Subjects and There is / There are

Subjects and There is / There are (Özneler ve Bulunma Kavramları)

Şimdiki konumuzda özneler ve bir nesnenin hangi durumda ya da nerde bulunduğunu ifade etmek için kullanacağımız subjects ve there is/ there are kavramlarını inceleyip Örneklerle ve videolu anlatımıyla  açıklamaya çalışacağız. Yararlı olması dileğiyle….

Özneler(Subjects) ; Tekil Özneler ve Çoğul Özneler olmak üzere 2′ ye ayrılır.

Tekil özneler;

  • I       (ben)                                              I’m a Teacher.  (Ben bir öğretmenimdir.)
  • He   (O ‘Erkekler için kullanılır’)             He is a teacher.(O bir öğretmendir.)
  • She (OBayanlar için kullanılır’)            She is a teacher.(O bir öğretmendir.)
  • It      (OCansız varlıklar için )              It is a pen. (O bir dolma kalemdir.)
  • You  (Sen)                                            You are a student. ( Sen bir öğrencisin.)

 

Açıklama: You öznesi hem tekil için hemde çoğul için kullanılabilir. Her iki kullanımda da dikkat edecek olursanız are yardımcı fiilini kullanmaktayız.

Çoğul Özneler;

  • You  (Siz)                                                       You are studensts. (Siz öğrencisiniz.)
  • We  (Biz)                                                        We are students. (Biz öğrenciyiz.)
  • They (Onlar)                                                  They are students. (Onlar öğrencilerdir.)

olmak üzere gruplandırılır. Şimdi diğer konumuza bakacak olursak;

There is / There are

 

kavramı bulunma durumu bildirir. Tekil cümlelerde THERE IS , Çoğul Cümlelerde THERE ARE kullanılır.

 Örnekler;

There is a book on the table. ( Masanın üstünde bir kitap vardır.)

There is a pen in the box. (Kutuda bir dolma kalem var.)

There are two children in the garden.. (Bahçede 2 çocuk var.)

There are a lot of books in the library. (Kütüphanede çok kitap vardır.)

Is there a wallet on the table? (masanın üstünde cüzdan var mı?)

There is a phone on the table. (Masanın üzerinde bir kitap var.)

There is a cat under the table. (Masanın altında bir kitap var.)

 There are seven days in a week . (Bir haftada 7 gün vardır.)

There are 12 months is a year. (Bir yılda 12 ay var.)

There are 81 cities in Turkey. (Türkiye’de 81 vilayet var.)

 

Olumsuz Cümle Yapısı

There is not………………. Yoktur
There are not………………Yoktur

There isn’t  milk in the bottle. (Şişede süt yok.)

There isn’t coffee in the cup. (Fincanda kahve yok.)

There aren’t two many books on the table. (Masada iki  kitap yoktur.) 

Soru Cümle Yapısı

Is there a……..?  var mı?

Are there………..?  var mı?

Is there a book on the table? (Masada bir kitap var mı?)
Yes, there is. (Evet, vardır )

Is there a cat under the table? ( Masanın altında bir kedi var mı? )
No, There isn’t. (Hayır, yoktur.)

Are there four seasons in a year? (Bir yılda 4 mevsim var mı?)
Yes, there are. (Evet, vardır.)
No, there aren’t .(Hayır yoktur.)

Konuyla ilgili örnek alıştırmalar için tıklayınız..

Bugünkü konumuzu da bu şekilde anlatmaya çalıştık….

There is There Are Videolu anlatımı

Diğer Yazılar için tıklayın

[catlist categorypage=”yes” orderby=rand]

Lütfen Oylayın

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*