There is There Are Konu Anlatımı

There is There Are Konu Anlatımı,There is Konu Anlatımı,There Are Konu Anlatımı,There is There Are Konu Anlatımı Video,There is There Are örnekler,There is There Are cümleleri,There is There Are Konusu,There is There Are videolu anlatımı,There is There are alıştırmalar

There is / There are

kavramı bulunma durumu bildirir. Tekil cümlelerde THERE IS , Çoğul Cümlelerde THERE ARE kullanılır.

Örnekler;

There is a book on the table.

( Masanın üstünde bir kitap vardır.)

*******************************************

There is a pen in the box.

(Kutuda bir dolma kalem var.)

*******************************************

There are two children in the garden..

(Bahçede 2 çocuk var.)

*******************************************

There are a lot of books in the library.

(Kütüphanede çok kitap vardır.)

*******************************************

Is there a wallet on the table?

(masanın üstünde cüzdan var mı?)

*******************************************

There is a phone on the table.

(Masanın üzerinde bir kitap var.)

*******************************************

There is a cat under the table.

(Masanın altında bir kitap var.)

*******************************************

There are seven days in a week .

(Bir haftada 7 gün vardır.)

*******************************************

There are 12 months is a year.

(Bir yılda 12 ay var.)

*******************************************

There are 81 cities in Turkey.

(Türkiye’de 81 vilayet var.)

*******************************************

Olumsuz Cümle Yapısı

There is not………………. Yoktur
There are not………………Yoktur

There isn’t milk in the bottle. (Şişede süt yok.)

There isn’t coffee in the cup. (Fincanda kahve yok.)

There aren’t two many books on the table. (Masada iki kitap yoktur.)

Soru Cümle Yapısı

Is there a……..? var mı?

Are there………..? var mı?

***************************************

Is there a book on the table? (Masada bir kitap var mı?)
Yes, there is. (Evet, vardır )

*******************************************

Is there a cat under the table? ( Masanın altında bir kedi var mı? )
No, There isn’t. (Hayır, yoktur.)

*******************************************

Are there four seasons in a year? (Bir yılda 4 mevsim var mı?)
Yes, there are. (Evet, vardır.)
No, there aren’t .(Hayır yoktur.)

*******************************************

Konuyla ilgili örnek alıştırmalar için tıklayınız..

There is There Are Videolu anlatımı için tıklayınız..

İngilizcemiz.Net 

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.