Sıklık Zarfları Frequency of Adverb

adverbs frequency
adverbs frequency

 

Sıklık Zarfları Frequency of Adverb

Bir işin ne sıklıkta,  ne kadar arayla yapıldığını bildiren zarflara sıklık zarfı adı verilir.

“How often?” (ne sıklıkta?)  sorusuna yanıt verirler.  

Genellikle geniş zaman  ( simple present tense)  ile birlikte kullanılsalar da diğer zamanlarla da kullanıldıklarına rastlanır.  

 

Belirli sıklık zarflar:

hourly = saatlik  

daily = günlük

annually = yillik  

twice = iki kez

three times = üç kez

every day / week / month / etc = her gün / hafta / ayl vs  

several times = birkaç kez

once a day week / month = gündel haftadal ayda bir

every few days = birkaç günde bir  

on Fridays = Cumaları  

every other day = gün aşırı

Bu zarflar genellikle cümlenin sonunda bulunurlar.

Yesterday,  she went out several times

 

Belirsiz sıklık zarfları:

frequency

 • always = her zaman
 • usually;  generally = genellikle,  çoğunlukla
 • frequently;  often = sıklıkla, sıksık
 • nearly always = neredeyse her zaman  
 • sometimes = bazen
 • occasionally = ara sıra  
 • seldom,  rarely,  scarcely = seyrek olarak,  nadiren  
 • ever = hiç
 • never = asla,  hiçbir zaman  
 • normally = normalde
 • Olumsuz sıklık zarfları (never ve rarely gibi)  not ile kullanılmaz.  

 

KULLANIM KURALLARI:  

Belirsiz sıklık zarflar genellikle cümlede fiilden hemen önce gelir.  Ancak cümle içinde bir yardımcı fiil bulunmaktaysa bu sıklık zarflar yardımcı fiilin ardından gelir.  

 

Örnek:

She always prepares breakfast for her children. = O her zaman çocuklar için kahvaltı hazırlar.

I sometimes go to see my friends. =  Bazen arkadaşlarımı görmeye giderim.

My grandfather often gives us good advice = Büyük babam bize sık sık nasihatler verir.

 

 

Generally,  frequently,  ordinarily,  sometimes,  usually gibi zarfları eğer cümleye özel bir vurgu ya da zıtlık anlamı vermek istiyorsak cümle başında kullanırız:

 Usually,  we wear nice clothes when we meet them. = Onlarla buluşacağımız zaman genellikle güzel giysiler giyeriz.

 

Usually,  generally,  normally,  frequently,  often,  sometimes ve occasionally cümle sonlarında da kullanılabilir.

he doesn’t come often. = O sıkça gelmez

Never yerine soru cümlelerinde ve olumsuz cümlelerde ‘ever’  getirilir.  

Has she ever been to Italy?  = Hiç Italya’da bulundu mu?

I haven’t ever been to China = Çin’de hiç bulunmadım.

She has never been to Spain. = İspanya’da hiç bulunmadı.

 

Örnek Cümleler

I visit France frequently. I frequently visit France.

I don’t like spicy foods. I generally don’t like spicy foods.

I listen to classical music normally. I normally listen to classical music.

I go to the opera occasionally. I occasionally go to the opera.

I jog in the morning. I often jog in the morning.

I come to this museum regularly. I regularly come to this museum.

I get up very early sometimes. I sometimes get up very early.

I enjoy being with children usually. I usually enjoy being with children.

 

ADVERB / zarflar

 

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.