implant

Tasdik Soruları (Question Tags)

Tasdik Soruları (Question Tags)

Question Tags Konu anlatımı

Tasdik soruları (Question Tags) olumlu veya olumsuz cümleyi soru haline getirmek için kullanılmaktadır. Cümleye anlam olarak “değil mi ? , tamam mı?” gibi anlamlar katarak soru haline getirmek için kullanılan yapılardır.

 • Tasdik Soruları 2 şekilde yapılmaktadır;

Verilen Cümle;

1-) OLUMLU İSE ; Tasdik sorusu OLUMSUZ;

2-) OLUMSUZ İSE; Tasdik sorusu OLUMLU;

olarak kurulur.

Olumlu Örnek Cümle;

You are a student, aren’t you? (Sen bir öğrencisin, değil mi?) …

 • Örneğinde  görüldüğü gibi ilk cümle olumlu yapıda kullanıldığı için tasdik sorusu(“aren’t you“) olumsuz eklenmiştir.

Olumsuz Örnek Cümle;

You aren’t a student, are you? (Sen öğrenci değilsin, değil mi?)

 • Örneğinde  görüldüğü gibi ilk cümle olumsuz yapıda kullanıldığı için tasdik sorusu(“are you“) olumlu eklenmiştir.

 

Tasdik Sorularının Özellikleri

1-)Tasdik Soruların da hiç bir zaman “Ali,Veli,Ayşe” gibi özel isimler kullanılmaz. Şahıs Zamirleri kullanılır.

Örnek;

 • Ayşe goes to the school, does she? (Ayşe okula gider,değil mi?)
2-)Verilen cümle “there” ile verildiyse, tasdik sorusunda yine “There” kullanılır.
Örnek;
 • There is a book, isn’t there? (Orada bir kitap vardır, değil mi?)
 3-)Verilen cümlenin öznesi “İstanbul, Kayseri “gibi yer ismi ise, bunların yerine tekiller için “it, çoğullar için “they”  alınır.
Örnekler;
 • Kayseri is a large city, isn’t it?
 • Kayseri and Nevşehir are cities, aren’t they?
4-)Verilen cümlenin özne sayısı birden fazla ise ve öznelerden birisi “I” ise tasdik sorusunda “We” kullanılır.
Örnek;
 • My friend and I went to the cinema, didn’t we?
5-)Özne sayısı çoksa ve içlerinde We öznesi varsa hepsinin yerini yine “We” öznesi kullanılarak tasdik sorusu yapılır.
Örnek;
 • Ali, Ayşe and We will go to İstanbul, will not we / won’t we ?
6-) Verilen cümledenevervarsa cümleye tasdik sorusu ilave ederken olumlu eklenir.
Örnek;
 • Ali never studies lesson, does he?

7-)Verilen cümle emir ise “will you” kullanılır.

Örnek;

 • Stop that noise,will you?

8- Verilen cümle Lets ile başlıyorsa “shall we” kullanılır.

Örnek;

 • Let’s go to the cinema, shall we?

9-) Verilen cümlenin öznesi “nobody,somebody,anybody,everybody,none,no one ” ise bunların yerine “They” alınır. Nothing ise “it” alınır.

10-) Verilen cümlede özne “I am” ise tasdik sorusunda “aren’t I” alınarak yapılır.

I’m right, aren’t I ?

Tasdik Soruları Videolu anlatım için tıklayınız…

Question Tags Alıştırmalar için tıklayınız…

İngilizcemiz.Net 

Yararlı olması dileğiyle..

3 Comments on Tasdik Soruları (Question Tags)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*