Tasdik Soruları Video

Tasdik Soruları / Question Tags / Teyit Soruları

Tasdik soruları olumlu veya olumsuz cümleyi soru haline getirmek için kullanılmaktadır. Cümleye anlam olarak “değil mi ? , tamam mı?” gibi anlamlar katarak soru haline getirmek için kullanılan yapılardır.

  • Tasdik Soruları 2 şekilde yapılmaktadır;

Verilen Cümle;

1-) OLUMLU İSE ; Tasdik sorusu OLUMSUZ;

2-) OLUMSUZ İSETasdik sorusu OLUMLU;

olarak kurulur.

Örnekler;

a-There is a book, isn’t there?

(Orada bir kitap vardır, değil mi?)

b-Kayseri is a large city, isn’t it?

Kayseri büyük bir şehirdir, değil mi?

c-Kayseri and Nevşehir are cities, aren’t they?

Kayseri ve Nevşehir şehirdir, değil mi?

d-Stop that noise,will you?

Sesinizi kesin , tamam mı?

e-He is  a rich man isn’t he?

O zengin bir adamdır değil mi? 

Teyit Soruları Videolu Anlatımı

Tasdik Sorularının kuralları ve genişletilmiş anlatımı  (Question Tags)için tıklayınız..

Question Tags Alıştırmalar için tıklayınız…

Yararlı olması dileğiyle.. İngilizcemiz.Net

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.