***********************************************************

 

 

Adverbs Alıştırmalar

Adverbs Konu Anlatımı

Etiketler : Zarf karşılaştırmaları, Zarf karşılaştırmaları konu anlatımı, Zarf karşılaştırmaları örnek cümleler, Adverbs karşılaştırma konusu, Zarflar konusu ingilizce, Adverbs konusu ingilizce, Adverbs ile ilgili cümleler, Adverbs Comparative ile ilgili cümleler, Düzensiz zarflar, Zarf ve sıfat ayrımı, Adverbs kullanımı, Düzenli ve düzensiz zarflar,  Adverbs konusu alıştırmalar, Adverbs Exercises, Adverbs cümleleri ve alıştırmaları

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.