While Bağlacı Kullanımı

While kullanımları, While zaman bağlacı olarak kullanımı, While örnek cümleler, For A while ile örnek cümle, -ken bağlacı ile cümleler, While bağlaç olarak kullanımı, While Konu anlatımı, While ingilizce, Oysa ingilizce, While kalıbı, while cümle başında, While Tüm kullanımları

While Kullanımları

  • Öncelikle while zaman bağlacı olarak kullanılmakta olup “-iken” (yaparken, giderken) şeklinde fiile anlam yüklemekte kullanılmaktadır.

While zaman bağlacı olarak örnekler

***********************************************************

Hasan stayed with his friend’s home while he was Muğla.

Hasan Muğla’dayken arkadaşının evinde kaldı.

***********************************************************

While I was talking on the phone, door rang.

Telefonla konuşurken, kapı çaldı.

***********************************************************

  • Bağlaç olarak kullanılıp anlam olarak “-iken, oysa, – mekle birlikte, -diği halde” anlamlarına gelmektedir.

Ali is a very hardworking student while Ali’s brother wasn’t harworking.

Ali çok çalışkan bir öğrencidir oysa Alinin ağbisi çalışkan değildir. 

***********************************************************

She is very cute , while her sister is naughty.

O çok sevimli oysa kardeşi şımarık.

***********************************************************

While what  he says is true of Ersin, It is wrong of Emel.

Söyledikleri Ersin için doğru olmakla birlikte, Emel için yanlıştır.

***********************************************************

  • …… A While : Bu yapı bir süre, bir müddet anlamlarına gelmektedir.

I listened to my teacher for a while, bu then I’m bored.

Bir müddet öğretmenimi dinledim fakat sonra sıkıldım.

***********************************************************

 I haven’t been in Kayseri quite a while.

Epey zamandır Kayseride değildim.

I have been in Muğla long a while.

Uzun bir süre muğladaydım.

She have just gone out a little while ago.

O biraz önce dışarı çıktı.

***********************************************************

İngilizcemiz.Net

Yararlı olması dileğiyle…

 

CONJUNCTION / Bağlaçlar

Etiketler : While kullanımları, While zaman bağlacı olarak kullanımı, While örnek cümleler, For A while ile örnek cümle, -ken bağlacı ile cümleler, While bağlaç olarak kullanımı, While Konu anlatımı, While ingilizce, Oysa ingilizce, While kalıbı, while cümle başında, While Tüm kullanımları 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.