Subjects and There is / There are

tehere is , there are
tehere is , there are

Subjects and There is / There are

Şimdiki konumuzda özneler ve bir nesnenin hangi durumda ya da nerde bulunduğunu ifade etmek için kullanacağımız subjects ve there is/ there are kavramlarını inceleyip Örneklerle ve videolu anlatımıyla  açıklamaya çalışacağız. Yararlı olması dileğiyle….

ÖZNELER:  Tekil Özneler ve Çoğul Özneler olmak üzere 2′ ye ayrılır.

Tekil özneler;

 • I  :  ben
 • He  :  O  (Erkekler için kullanılır.)            
 • She  :  O  (Bayanlar için kullanılır.)          
 • It  :  O  (Cansız varlıklar için.)              
 • You  :  Sen                                            

 

 • I’m a teacher.  :  Ben bir öğretmenim.
 • He is a teacher.  :  O bir öğretmen.
 • She is a teacher.  :  O bir öğretmen.
 • It is a pen.  :  O bir dolma kalem.
 • You are a student.  :  Sen bir öğretmensin.

NOT:  “You” öznesi hem tekil için hemde çoğul için kullanılabilir. Her iki kullanımda da dikkat edecek olursanız are yardımcı fiilini kullanmaktayız.

 

Çoğul Özneler;

 • You  :  Siz
 • We  :  Biz
 • They  :  Onlar                                                

 

 • You are teacher.  :  Siz öğretmensiniz.
 • We are teacher.  :  Biz öğretmeniz. 
 • They are teacher.  :  Onlar öğretmenlerdir.

 

There is / There are:

Kavramı bulunma durumu” bildirir. Tekil cümlelerde “THERE IS”, Çoğul Cümlelerde “THERE ARE” kullanılır.

 Örnekler;

 • There are two children in the garden.  :  Bahçede iki çocuk var.
 • There are a lot of books in the library.  :  Kütüphane’de çok kitap vardır.
 • İs there a wallet on the table.?  :  Masanın üzerinde cüzdan var mı.?
 • There is a phone on the table.  :  Masanın üstünde telefon var
 • There is a cat under the table.  :  Masanın altında kedi var.
 • There are seven days in a week.  :  Bir hafta’da 7 gün vardır.
 • There are 12 months is a year.  :  Bir yılda 12 ay var.
 • There are 81 cities in Turkey.  :  Türkiye’de 81 il var.

 

Olumsuz Cümle Yapısı:

There is not.  :  Yoktur.
There are not.  :  Yoktur.

 

Örnekler;

 • There isn’t  milk in the bottle.  :  Şişede süt yok.
 • There isn’t coffee in the cup.  :  Fincanda kahve yok.
 • There aren’t two many books on the table.  :  Masada iki  kitap yoktur. 

 

Soru Cümle Yapısı:

Is there a.?  :  var mı.?

Are there.?  :  var mı.?

 

 • Is there a book on the table.?  :  Masada bir kitap var mı.?
  Yes, there is.  :  Evet, vardır.
 • Is there a cat under the table.?  :  Masanın altında bir kedi var mı.?
  No, There isn’t.  :  Hayır, yoktur.
 • Are there four seasons in a year.?  :  Bir yılda 4 mevsim var mı.?
  Yes, there are.  :  Evet, vardır.
  No, there aren’t.  :  Hayır yoktur.

 

 

Konuyla ilgili örnek alıştırmalar için tıklayınız..

 

Bugünkü konumuzu da bu şekilde anlatmaya çalıştık….

There is There Are Videolu anlatımı

 

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.