Some Any konusu

Some any konusu,Some konusu,Any konusu,Some konu anlatımı,Any konu anlatımı,Some any konu anlatımı,Some alıştırmalar,Any alıştırmalar,Some kullanımı,any kullanımı,Some any kullanımı,Some any alıştırmaları,Some any örnekleri

Some Any Konu Anlatımı

Some : Türkçeyle kıyasladığımızda “biraz, birkaç ” anlamlarına gelmektedir. Genellikle Olumlu cümlelerde kullanılır. Miktar belirtmek için hem sayılabilen isimler de hemde sayılamayan isimlerde kullanılır.

Any : Türkçeyle kıyasladığımızda “Hiç” anlamlarına gelmektedir. Genellikle Olumsuz ve soru Cümlelerinde kullanılır.Miktar belirtmek için hem sayılabilen isimler de hemde sayılamayan isimlerde kullanılır.

  • Some ve any genellikle there is/there are, have got/has got yardımcı fiilleriyle kullanılır.

Örnekler

There is some milk in the bottle.
Şişede biraz süt vardır.

There are some apples in the basket.
Sepette birkaç elma vardır

There isn’t any water in the glass.
Bardakta hiç su yok.

There aren’t any pencils on the table.
Masada hiç kalem yoktur.

Is there any milk in the bottle.
Şişede hiç süt var mı?

Yes, there is some milk in the bottle.

Evet şişede biraz süt var

No, there isn’t any milk in the bottle.
Hayır, şişede hiç süt yok.

I have got some books.
Bir kaç kitabım var.

He hasn’t got any money.
Onun hiç parası yok.

She has got some milk.
Onun biraz sütü var.

A Few A Little konusu için tıklayınız…

Exercises1

Boşlukları some/ any ile doldurunuz.

1) There are …………. books on the table.
2) There isn’t …………. bread on the table.
3) There are ………….apples in the basket.
4) There isn’t …………. coffee in the cup.
5) There isn’t …………. sugar in the bowl.
6) Is there …………. butter on the plate?
7) Are there…………. students in the classroom?
There are …………. trees in the garden.

Exercises2
Put in “a,an,some,any”.

1) I have got………uncle and ……..niece.
2) There are………..birds on the tree.
3) I am late for………..hour
4) There isn’t …………water in the glass.
5) There is …………tea in the cup.
6) Are there………….oranges in the basket?
7) There are…………..students in the garden.
8-)I have got…….money.
9-)She hasn’t got …. money.
10-)There are ……. students in the garden.

Yararlı olması dileğiyle….

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.