Zaman Zarfları Konu Anlatımı

Adverb of time konu anlatım ve alıştırmalar ingilizce, adverb of time alıştırmalar ve cevapları, adverb of time konusu ile ilgili alıştırmalar ve örnekler, zaman zarfı örnek cümleler ve alıştırmalar, zaman zarfı kullanımları ile alıştırmalar, zaman zarfı örnek exercises, ingilizce zaman zarfları.

 

Zaman Zarfları Konu Anlatımı

Adverb of Time

Zaman bildiren zarflardır.  Bunları belirli ve belirsiz zaman zarfları olmak üzere iki kategoride inceleyebiliriz.  

Zaman zarflarında kullanılan kelimeler.

 

ZAMAN ZARFLARI

Belirli zaman zarfları

when sorusuna cevap olarak söylenebilen,  belirli bir zaman belirten zarflardır.  Bunlar genellikle geçmiş zamanda kullanılır.

Gelecek zaman,  geniş zaman ya da şimdiki zamanda da kullanıldıklarına sıkça rastlanır.

 

“At three o’clock,  in October,  On Friday,  in 1987”

Kullanımları belirli bir zamandan bahsetmektedir Ancak Zamanlara göre belirli Zaman zarflarının kullanımını şöyle Özetleyebiliriz

 

Şimdiki zaman zarfları:

 • at the moment = şu anda
 • now = şimdi
 • at present = şu anda 
 • today = bugün

 Bunlar cümlenin başında ya da sonunda kullanılabilirler.

 

I am reading a book at the moment.  = şu anda kitap okuyorum

Today I am going to write a letter. = Bugün bir mektup yazacağım.

 

Gelecek zaman zarfları:

 • tomorrow = yarın
 • tonight = bu gece  
 • in 2015 = 2015’te  
 • This evening = bu akşam
 • next week month year summer etc. = gelecek hafta ay yıl yaz/vs  
 • at 7 o’clock = saat 7’de
 • in two days = iki gün içinde 
 • in September = Eylül’de

Yukarıdakiler ve bunlara benzeyen gelecek zaman zarfları genellikle cümle sonlarında kullanılırlar.  Ancak cümle başında kullanıldıklarına da rastlanır.

 

Tomorrow night we are going to go to the cinema. = Yarın gece sinemaya gideceğiz.

I will go on a holiday next month. = Gelecek ay tatile gideceğim.

 

 

Geçmiş zaman zarfları:  

yesterday = dün

yesterday evening = dün akşam

 yesterday morning = dün sabah

last night = dün gece

last week month lyear/etc. = geçen haftal aylyil/vs

 two days weeks ago = iki gün hafta önce

 in 1998 = 1998’de

 

Geçmiş zaman zarfları da cümlenin başına ya da sonuna yerleştirilebilir.

I saw her yesterday.

Last night I woke up suddenly.  

 

Geniş zaman zarflarını sıklık zarfları bölümünde görebilirsiniz.  

Eğer cümle içinde birden fazla zaman zarfı bulunmaktaysa doğru sıralama şöyle olmalıdır:  saat gün tarih yıl

 

Belirli olmayan zaman zarfları

 Bize kesin bir zaman bildirmeyen yani belirli olmayan zaman zarflarının en sık kullanılanları sunlardır:

 

nowadays = bugünlerde

recently = son zamanlarda

yet = henüz

soon = yakında

still = halen

just = biraz önce

late = geçenlerde,  son zamanlarda

another day = başka bir gün

at last = sonunda

one day = bir gün

once = bir keresinde

immediately = hemen derhal 

formerly = daha önce

already = halen/zaten

afterwards = ardından

once upon a time = bir zamanlar

 

 

She had breakfast.  Afterwards,  she went out.

 

KULLANIM KURALLARI

 

Already:  Olumsuz cümlelerde kullanılmaz.  Cümlede farklı yerlere getirilebilir.  Anlam olarak beklenen bir eylemin beklenen süreden önce gerçekleşmiş olduğunu belirtir.  

 

We already know what she does. = Ne yaptığını biz zaten biliyoruz.

When I entered,  he was already asleep. = içeri girdiğimde o zaten uyuyordu.

 

Still:  Devam eden zamanlarla (continuous tenses)  birlikte kullanılır.  Olumlu ve soru cüm-  lelerinde rastlanır.  Bir eylemin tamamlanmamış olduğunu belirtir.  Türkçe’deki karşılığı “hâlâ”  dir.  

 

 

She is still talking with her friend. = Hâlâ arkadaşıyla konuşuyor.

They are still loving each other = Hala birbirlerini seviyorlar.

Have you called your father yet? = Şu ana kadar babanı aradın mı?

We haven’t discussed about this subject yet. = Bu konu hakkında henüz tartışmadık.

ADVERB / zarflar

 

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.