Tahminde Ya da Çıkarımda Kullabiliceğimiz Yapılar

Bir tahminde veya varsayımda bulunurken  kullanabileceğimiz yapılar;

Must, Can’t, Must Have, Can’t Have, Have to/ Had to be, Will, Should

 

MUST

Bu konu da anlam olarak cümle sonuna “-malı, –meli  ” gibi anlamlar katan cümlelerde kullanırız.

 

ÖrNekler

 • Your teacher must be so knowledgeable.
 • (Öğretmeniniz çok bilgili olmalı.)
 • Murat must be a very clever boy.
 • (Murat çok zeki bir çocuk olmalı.)
 • Croc must be one of the best games.
 • (Croc en iyi oyunlardan biri olmalı.)
 • This must be the guitar you are looking for.
 • (Aradığınız gitar bu olmalı.)
 • She has been travelling all day. She must be tired.
 • (Bütün gün boyunca seyahet ediyor. Yorulmuş olmalı.)

 

CAN’ T

Bu yapıyı genelde must için kullanılan cümlenin olumsuzunda kullanırız. 

Örnekler;

 • This restaurant can’t be very bad. I see many people in there.
 • (Bu restorant çok kötü olamaz. İçinde çok insan görüyorum.)
 • You have just had lunch. You can’t be hungry.
 • (Henüz öğle yemeği yedin. Aç olamazsın.)
 • She can’t be single. She must be married.
 • (Bekar olamaz. Evli olmalı.)
 • He has a Porche. He can’t be poor.
 • (O bir Porche’ye sahiptir. Fakir olamaz.)

 

MUST HAVE + V3

Örnekler;

 • She got here very quickly. She must have walked very fast.
 • (Buraya çabukça ulaştı. Hızlı yürümüş olmalı.)
 • You must have worked hard. Because You look exhausted.
 • (Çok çalışmış olmalısınız. Çünkü çok bitkin görünüyorsunuz.)
 • I haven’t seen the people next door for long. They must have gone away.
 • (Yan kapıda ki insanları uzun süredir görmüyorum. Uzağa gitmiş olmalılar.)
 • He can’t find his umbrella. He must have left it in his office.
 • (O şamsiyesini bulamıyor. Şemsiyesini ofisinde bırakmış olmalı.)

 

CAN’ T HAVE + V3

Bu yapıyı da genelde must have yapısının olumsuzunda tercih ederiz.

Örnekler;

 • Ali passed the exam without studying. The exam can’t have been difficult.
 • (Ali sınavı çalışmadan geçti. Sınav zor olmuş olamaz.)
 • Erkan did the opposite of what I said. He can’t have understood what I asked him to do.
 • (Erkan dediğimin tersini yaptı. Ne yapmasını istediğimi anlamış olamaz.)
 • She can’t have paid for the bills. Because she was broke.
 • (O meteliksiz olduğundan dolayı faturaları ödemiş olamaz.)

 

HAVE TO /HAS TO /HAD TO BE

Bu yapı kullanım olarak yine varsayımlarda kullanılır. Ancak bunda biraz kesinlik vardır. Ayrıca had to be yapısı must have ile aynı anlamda kullanılmaktadır.


Örnekler

 • There is a tall boy fishing in the river. He has to be Ali.
 • (Nehirde balık tutan uzun boylu bir çocuk var. O Ali olmalı.)
 • This has to be the best film you have seen.
 • (Bu izlediğin en iyi film olmalı. )
 • I couldn’t see Ali at home. He had to be with his classmates.
 • (Aliyi evde göremedim. O sınıf arkadaşlarıyla birlikte olmalıydı.)
 • They have to be your family.
 • (Onlar senin ailen olmalı.)

 

WILL

Örnekler

 • It will be Luke. I can hear her voice.
 • O luke olmalı. Sesini işitebiliyorum.
 • She will be waiting for you. Don’t be late.
 • (O seni bekliyor olacak. Geç kalma)
 • They will be at home by this time.
 • (Onlar şu ana kadar evde olmalılar.)

SHOULD / SHOULD HAVE

Örnekler

 • He usually comes here about this time.  He should be here very soon.
 • (O genellikle yaklaşık bu saatlerde gelir.  O çok yakında burada olmalı.)
 • My letter should have arrived by now.
 • (Mektubum şuana kadar varmış olmalı.)
 • He should have taken my e -mail.
 • O benim e-mailimi almış olmalı.

 

3 Comments on Tahminde Ya da Çıkarımda Kullabiliceğimiz Yapılar

1 Trackbacks & Pingbacks

 1. Had Better Konu Anlatımı | İngilizcemiz

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.