Tasdik Soruları (Question Tags)

Tasdik Soruları (Question Tags)

Question Tags Konu anlatımı

Tasdik soruları (Question Tags) olumlu veya olumsuz cümleyi soru haline getirmek için kullanılmaktadır. Cümleye anlam olarak “değil mi ? , tamam mı?” gibi anlamlar katarak soru haline getirmek için kullanılan yapılardır.

 • Tasdik Soruları 2 şekilde yapılmaktadır;

Verilen Cümle;

1-) OLUMLU İSE ; Tasdik sorusu OLUMSUZ;

2-) OLUMSUZ İSE; Tasdik sorusu OLUMLU;

olarak kurulur.

Olumlu Örnek Cümle;

You are a student, aren’t you? (Sen bir öğrencisin, değil mi?) …

 • Örneğinde  görüldüğü gibi ilk cümle olumlu yapıda kullanıldığı için tasdik sorusu(“aren’t you“) olumsuz eklenmiştir.

Olumsuz Örnek Cümle;

You aren’t a student, are you? (Sen öğrenci değilsin, değil mi?)

 • Örneğinde  görüldüğü gibi ilk cümle olumsuz yapıda kullanıldığı için tasdik sorusu(“are you“) olumlu eklenmiştir.

 

Tasdik Sorularının Özellikleri

1-)Tasdik Soruların da hiç bir zaman “Ali,Veli,Ayşe” gibi özel isimler kullanılmaz. Şahıs Zamirleri kullanılır.

Örnek;

 • Ayşe goes to the school, does she? (Ayşe okula gider,değil mi?)
2-)Verilen cümle “there” ile verildiyse, tasdik sorusunda yine “There” kullanılır.
Örnek;
 • There is a book, isn’t there? (Orada bir kitap vardır, değil mi?)
 3-)Verilen cümlenin öznesi “İstanbul, Kayseri “gibi yer ismi ise, bunların yerine tekiller için “it, çoğullar için “they”  alınır.
Örnekler;
 • Kayseri is a large city, isn’t it?
 • Kayseri and Nevşehir are cities, aren’t they?
4-)Verilen cümlenin özne sayısı birden fazla ise ve öznelerden birisi “I” ise tasdik sorusunda “We” kullanılır.
Örnek;
 • My friend and I went to the cinema, didn’t we?
5-)Özne sayısı çoksa ve içlerinde We öznesi varsa hepsinin yerini yine “We” öznesi kullanılarak tasdik sorusu yapılır.
Örnek;
 • Ali, Ayşe and We will go to İstanbul, will not we / won’t we ?
6-) Verilen cümledenevervarsa cümleye tasdik sorusu ilave ederken olumlu eklenir.
Örnek;
 • Ali never studies lesson, does he?

7-)Verilen cümle emir ise “will you” kullanılır.

Örnek;

 • Stop that noise,will you?

8- Verilen cümle Lets ile başlıyorsa “shall we” kullanılır.

Örnek;

 • Let’s go to the cinema, shall we?

9-) Verilen cümlenin öznesi “nobody,somebody,anybody,everybody,none,no one ” ise bunların yerine “They” alınır. Nothing ise “it” alınır.

10-) Verilen cümlede özne “I am” ise tasdik sorusunda “aren’t I” alınarak yapılır.

I’m right, aren’t I ?

Tasdik Soruları Videolu anlatım için tıklayınız…

Question Tags Alıştırmalar için tıklayınız…

İngilizcemiz.Net 

Yararlı olması dileğiyle..

3 Comments on Tasdik Soruları (Question Tags)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.