Yer Zarfları Konu Anlatımı

 

Yer Zarfları Konu Anlatımı

Yer zarfları yer ya da yön bildiren kelimelerdir.  Genellikle cümle içinde fiilden sonra gelir

 

abroad = yurt dışında

 anywhere = hiçbir yere/  herhangi bir yere

 back = geriye

 backwards = geriye doğru

 behind = arkaya

 below = aşağıda

 forward = öne doğru

 far away = uzakta

everywhere = her yerde

 nowhere = hiçbir yere

 there = orada oraya

 here = burada/buraya

 right = sağa

left = sola

 downstairs = aşağı katta

 upstairs = üst katta 

ahead = ilerde  

 

My mother has just come from abroad. = Annem yurt dışından henüz geldi.

She lives downstairs. = O aşağı katta oturuyor.  

If she wants to go somewhere,  take her there. = Eğer bir yere gitmek isterse,  onu oraya götür. 

 

Yer zarflarının cümlenin neresinde kullanılacağından emin olamadığınız durumlarda şu kuralı aklınızdan çıkarmayın:  Cümlede hal zarfı ve zaman zarf varsa yer zarfı bunların ortasına getirilmelidir.

She spoke loudly in the meeting room two days ago. = İki gün önce toplantı odasında yüksek sesle konuştu.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.