Type 2 Cümleler

If Clause konusu,If clause Type 2,Type 2 örnekleri,Type 2 kullanım yapısı,Type 2 konu anlatımı,type 2 örnek cümleler,type 2 conditionals,type 2 alıştırmalar,type 2 exercises,type 2 cümleler,Type 2 kullanımı ve cümleleri

If Clause Type 2 Örnek Cümleleri

Type 2 Kullanım Yapısı

IF + SIMPLE PAST, WOULD + V1(Fiilin 1. hali)

If the sun didn’t shine , fruits wouldn’t ripen.
Güneş açmasaydı meyveler olgunlaşmazdı.

If I had enough money, I would lend you some.
(Eğer yeterli param olsaydı, sana biraz borç verirdim.)

If I were rich , I would buy a mercedes.
(Eğer zengin olsaydm, bir mercedes alırdım.)

If I knew the answer, I would tell it to you.
Cevabı bilsem sana söylerim / söylerdim.

If he didn’t drink so much, he wouldn’t cough so much.
Bu kadar çok içmese, bu kadar çok öksürmez / öksürmezdi.

If I had a map, I would lend it to you.
Eğer haritam olsaydı, onu size ödünç verirdim.

If he studied more, he would pass the exam.
Daha fazla çalışsaydı, sınavı geçerdi.

If he weren’t working now, he could come to our party.
Eğer şu anda çalışıyor olmasaydı, partiye gelirdi.

They would buy a new house if they had more money .
Biraz daha paraları olsaydı, ev alırlardı.

If I were you , I would go home.
(Eğer senin yerinde olsam, eve giderim.)

If I were in England, I would visit my uncle.
(Eğer ingiltere de olsam, amcamı ziyaret ederim.)

If I were a princes, I would help the poor people. 
(Eğer prenses olsam, Fakir insanlara yardım ederim.)

20 Comments on Type 2 Cümleler

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.