Sık Kullanılan İngilizce Cümleler

Sık Kullanılan İngilizce Cümleler ingilzce cümleler, konuşma kalıpları, ingilizce cümleler, ingilizce dialoglar,

 

Agreed…………….anlaştık

All right ………….pekâlâ

Allow me ………….bana izin ver

Are you sure. ………….emin misin.

Are you mister green…………………………………. Siz bay

green misiniz.

Are you life. ………….yaşıyormusun.

All day ………….bütün gün

 

All night ………….bütün gece

All year……………………………….. Bütün yıl

All for one, one for all………………………….. Hepimiz birimiz

birimiz hepimiz için.

Are you england……….. ingilizmisiniz

Always…………… her zaman. Daima

A long tıme ………….uzun zaman

A week ago………….. Bir hafta önce

A month ago………….. Bir ay önce

Are you a student. …………öğrencimisiniz.

All right …………….pekala

A lovely day, isn.t it……………………………hoş bir gün,

(öyle) değil mi.

Any day will do…………………………………..herhang i bir

gün bana uğra

Any messages for me. …………………………benim için mesaj var mı.

any thing else……………………………………başk a bir şey

var mı.

Are you kidding………………………………….kafamı buluyor

(tam türkçe)

As soon as possible! ………………………….. Mümkün olan en

kısa sürede

Are you out of your mind. …… Aklını mı kaçırdın, kafayı mı yedin.

A barking dog doesn’t bite!………………….havlayan köpek ısırmaz.

Are you free this saturday……………………bu cumartesi boş musun.

A lost chance never returns …… kaybolan şans dönmez.

Are you comıng on you……. sende geliyormusun

Are you comıng………. sen geliyormusun

Are you ıll………… hastamısın

After crossing the bridge turn right…..köprüden geçince sağa dönünüz

Am ı on the right way………………………………..doğru yolda

mıyım.

Ahmet saw me the other day…….o beni birkaç gün önce gördü

At the end of july…………. Temmuz sonunda

Are you working on any special projects………..özel bir proje

üzerinde çalışıyor musun.

Ahmet studied english for five years……ahmet beş yıl ingilizce çalıştı.

Are you a painter. ………….siz bir ressam mısınız.

An hour ago…………… bir saat önce

A week ago…………….. Bir hafta önce

A month ago…………… bir ay önce

A few days ago………….. birkaç gün önce

And ı am still waiting for the rain to fall…ve ben hala yağmurun

yağmasını bekliyorum

A hungry bear won’ t dance……………. Aç ayı oynamaz

A debt cannot be paid by talk………….. Lafla borç ödenmez.

As you make your bed, so you must lie……… kendi düşen ağlamaz.

Atatürk, the founder of turkish republic, was also a supporter of

fenerbahçe football team………türkiye cumhuriyeti’ nin kurucusu

mustafa kemal atatürk de fenerbahçe taraftarıydı

Are you working on any special projects……………özel bir proje

üzerinde çalışıyor musun.

Are you alone. ……………………………………….. Yalnız

mısınız.

Are you married……………………………………. …….. Evli

misiniz.

a matter of life an death………..ölüm kalım meselesi

An hour of pain is as long as a day of pleasure…..bir saatlik acı bir

günlük zevke bedeldir.

A rolling stone gathers no most…..işleyen demir ışıldar

A word to the wise is enough…..anlayana sivrisinek saz anlamayana

davul zurna az

At the end of the next month ………………………..gelecek ayın

sonunda

Are you being helped…………….size yardım ediliyor mu.

Are you all right……………..iyi misin.

A double, please…………….çift kişilik bir oda lütfen.

A room with a bath, please…………….banyolu bir oda lütfen

Are pets allowed…………….evcil hayvanlar kabul ediliyor mu.

Are you bringing anything into the country with

you…………….yanınızda ülkeye birşey sokuyor musunuz.

Are there seats available. …………….boş yer var mı.

Ahmet is one of a kind……………..ahmet türünün tek örneğidir.

Are you going my way. ……………..yolumuz aynı mı.

Are you ready to order. …………….sipariş için hazırmısınız.

A table for two, please……………..iki kişilik bir masa lütfen

All together……………………………………

……………….hepsini birlikte alın

Are you doing ok………………………………………… .iyi misin.

After you…………. senden sonra

All for one, one for all………. hepimiz birimiz birimiz hepimiz için.

Ali studied German for two years…… Ali iki yıl Almanca çalıştı.

Am I on the right way………………………….Doğru yolda mıyım.

After crossing the bridge turn right………Köprüden geçince sağa dönünüz.

A matter of life an death……………………….Ölüm kalım meselesi

Are there two tables in this room…………….Bu odada iki masa var mı.

Are there ten workers in this factory………………Bu fabrikada on

işçi var mı.

At what age could you speak.- Kaç yaşında konuşabildin.

Bye bye …………..allah ısmarladık

Behind ………….arkasında,gerisinde

Behind mr. Green ………bay green’in arkasında

Between ………….arasında

Between two policeman…….iki polis arasında

Be quiet! ………….sessiz ol

Bless you! …………. çok yasa!

Be careful! ………….dikkatli ol!

Bottoms up! …………. şerefe! İçkiyi bir yudumda bitirmek.

Brooks was here…………. brooks buradaydı

Bridge to terabıthıa……….. Terabıthıa köprüsü

But he is not real …………fakat, o gerçek değil

Believe it or not!……………inan veya inanma

Be careful not to fall ill…………… Dikkatli ol, hasta düşme (olma).

Being a mother is not easy…………… Anne olmak kolay değil.

Buy a file!…………………………………..dosy a al!

Beforehand…….. Önceden

 

Beşiktaş footbal team became champion firstly in 1920………beşiktaş

futbol takımı ilk kez 1920 yılında şampiyon olmuştur.

In 1920, beşiktaş won its first championships against

darüşşafaka………1920′ de beşiktaş, darüşşafaka’ ya karşı ilk

şampiyonluklarını kazandı.

Beşiktaş inönü stadium stands at the opposite of dolmabahçe

palace……..beşiktaş inönü stadı, dolmabahçe sarayı’ nın karşısındadır.

Beşiktaş – beşiktaş has 13 championships at ıstanbul football

league……….beşiktaş – beşiktaş’ ın istanbul futbol liginde 13

şampiyonluğu bulunmaktadır

Between the devil and deep sea……..aşağı tükürsen sakal yukarı

tükürsen bıyık

Being criticized is awful! …………… Eleştirilmek berbat bir şey.

 

Can ı make friends with you ………sizinle arkadaş olabilirmiyim

Come here ………..buraya gel

Come in …………içeri gel

Come out ………..dışarıya gel

Can ı help you. ………….size yardım edebilirmiyim.

Come on ………….yapma, hadi

Cheer up! ………….neşelen

Cıty centre…………. şehir merkezi

Can we smoke. ………….sigara içebilirmiyim.

Can ı see the room……………………………………. Odayı

görebilirmiyim.

Call a taxi,please ……….bir taksi çağırın ,lütfen

Come here,please……….. lütfen buraya geliniz

Control yourself!……………kendini kontrol et

Count me on…………….count me in=ben varım, beni de sayın.

Congratulations!……………tebrikler!

Clothes make the man……………giysiler insanı farklı gösterir.

Cancer is a deadly disease…………… Kanser öldürücü bir hastalıktır

Check your answers with mine……cevaplarını benimkiyle kontrol et.

Can you repeat it. …………… Tekrar eder misin.

Close your eyes! …………… Gözlerini kapat!

Certainly more money must be given to education….kesinlikle eğitime

daha fazla para verilmeli.

Can you show me the way on the map……………lütfen bana haritada

yolu gösterirmisiniz.

Can ı go………….gidebilirmiyim

Could you spell ıt . …………………… Heceler misiniz .

Can you translate this for me ……………………. Bunu bana

tercüme edebilir misiniz .

Coming today……bugün geliyor

Can you run fast…………….hızlı koşabilir misin.

Can they speak english…………….onlar ingilizce konuşabilirler mi.

Can she understand me…………….o beni anlayabilir mi.

Could you spell ıt . ………………………………………….h

eceler misiniz .

Can you translate this for me . …………………………bunu bana

tercüme edebilir misiniz .

Come near. ………………yakına gel.

Cant come down ……………aşağı inemiyorum

Could ı take a message…………….not alabilir miyim.

Can ı call you back…………….seni daha sonra arayabilir miyim.

Can we continue this later…………….konuşmaya daha sonra devam

edebilir miyiz.

Can ı reserve a room…………….bir oda ayırabilir miyim.

Can ı book a room…………….bir oda ayırabilir miyim.

Can ı suggest this…………….size bunu önerebilir miyim.

Can you measure me…………….bedenimi ölçebilir misiniz.

Can you hold it for me…………….bunu benim için saklayabilir misiniz.

Can ı get it gift-wrapped…………….hediye paketi yapabilir misiniz.

Care to join us…………….bize katılmak ister misin.

Could ı buy you a drink…………….size bir içki alıyım mı.

Could ı have the next dance……………. Bir sonraki dansı bana

lütfeder misiniz.

Can ı get you something to drink with that…………….yanında içecek

birşey istermiydiniz.

Can you get me a glass of water…………….bir bardak su getirebilir

misiniz.

Can ı get it rare…………….az pişmiş olabilir mi.

Could ı have some more bread, please…………….biraz daha ekmek

alabilir miyim lütfen.

Could ı speak to the manager, please…………….yöneticiyle

görüşebilir miyim.

Check, please…………….hesap, lütfen

Could you pass me the salt please…………….tuzu uzatabilir misin,

lütfen.

Could ı have seconds, please…………….biraz daha alabilir miyim.

Cool!……………………………………… bomba gibiyim

Could be better……………daha iyi olabilirdi

Can you show me the way on the map……………………Lütfen bana

haritada yolu gösterirmisiniz.

Can u open the door, please. . Kapıyı açabilir misin.

Can I study in this room. . Bu odada çalışabilir miyim.

Could I borrow your dictionary. . Sözlüğünü ödünç alabilir miyim.

 

Do you speak english………………….ingilizce konuşabiliyormusunuz.

Don’t forget to call……………aramayı unutma

Do you know eachother…………….birbirinizi tanıyor musunuz.

Dinner is ready……………akşam yemeği hazır

Does this include the tip…………….bunun içinde bahşiş dahil mi.

Do ı pay you or the cashier…………….size mi ödeyeceğiz, kasaya mı.

Do you want that to go…………….paket mi istiyorsunuz.

Do you have a reservation…………….rezevasyon yapmışmıydınız.

Do you come here often…………….buraya sık sık gelir misiniz.

Do you understand. …….anlıyormusunuz.

Do you understand me. ……beni anlıyormusunuz.

Do you have a light…………….ateşiniz var mı.

Do you have your visa…………….vizeniz var mı.

Do you have anything to declare…………….gümrüğe tabi birşeyiniz

var mı.

Do you have a pool…………….havuzunuz var mı.

Do ı have to change planes…………….aktarma yapmam gerekecek mi.

Double occupancy, please…………….iki kişilik bir oda lütfen.

Do you feel all right…………….kendini iyi hissediyor musun.

Do you have any singles…………….tek kişilik odanız var mı.

Do you have any vacancies…………….boş yeriniz var mı.

Do you provide balloon loans…………….balon kredileriniz var mı.

Don’t look at the fault…………………………kusura bakma

Do you study…………………………okuyor musun.

Don’t be rude…………………………küfür etme

Don’t do that……… Yapma!

Do you make good money……………… İyi para kazanıyor musun.

Don’t worry…………….endişelenme

Do l have to……………..yapmak zorunda mıyım.

Do me a favor…………….bana bir iyilik yap

Does she like ice-cream. ……………dondurmayı sever mi.

Don’t count on me……………beni hesaba katma, bana güvenme o konuda.

Dear george ………….sevgili george

Does she like ice-cream. ………….dondurmayı sever mi.

Don’t move! …………. kımıldama!

Do not go……gitmeyin

Do not come……gelmeyin

Do ı know you. …….sizi tanıyor muyum.

Day by day…….. Günden güne

Do you have anything in your hand. ….elinizde herhangi birşey var mıdır.

Did ı visit my uncle yesterday……dün amcamı ziyaret ettim mi.

Did there use to be a building here………………burada bina var mıydı.

Do you want coca cola or fanta………..coca cola mı fanta mı istersin.

Do you have a map of this area…………………………..bu

bölgenin yol haritası var mı.

Don’t fall for it! …………… (argo) aldatılma

Don’t let me down……………beni hayal kırıklığına uğratma.

Don’t be so modest……………çok alçakgönüllü olma

Don’t give me that!……………atmaaa!

Did you miss the bus. ……………otobüsü mü kaçırdın, otobüse

yetişemedin mi.

Don’t lose your head……………kafanı karıştırma

Don’t be so childish……………çocuk gibi davranma (çocukluk yapma).

Don’t trust to chance!……………şansa güvenme.

Did you enter the contest…..yarışmaya girdin mi.

Do you accept credit cards. ….kredi kartlarını kabul eder misiniz.

Don’t cry over spilt milk…..sütü yere döktün diye ağlama.

Don’t let chances pass by….gelen fırsatları kaçırma.

Did you fight with others. ……………diğerleriyle kavga ettin mi.

Don’t dream away your time……………sürekli hayal kurarak zaman

harcama.

Don’t keep me waiting long……………beni uzun süre bekletme.

Don’t let this get you down ….. bu olay seni üzmesin.

Don’t keep the truth from me……gerçekleri benden saklama

Do you like your job……………. İşinden hoşlanıyor musun.

Do you earn a lot of money……………. Çok para kazanıyor musun.

Dıd you close the shop….. Sen dükkanı kapattınmı.

Dıd you wash my bag…. Benim çantamı yıkadınızmı.

Do you have any friends in izmir. ………….izmir de hiç arkadaşın

var mı.

Dulce et decorum est pro patria mori…..vatan için ölmek tatlı ve güzeldir

Do you have change for twenty…………….yirmi dolar bozuğun var mı.

Do you have something specific in mind…………….aklınızda özel

birşey var mı.

Do you know what size you are…………….bedeninizi biliyor musunuz.

Do you need anything to go with that…………….bununla gidecek

birşey ister misiniz.

Do you have this shirt in yellow…………….bu tişörtün sarısı var mı.

Do you have these shoes in suede…………….bu ayakkabının süeti var mı.

Do you have a t-shirt to match this…………….buna uyacak bir

tişörtünüz var mı.

Day and night …………gece gündüz

Do you have a map of this area………………………..Bu bölgenin

yol haritası var mı.

Don’t ever leave me…………………..Asla beni bırakma.

 

Excuse me ………..affet edersiniz

Excuse me ………….müsade edermisiniz (otobüste vb. )

Excuse me, can you help me. …..affetedersiniz, bana yardım edermisiniz.

Enjoy yourself! ………….eylenmene bak!

Excuse me sir…………. affedersiniz efendim

Enjoy your meal ………….afiyet olsun

Every night…………. her gece

Every week ………….her hafta

Every day ………….her gün

East, west, home is best……………ne doğu ne batı evim en iyisi.

(türkçesi .evcazım evcazım sen bilirsin halcazım.

Easy come easy go……………kolay gelen kolay gider

Everything has its beginning……her şey onun başındadır.

Everybody is excited before the concert…konserden önce herkes

heyecanlıydı.

Excuse me, is this the way to ayasofya…………….afedersiniz,

ayasofya’ya gi-den yol bu mu.

Everybody is excited before the concert…………….konserden önce

herkes heyecanlıydı.

Enter the desk………..sıraya gir

Enter your personal identification number…………….kişisel kimlik

numaranızı girin.

Every now and then……. Zaman zaman

Excuse me, is this the way to Ayasofya………..Afedersiniz,

Ayasofya’ya gi-den yol bu mu.

 

Follow me…………… beni takip et

Forget it! ………….unut onu, unut gitsin

For sale ………….satılık

Feel better…………….daha iyi hissetmek, daha iyi olmak

First come first served ……………ilk gelene ilk önce hizmet edilir

Fasten your seat belt……………emniyet kemerini bağla.

Formerly……… Daha önce

From morning till evening………..sabahtan akşama kadar

Flawless human is impossible…………. hatasız kul olmaz.

Fenerbahçe jersey with stripes ………….çubuklu fenerbahçe forması

Fener conquers the world……………..fener dünyayı yener.

Fenerbahçe has 17 championships at first super

league………fenerbahçe, birinci süper lig’ de 17 kez şampiyonluk elde

etmiştir.

Fenerbahçe sports club was founded in 1899

unofficially……….fenerbahçe spor kulübü gayri resmi olarak 1899

yılında kurulmuştur.

For whom are you holding…………….kiminle konuşmayı bekliyordunuz.

From where are you comıng ….sen nereden geliyorsun

From three to four o.clock….. saat üçten dörtde kadar

From now on…….. Bundan böyle

 

Good morning ………. günaydın

Good afternoon ……….tünaydın

Good evening………… İyi akşamlar

Good night ………… iyi geceler

Good bye…………. güle güle

Good days………….. İyi günler

Going today……bugün gidiyor

Glad to meet you ……….. Sizinle tanıştığıma sevindim

Good luck! …………iyi şanslar

Go here ………….buraya git

Go in…………. içeri git

Go out…………. dışarı çık

Good job! ………….iyi iş

Guess what. ………….tahmin et ne (oldu).

Gentlemen ………….beyler için

Good idea! …………. iyi fikir!

Goal! ……………..gol!

Guess what.———-tahmin et ne (oldu).

Give me a hand!……………bana yardımcı ol, bana yardım et (şu işe

bi el at).

Great minds think alike ……………harika zekâlar birbirine benzer

Go straight ahead until sakarya………sakarya’ya kadar dosdoğru gidin.

Galatasaray will get the

cup!……………………………………….

…………………. Galatasaray kupayı alacak!

Galatasaray is my favorite football club………….. galatasaray’ ı

tutuyorum.

Galatasaray was founded by students of the galatasaray lycee…

galatasaray, galatasaray lisesi öğrencileri tarafından kurulmuştur.

Galatasaray sports club is a turkish sports club based in

ıstanbul……. galatasaray spor kulübü, istanbul merkezli bir türk spor

kulübüdür.

Good food is the backbone of life………… Can boğazdan gelir.

Go straight ahead………dosdoğru git.

Good for you! ……………..aferin!

Good riddance. …………….iyi ki gitti de kurtulduk

Going my way…………….yolumuz aynı mı.

Go straight ahead until Sakarya………Sakarya’ya kadar dosdoğru gidin.

 

Have fun! ……….iyi eğlenceler veya eğlen

How much. ………ne kadar

Hold on ………….bekle

Hello…………….. Merhaba

Hi …………….. Selam

How are you……………………………………….. ……….

Nasılsınız.

How are you wife/husband……………………… Eşiniz nasıl.

How old are you. ………kaç yaşındasınız.

How old is he. ………..o kaç yaşındadır.

He is from england ……….o ingiltereli

He is five years old ……….o beş yaşındadır

Help! ……………. imdat!

Have fun! ……….iyi eğlenceler veya eğlen

How much. ………ne kadar

How’s everything. …………. her şey nasıl

How’s it going. ………….nasıl gidiyor. Ne var ne yok.

Hi! Taxi! ………….hey! Taksi!

He is drinking milk ………..süt içiyor

Hurry up!………………………………………..

……………….. Çabuk ol!

Help! …………….imdat!

He has brown haır ………..onun kahverengi saçı var

Hıs love is real …………onun sevgisi gerçek

He weıghs 60 pounds ……..o 60 pound ağır gelir

How can ı help ………….nasıl yardım edebilirim

He has a large income———-onun kazancı çok, iyi para kazanıyor

He looks very healthy———-o çok sağlıklı gözüküyor

He paused for a reply———-cevap vermek için durdu

He repaired his house———-o onun evini tamir etti

He suggested a picnic———-piknik yapmayı önerdi

Here’s a gift for you———-bu senin için bir hediye, işte hediyen!

How much does it cost. ———-o ne kadar tutuyor, maliyeti nedir.

He is collecting (saving) money———-para biriktiriyor

He was born in new york———-o new york da doğdu

He that travels far knows much…………. çok gezen çok bilir.

He is ill in bed———-o yatakta hasta

He lacks courage……………o cesaretten yoksundur

How’s everything…………….her şey nasıl

He is my age…………….o benim yaşımda

Here you are…………….işte buyurun (alın), işte buradasın

Help yourself…………….kendine yardım et

How’s it going…………….nasıl gidiyor. Ne var ne yok.

He has a sense of humor ……………o şakadan anlar

He is acting an old man ……………o yaşlı bir adammış gibi hareket

ediyor.

He is looking for a job ……………iş arıyor.

He doesn’t care about me ……………o beni umursamıyor.

He grasped both my hands…………… Ellerimi yakaladı.

He is physically mature……………o fiziksel olarak yetişkindir.

He is a smart boy……………o zeki bir çocuk.

He is just a child…………… O sadece bir çocuk

He can hardly speak…………… O zorlukla konuşabilir

He always talks big…………… O her zaman büyük konuşur

He won an election…………… O seçimi kazandı

He can’t take a joke……………o şakadan anlamaz

He owes my uncle 0……………o amcama 100 dolar borçlu

How are things going…………….işler nasıl gidiyor

How are you recently…………….son zamanlarda nasılsın.

He owned himself defeated….yenildiğini kabul etti.

He seems at little nervous….o biraz heyecanlı gibi.

He strolls about the town….kasabada gezer, dolaşır.

Her tooth ached all night….bütün gece dişi ağrıdı.

How about a drink tonight. ….bu gece içmeye ne dersin.

He is proud of his son….. oğlu ile gurur duyuyor

He has a remarkable memory…………… Olağanüstü bir hafızası var.

He has completed the task…………… Görevini tamamladı.

He has quite a few friends…………… Birçok arkadaşı var.

He is capable of any crime……………suç işlemeye eğilimli biridir.

He walks with a quick pace…………… Hızlı adımlarla yürür.

He was not a little tired…………… Az yorulmuyordu.

His looks are always funny…………… Bakışları hep komiktir.

How about going to a movie……………. Sinemaya gitmeye ne dersin.

How do ı look. …… Nasıl görünüyorum.

He shot the lion with a gun …..aslanı silah ile vurdu.

He came to the point at once……hemen konuya geldi.

He fell behind with his work……işini sonraya bıraktı.

He is the happiest man alive……yaşayan en mutlu adamdır.

He neither smokes nor drinks……ne sigara içer ne de içki.

He reminds me of his brother……bana kardeşini hatırlatıyor.

He will do anything but work……çalışmak dışında ne olsa yapar.

His father runs a restaurant……babası bir lokanta çalıştırıyor.

How do you spell it…………….onu nasıl hecelersin.

He was efficient in his work …………… İşinde beceriklidir.

How many hours do you work in a day. …………… Günde kaç saat

çalışıyorsun.

How do you relax after work. …………… İşten sonra nasıl

dinleniyorsun.

How often do you go abroad………………….. Ne kadar sık

yurtdışına çıkarsınız.

He slipped and almost fell……o kaydı ve neredeyse düşüyordu.

He nearly stopped and asked the way…. O neredeyse durdu ve yolu sordu.

How can ı go to sultanahmet……………………..sultanahmet’e ne

taraftan gidebiliriz.

How far is şile from here……………………………..şile buraya

ne kadar uzakta.

How can ı get to the road to izmit……………………izmit’e giden

yola nasıl çıkabilirim.

How far is it ……………………………….buraya ne ka-dar

uzaklıkta .

How do ı get there……………………….oraya nasıl giderim .

How many cities are there in turkey…………….türkiyede kaç şehir

vardır

Here you are……..buyrun

How do you say that in english ……………………. İngilizcede

bunu nasıl söylüyorsunuz .

He is always talking……..o sürekli konuşur.

He has no cap on his head….onun başında şapka yok.

He does not have any friend…..onun hiç arkadaşı yok.

He can.t understand her…………….o,onu anlayamaz.

He can understand her…………….o,onu anlayabilir

He is always talking…………..o sürekli konuşur.

He.s managing extremely well…………….o son derece iyi yönetiyor.

He can easily earn much more money……………. O çok daha fazla

parayı kolayca kazanabilir.

Her friend follows her wherever she goes……………..arkadaşı nereye

giderse gitsin onu takip eder.

How often do you go abroad……………. Ne kadar sık yurtdışına

çıkarsınız.

How do you say that in english . ………………………ingilizcede

bunu nasıl söylüyorsunuz .

He loughs best who loughs last………son gülen iyi güler

He that travels knows much……….çok gezen çok bilir.

Health is better tahn wealth………olmaya devlet cihanda bir nefes

sihhat gibi

His house is in ıstanbul. ……………. evi istanbul dadır.

How far is ankara. ……………..ankara ne kadar uzaklıktadır.

How much is this…………………..bunun fiyatı nedir.

How much are they………………..onların fiyatı nedir.

How much does it cost………………..kaça mal olur. Tutarı nedir.

Have you got smaller one……………daha küçüğü sizde var mı.

Have you got bigger one…………….daha büyüğü sizde var mı.

How can ı go there…………………oraya nasıl gidebilirim.

Hurry up………………………………………… ……….acele et

Hang on a moment…………….bir saniye bekleyin.

Hung on a second…………….bir saniye bekleyin.

He isn’t available. Can ı take a message…………….burada değil.

Not alabilir miyim.

He is not in, would you like to call back…………….şu an burada

değil, tekrar aramak ister miydiniz.

He’s healthy as a horse…………….sağlık durumu çok iyi

He’s a sight…………….pasaklı görünüyor.

How many items of carry-on luggage are permitted…………….yanıma

ne kadar el bagajı alabilirim.

How much luggage can ı carry on…………….ne kadar bagaj alabilirim.

How long is the layover…………….bekleme süresi ne kadar.

How much currency are you bringing into the

country…………….ülkeye ne kadar para getiriyorsunuz.

How long do you plan on staying…………….ne kadar kalmayı

planlıyorsunuz.

How would you like to pay for this…………….bunu nasıl ödemek

isterdiniz.

Have you got something less expensive…………….daha uzuz

birşeyiniz var mı.

How much is it…………….kaç lira.

How much does it cost…………….fiyatı ne kadar.

He’s my closest friend…………….o benim en yakın arkadaşım.

He’s a dear friendb…………….o değerli bir arkadaştır.

How many in your party…………….kaç kişisiniz.

Here or take away…………….burada mı, paket mi.

Here you go……………buyurun

Here is your order……………siparişiniz hazır

How are you feeling…………….kendini nasıl hissediyorsun.

How’s the world treating you…………….hayatla aran nasıl.

How’s business…………….işler nasıl.

Have you met before…………….siz daha önce tanışmışmıydınız.

How’s everything……………vaziyet nasıl.

He yelled at me for ten minutes……… On dakika boyunca bana bağırdı.

He always wore a hat when it rained….. Yağmur yağdığında, daime şapka

giyerdi.

He played the piano after work…….. İşten sonra piyano çalardı.

He was going to school……….. Okula gidiyordu.

He was not going to school……… Okula gitmiyordu

He died while he was fighting the enemy…….. Düşmanla çarpışırken öldü.

He was laughing when the director suddenly came in….. Müdür aniden

geldiğinde, o gülüyordu.

He was always offending me with his words…… Beni daima sözleriyle

rahatsız ediyordu.

How far is Şile from here…………………………..Şile buraya ne

kadar uzakta.

How can I go to Sultanahmet……………………..Sultanahmet’e ne

taraftan gidebiliriz.

How far is it . Buraya ne ka-dar uzaklıkta .

How do I get there. Oraya nasıl giderim .

How can I get to the road to İzmit…………………..İzmit’e giden

yola nasıl çıkabilirim.

 

I am cool!……………harikayım

I’ll have a table ready in two minutes……………iki dakika içinde

masanızı hazırlıyorum

I have been eagerly preparing these documents…………….bu

dökümanları büyük bir istekle hazırlıyorum.

It started to rain suddenly…………….aniden yağmur yağmaya başladı.

I don.t know where she is…………….onun nerede olduğunu bilmiyorum.

Isn.t the weather bad today…. Hava bugün kötü değilmi.

I cannot think clearly now because ı am tired….şuanda açıkça

düşünemiyorum çünkü yorgunum.

I can hardly expect her to understand…..onun bunu anlamasını hiç beklemem.

I know him fairly well………….onu oldukça iyi tanırım.

Is this a one way street…………………………………..bu yol

tek yönlü mü.

I’ve been better……………daha iyiydim

I’ve seen better days……………daha iyi günlerimiz de oldu

I’m snowed under……………çok yoğunum

I’ve running around……………koşturup duruyoruz

I will love you till death do us part…………………………bisi

ölüm ayırana dek seni seweceim

I have to be with you to live to

breathe…………………………seninle olmak zorundayım yasamak

,nefes almak için

I am going to the school…..ben okula gidiyorum.

I am going to the school now…..ben şimdi okula gidiyorum.

I can ride a bike…..ben bisiklet sürebilirim.

In every job there is a no…..her işte bir hayır vardır

It is never too late to mend……….zararın neresinden dönersen kardır.

I am leaving ıstanbul next week. ………….. Gelecek hafta istanbul

dan ayrılacağım.

Is the road to istanbul available. …………..istanbul yolu açık mı.

I am turkish. I am coming from ıstanbul ……….türküm, istanbul dan

geliyorum

If you go to ankara, we’ll miss you. …………..ankara’ ya

giderseniz, sizi özleyeceğiz.

I came from ankara. ……………. ankara’ dan geldim.

I am staying at the hotel……….otelde kalıyorum.

I am coming from ıstanbul……. istanbul’dan geliyorum

I am also well,thank you…….. bende iyiyim çok teşekkürler.

I want to go to this address……..bu adrese gitmek istiyorum.

I want to go to bus station……..otogara gitmek istiyorum.

I want to go to train station…..tren garına gitmek istiyorum.

It is very near…….çok yakın.

It is very far…….çok uzak.

Impossible…………. olamaz

I wish ı could start over….. keşke yeni baştan başlayabilseydim.

It is too late anymore….. artık çok geç.

I want to go to this address…….Bu adrese git-mek istiyorum.

I want to go to Marmaris………..Marmaris’e git-mek istiyorum

I want to go to the train station…….Tren istasyonu-na gitmek istiyorum

It’s across the street…………..Karşıda.

It’s very near……………Çok yakın

It’s a little far………….Biraz uzak

Is this a one way street…………………….Bu yol tek yönlü mü.

 

I am just looking……sadece bakıyorum.

I want a blue shirt……mavi bir gömlek istiyorum.

I want a different color……farklı bir renk istiyorum.

It is very expensive……çok pahalı

It is very cheap……. .çok ucuz.

It is too tight……..çok fazla dar

It is too loose………çok fazla geniş

I’m hungry…………………………………….. ………..acıktım

I’m thirsty……………………………………. ………….susadım

I’m coming from germany………………………………almanya ‘dan

geliyorum

I have lived and ı died for you…………ben senin için yaşadım ve öldüm

I swear………………………yemin ederim ki

I.d swear, he.s watching me………..yemin ederim, o beni izliyor

I promise…………………….söz veriyorum.

Is it part time or full time…………….tam gün mü yoksa yarım gün mü.

I’d like to file a complaint…………….bir şikayette bulunmak

istiyorum.

I know the work from a to z…………….işle ilgili herşeyi biliyorum.

It is not in my job description…………….bu benim iş tanımımın

içinde yer almıyor.

I really have to go now…………….kapatmam lazım

I can’t get through this number…………….bu numaraya bağlanamıyorum.

I’d like to apply for a loan…………….kredi için başvurmak istiyorum.

I’d like to mortgage my home…………….evimi ipotek ettirmek istiyorum.

I’d like a variable interest rate mortgage…………….değişken faiz

oranlı ipotek istiyorum.

I’d like to open a savings account…………….tasarruf hesabı

açtırmak istiyorum.

I’d like close out my savings account…………….tasarruf hesabı

kapatmak istiyorum.

I’d like to purchase a certificate of deposit…………….yatırım

belgesi almak istiyorum.

I’d like to cash a check…………….bir çek bozdurmak istiyordum.

I’d like to make a deposit…………….mevduat yaptırmak istiyorum.

I feel like a million dollars…………….kendimi çok iyi hissediyorum.

I’m fresh as daisy…………….kendimi çok zinde hissediyorum.

I am allergic to dogs…………….köpeklere alerjim var.

I am allergic to polen…………….çiçektozlarına alerjim var.

I have hayfever…………….saman nezlem var.

I can’t breathe…………….nefes alamıyorum.

I am sick…………….hastayım.

I am sick as a dog…………….çok fena hastayım.

I feel terrible…………….kendimi çok berbat bir halde hissediyorum.

I feel sick to my stomach…………….midem bulanıyor.

I feel nauseous…………….midem bulanıyor.

I have a headache…………….başım ağrıyor.

I have a migraine…………….migrenim var.

I am so dizzy…………….başım çok fena dönüyor.

I need a nap…………….biraz şekerleme yapmam lazım.

I am bleeding…………….kan kaybediyorum.

I feel weak…………….kendimi güçsüz hissediyorum.

It hurst after ı eat…………….yemekten sonra ağrıyor.

I have been throwing up…………….kusuyorum.

I lose my dinner…………….kusuyorum.

I am really sleepy…………….çok uykusuzum.

I need a room please…………….bir oda rica edecektim.

I need a room with a single bed…………….tek yataklı bir oda

istiyorum.

I need a room with a double bed…………….çift kişilik bir oda

istiyorum

I’d like a room at the front…………….ön tarafa bakan bir oda

istiyorum.

I’d like a room at the rear…………….arka tarafta bir oda istiyorum.

I’d like a room with a view of the sea…………….deniz manzaralı

bir oda istiyorum.

I’d like a room for the week…………….haftalık bir oda istiyorum.

I’d like a wake-up call, please…………….uyandırma servisi istiyorum.

 

Is there a restaurant…………….lokanta var mı.

I need to check out…………….ayrılmak istiyorum.

I’d like a receipt…………….makbuz rica edebilir miyim.

Is it direct…………….direk uçuş mu.

Is there a layover…………….iki sefer arasında bekleme var mı.

I have to cancel my flight……………uçuşumu iptal etmek zorundayım

I lost my luggage……………bagajımı kaybettim

I want a receipt……………fiş istiyorum

Is smoking allowed…………….sigara içiliyor mu.

I’m allergic to smoke……………sigaraya karşı alerjim var

Is it direct…………….direk mi.

Is there a layover…………….mola var mı.

Is there a dining car…………….yemekli vagon var mı.

Is the train on time…………….tren zamanında hareket edecek mi.

I am not on duty……………şu an çalışmıyorum.

I’ve got just your size……………tam sizin bedeninize uygun

birşeyimiz var

I’m looking for something for my father……………babam için birşey

bakıyordum

It’s a gift……………hediye olacak

I don’t know his size……………bedenimi bilmiyorum

 

I’m just browsing……………sadece bir göz gezdiriyorum

I can’t make up my mind……………kafamı toparlayamıyorum

It it on sale…………….bu indirimde mi.

I’d like to try this on……………bunu denemek istiyorum

It’s too tight……………bu çok dar

It’s too loose……………bu çok geniş

It’s a little bit expensive……………bu biraz pahalı

It’s a little pricey……………bu biraz tuzlu

Is this seat taken…………….bu sandalye boş mu.

I’ll eat it here……………burada yiyeceğim

I’d like an espresso……………bir espresso istiyorum

I’d like a mineral water……………bir maden suyu istiyorum

I’d like my steak well done……………bifteğimi çok pişmiş istiyorum

I’d like my steak rare……………biftek az pişmiş olsun

I’d like my steak medium……………biftek orta pişsin

I’ll see you real soon……………çok yakında görüşürüz

I’ll catch you later……………seninle sonra görüşürüz

I’ll be in tocuh……………temas halinde olacağım

It was good to see you……………seni görmek güzeldi

I’m hungry……………ben açım

I’m starving……………açlıktan ölüyorum

I’m so hungry that ı could eat a horse……………öyle açım ki bir

atı yiyebilirim

I’m dying of hunger……………açlıktan ölüyorum

I’m famished……………karnım zil çalıyor

I have a reservation…………….rezervasyon yaptırmıştım.

I need a room with two single beds…………….iki ayrı yataklı bir

oda istiyorum.

I need a room with a double bed…………….iki kişilik yataklı bir

oda istiyorum

I can’t waste my time with you…………………………seninle

uğraşamam

I have quest…………………………görevim var

I will ring back later………………………………………

…sonra arayacağım

I am short………………………………………

………………..kısa(boylu)yım

I am fat………………………………………..

………………….şişmanım

I am thin……………………………………….

…………………zayıfım

I am dark……………………………………….

……………….esmerim

I am fair……………………………………….

…………………kumralım

I am blonde……………………………………..

………………sarışınım

I am handsome……………………………………

…………..yakışıklıyım

I am beautiful…………………………………..

………………güzelim

I am short and beautiful………………………………….. Kısa

boylu ve güzelim

I am tall and handsome…………………………………..u zun

boylu ve yakışıklıyım

I have long curly hair………………………………………u zun

dalgalı saçlarım var

If you can.t jump down, walk around…………….. Eğer aşağıya

atlayamazsan, etrafından yürü.

I have been looking you everywhere……………..her yerde seni arıyorum.

I am not going anywhere…………….. Hiçbir yere gitmiyorum.

Is there a phone box nearby. …………….yakında telefon kulübesi

var mı.

It is going to rain soon…………….yakında yağmur yağacak.

I haven.t completed my studies yet…………….henüz çalışmalarımı

tamamlamadım.

I.m busy today…………….bugün meşgulüm.

I am still hungry…………….hala açım.

I couldn.t find her. She was nowhere yesterday……………..dün

hiçbir yerde değildi.

I cannot understand you. Please don.t speak fast…………….sizi

anlayamıyorum. Lütfen hızlı konuşmayın.

I don’t like them because they are always

complaining…………..onları sevmem çünkü hep şikayet ederler.

I am sitting……………oturuyorum

I am studying to become a doctor……………doktor olmak için

çalışıyorum.

I am reading a book…………..bir kitap okuyorum.

I am not going to the party tonight. …………..bu gece partiye

gitmiyorum.

I am meeting some friends after work……………işten sonra

arkadaşlarla buluşuyoruz.

Isn’t he coming with us tonight……………o bu gece bizimle gelmiyor mu.

I sent the mail yesterday…………….maili dün gönderdim.

I always call my friends……………. Ben her zaman arkadaşlarımı ararım.

I can run fast…………….hızlı koşabilirim.

I know you do not….ben sizi tanımıyorum

I’d like to meet you….sizinle tanışmak isterim

I would like to try my luck…..şansımı denemek istiyorum

I would like to try my luck…..şansımı denemek istiyorum

İt doesn.t matter…….fark etmez

I think so, too……..bende öyle düşünüyorum

I didn.t mean to hurt you….sizi kırmak istememiştim

I can.t run fast…………….hızlı koşamam.

In football, fenerbahçe has more championships than other teams in

turkey……..futbolda, türkiye’ nin en çok şampiyonluk kazanan kulübü

fenerbahçe’ dir.

I am waiting………………… bekliyorum.

I am waiting for her to come………….. Gelmesini bekliyorum

I am waiting for this christmas………… bu noel’ i bekliyorum

I’m waiting in the dark……………. karanlıkta bekliyorum

I am waiting for a miracle…………….. Bir mucize bekliyorum

I’ve been waiting for somebody to pick up my stroll…. beni dolaştırmak

için alacak birini bekliyorum.

It is too dark to read……………….okunmayacak kadar karanlık.

It is too late to go…………………gidilmeyecek kadar geç

I am not rich enough to buy it…………….onu alacak kadar zengin

değilim

I stand by the well of water………….. pınarın başında bekliyorum.

I have been waiting here for two hours……… İki saattir burada

bekliyorum.

I am looking forward to seeing you among us……. Seni aramızda görmeyi

dört gözle bekliyorum.

I saw nobody yesterday………dün hiç kimseyi görmedim

I bought nothing………..hiç birşey satın almadım

Is there anything in this room. …..bu odada herhangi birşey var mı.

Is there anything on the table. …..masada herhangi birşey var mıdır.

I have some pencils in my hand……..elimde bazı kalemler var.

I have a lot of paper in my hand…….elimde birçok kağıtlar var.

I do not drink red wine………….ben kırmızı şarap içmem.

Not always……………her zaman değil

I am not hungry. Not yet…….ben aç değilim.henüz değil

I have some money………..benim biraz param var.

I have some friends. ………benim birkaç arkadaşım var.

I have no money. ………..benim hiç param yok.

I don.t have any money…….benim hiç param yok.

I fall in love with you……sana aşığım

I can write…………ben yazabilirim.

I can not write…….. ben yazamam

I am writing……….. Ben yazıyorum.

I am not writing…….. Ben yazmıyorum.

I have none………..bende hiç biri yok

I missed you…….seni özledim

I kiss you………seni öpüyorum

I lived in turkey for two years……iki yıl türkiye’de yaşadım.

I don’t like them because they are always complaining…onları sevmem

çünkü hep şikayet ederler.

I visited my uncle….amcamı ziyaret ettim

I didn’t visit my uncle yesterday……dün amcamı ziyaret etmedim.

I don.t know why yiğit went away……yiğit. in neden oraya gittiğini

bilmiyorum.

I need an umbrella……..şemsiyeye ihtiyacım var.

Is there a uniform………………………..üniforma var mı.

I want to go to this address…. bu adrese git-mek istiyorum.

I want to go to marmaris….. marmaris’e git-mek istiyorum

I want to go to the train station…. Tren istasyonu-na gitmek istiyorum

I saw a movie yesterday…….dün bir film seyrettim.

I didn’t see a movie yesterday…dün bir film seyretmedim.

I am studying to become a doctor…doktor olmak için çalışıyorum.

I am reading a book…..bir kitap okuyorum

I am not reading any newspapers right now….şu anda hiç bir gazete

okumuyorum.

I am meeting some friends after work…..işten sonra arkadaşlarla

buluşuyoruz.

I am not going to the party tonight……bu gece partiye gitmiyorum.

Isn’t he coming with us tonight……o bu gece bizimle gelmiyor mu.

I am sitting…..oturuyorum.

I am not standing……ayakta durmuyorum.

Is it far………………uzak mı.

It’s across the street………..karşıda.

It’s a little far…………..biraz uzak

It’s very near…………..çok yakın

I sometimes feel depressed……. ben bazen keyifsiz hissederim.)

They are in bursa occasionally…….onlar arada sırada bursa. da olurlar.

I seldom go to the cinema……… Nadiren sinemaya giderim.

I rarely eat outside……….. Ben çok nadiren dışarıda yemek yerim.

I never get up late in the morning…… Sabahleyin hiç geç kalkmam.

Have you ever been to paris………………………hiç paris.te

bulundunuz mu.

I haven.t ever seen such a beatiful house….hiç bu kadar güzel bir ev

görmedim.

I asked him twice but got no reply…….ona iki kere sordum ama cevap

almadım.

I mentioned him about you of course….şüphesiz ona senden bahsettim.

It is going to rain soon……..yakında yağmur yağacak.

I haven.t completed my studies yet….henüz çalışmalarımı tamamlamadım.

I.m busy today…………bugün meşgulüm.

I am still hungry………..hala açım.

I.m an engineer. …………… Ben bir mühendisim.

I am afraid that l have to go ……………korkarım gitmem gerekiyor.

I don’t have any cash with me ……………yanımda hiç param yok.

I have been putting on weight …………… Kilo alıyorum.

I have just finished the book …………… Kitabı şimdi bitirdim.

I was late for work yesterday …………… Dün işe geç kaldım.

I have something to tell you …………… Sana söyleyeceğim bir şey var.

I smelled a smell of cooking …………… Bir yemek kokusu aldım.

I want to see the film again …………… Filmi tekrar seyretmek

istiyorum.

I’ve got too much work to do …………… Yapacak çok işim var.

I don’t think you are right …..hakli olduğunu düşünmüyorum.

I have never seen the movie ….. bu filmi hiç görmedim.

I haven’t seen you for ages…..seni çok uzun zamandır görmedim.

I was alone.but not lonely…..tek başımayım ama yalnız değilim.

I went there three days ago…..oraya üç gün önce gittim.

It’s a friendly competition…..dostça bir rekabet.

It’s very thoughtful of you…..çok düşüncelisin.

I know what ı said …… Ben ne dediğimi biliyorum.

I am going to a very important job interview …… Çok önemli bir iş

görüşmesine gidiyorum.

I think ı’ve caught a cold…………… Sanırım soğuk algınlığına

yakalandım.

I was taking care of myself……………kendime dikkat ediyordum.

I need to do this ….. bunu yapmaya ihtiyacım var, bunu yapmam lazım.

It is not good idea ….. bu iyi bir fikir değil.

I wish ı lived in ıstanbul……………keşke istanbul.da yaşasaydım.

I can do nothing but that….onun dışında yapabileceğim bir şey yok.

I get hold of you at last….sonunda seni yakaladım .

I have a surprise for you….senin için bir sürprizim var.

I like all kinds of fruit….meyvelerin bütün çeşitlerini severim.

I saw it with my own eyes…………..onu kendi gözlerimle gördüm.

I will arrange everything….herşeyi ayarlayacağım.

I wish ı knew my neighbor….keşke komsularımı tanısaydım.

I would like to check out….seçerek almayı isterim.

It has become much cooler….havalar iyice soğudu.

It’s time you went to bed……haydi yatağa, yatma vakti.

I am a football fan…………… Ben bir futbol hayranıyım.

If only ı could fly…………… Keşke uçabilseydim

I’ll be right there…………… Hemen geliyorum.

I’ll see you at six…………… Seni 6 da göreceğim

Is it true or false. …………… Doğru mu yanlış mı.

I can’t follow you…………… Seni takip edemem

I felt sort of ill…………… Kendimi hasta gibi hissettim

I have a good idea! …………… İyi bir fikrim var

It is growing cool…………… Hava soğuyor.

It seems all right…………… Tamam gibi gözüküyor

It’s going too far…………… Çok ileriye gitti.

I beg your pardon……………müsaade eder misiniz.

I beg your pardon. ……………affedersiniz anlayamadım.

I’ll be back soon……………çok yakın zamanda geri geleceğim

I’ll check it out……………onu araştıracağım

It.s a long story……………uzun hikâye

It.s sunday today……………bugün pazar

I am so sorry about this……………bunun için çok üzgünüm.

I can’t afford a new car……………yeni bir araba almaya gücüm yetmiyor.

I do want to see him now……………onu şimdi görmek istiyorum.

I have the right to know……………bilmeye hakkim var.

I heard some one laughing……………birinin gülmesini duydum.

I suppose you dance much…………… Sanırım sen çok dans ediyorsun.

I walked across the park……………parkı boydan boya geçtim.

I’ll just play it by ear……………koşullar neyi gerektirirse öyle

hareket ederim.

I’m not sure ı can do it……………onu yapabilmeğime emin değilim.

I’m not used to drinking……………içmeye alışkın değilim.

Is the cut still painful. ……………yara hala acıyor mu.

It’s too good to be true! ……………gerçek olamayacak kadar iyi.

I develop films myself……………filmleri kendim banyo ediyorum.

I felt no regret for it ……………onun için pişmanlık duymadım.

I get up at six o’clock ……………saat 6 da kalkarım.

I meet the boss himself ……………patronun kendisiyle tanışırım.

I owe you for my dinner ……………sana akşam yemeği borçluyum.

I really enjoyed myself ……………gerçekten beğendim.

I’m fed up with my work!……………işimden usandım.

It’s no use complaining ……………şikâyet etmenin bir anlamı yok.

I will never forget it……………onu hiçbir zaman unutmıyacağım

It is just what ı need……………bu tam da ihtiyacım olan şey

It rather surprised me……………bu beni oldukça şaşırttı, şaşırdım

I can’t help it……………benim elimde olan bir şey değil.

I don’t mean it……………onu demek istemedim, onu kasdetmedim.

I’ll fix you up……………sizinle ilgileneceğim.

He was not a bit tired……………hiç yorgun değildi.

I will be more careful……………çok daha dikkatli olacağım, daha

dikkatli olurum

I have no idea……………hiçbir fikrim yok

I just made it!……………şimdi yaptım.

I’ll see to it……………o işi hallederim ben.

I’m in a hurry!……………acelem var

It’s her field……………en iyi o bilir, onun alanı

It’s up to you ……………bu sana bağlı

I’m on a diet…………….diyetteyim

I love you!…………….seni seviyorum.

I’m his fan…………….onun hayranıyım

Is it yours……………..bu senin mi.

I have no choice……………seçeneğim yok

I like ice-cream……………dondurmayı severim

I love this game……………bu oyuna bayılırım

I’ll try my best……………elimden gelenin en iyisini yapmaya

çalışacağım

I’m on your side……………ben senin tarafındayım

I caught the last bus———-son otobüse yetiştim

I could hardly speak———-zorlukla konuşabildim

I’ll have to try that———-bunu denemek zorundayım

I’m very proud of you———-seninle gurur duyuyorum

It doesn’t make sense———-bunun bir anlamı yok

I doubt it———-ondan şüpheliyim, ondan şüphe ederim.

I think so———-sanırım öyle

I’m single———-bekârım

I am sorry …………..özür dilerim

I understand everything ……..herşeyi anlıyorum

I am busy ………….meşgulüm

I am not busy ………….meşgul değilim

I.m a muslim…………. ben müslümanım

I live ın istanbul ………istanbulda oturuyorum

I.m not sure…………. emin değilim

Is she drinking milk……………………………………….

…… Süt içiyormu.

I.m drinking milk…………. süt içiyorum

I.m late…………. geciktim

I.m a tourist ………….ben turistim

I.m sure…………. eminim

I can speak turkısh ……….ben türkçe konuşabilirim

I.m an engineer ………….ben bir mühendisim.

I love this game…………. bu oyuna bayılırım

I love you! …………. seni seviyorum.

I’m his fan ………….onun hayranıyım

Is it yours. …………. bu senin mi.

I think so ………….sanırım öyle

I don.t think so…………. sanmıyorum

I’m single ………….bekârım

I like ice-cream ………….dondurmayı severim

I decline! ………….reddediyorum

I promise ………….söz veririm

I’m full ………….tokum.

I’m home ………….evdeyim

I’m lost…………. kayboldum.

I see…………. görüyorum

I quit! …………. istifa ediyorum, bırakıyorum, vazgeçiyorum.

I agree ………….aynı fikirdeyim

In the east ………….doğuda

In the west ………….batıda

In the north ………….kuzeyde

In the south ………….güneyde

İzmir is in the west ………….izmir batıdadır

In front of ………….önünde, ön tarafında

In front of the bus ……… otobüsün önünde

Is it correct. ………….doğru mu.

Is it wrong. …………. yanlış mı.

I know ……………biliyorum

I don.t know…………bilmiyorum

I understand …………anlıyorum

I don.t understand……..anlamıyorum

I understand you………sizi anlıyorum

I want……………istiyorum

I can.t want ………..istemiyorum

I hope so…………umarım

I don.t understand you ……sizi anlamıyorum

It.s open today………..bugün açık

It.s closed today………..bugün kapalı

I come ……………. ben geldim

I.am going to …………..ben gidiyorum

I speak english a little …………biraz ingilizce konuşabilirim

I can.t want to speak ………..konuşmak istemiyorum

I don.t know more english ……..fazla ingilizce bilmiyorum

I.am sorry……….. üzgünüm

I.am david ………….ben david

I.am turkish ………..ben türküm

I.am from turkey………. Ben türkiyeliyim

I.m from ankara……….. Ankaralıyım

I.am seven years old ……..ben yedi yaşındayım

It.s a bird …………..o bir kuş

I wish your father had lived to see this….. keşke baban bunu görecek

kadar yaşasaydı.

I have to do this ….. bunu yapmak zorundayım, bunu yapmam lazım

I’m very glad to hear that….. bunu duyduğum için çok mutluyum, bunu

duyduğuma çok sevindim.

It’s none of your business! ….. seni ilgilendirmez.

I’m your lucky fellow then….. demek ki aradığın adam benim.

Is there any bread at home……….evde ekmek varmı.

I haven’t got many friends……………..çok arkadaşım yok

I will love you forever……………..seni sonsuza kadar seveceğim.

I will take good care of you forever……….sana sonsuza kadar iyi

bakacağım.

I want to spend the rest of my life by your side……..hayatımın

kalanını senin yanında geçirmek istiyorum.

I lived in Adana for five years…….. Beş yıl süreyle Adana.da yaşadım.

I studied German when I was a child……. Çocukken Almanca çalışırdım.

I was watching TV when he came back home….. Eve döndüğünde ben TV

seyrediyordum.

I was reading a newspaper when my father came in……. Gazete okurken

babam içeri girdi.

It was raining this morning when she got up……. Bu sabah uyandığında

yağmur yağıyordu.

I saw a woman in the park……… Parkta bir kadın görüyordum.

I was seeing a woman……Yanlış bir ifadedir.

I was looking out of the window…….. Pencereden bakıyordum.

I heard him singing…… Şarkı söylerken onu duyuyordum.

I listened to the teacher carefully…….. Hocayı dikkatle dinliyordum.

I paid him a dollar, when he answered my question……. Sorumu

cevapladığında ona bir dolar verdim .

I was happy when I was young……. Gençken çok mutluydum

I may not go………….. Gitmeyebilirim

Is there a table in this room………………..Bu odada bir masa var mı.

Is there an officer in this office………………..Bu büroda bir

memur var mı.

I feel so empty inside without you by my side…………..Sen yanımda

yoksan herşey bana bomboş geliyor.

I am nothing without you.You are my everything…………Ben sensiz bir

hiçim.

I can’t live without you…………..Sensiz yaşayamam.

I wish you were here……………Keşke şu an burada olsaydın.

I am head over heels in love with you……………Sana sırılsıklam aşığım.

I’ll never forget you……………..Seni hiç unutmayacağım.

I will always remember you………………….Seni herzaman

hatırlayacağım.

I think of you all the time………………Herzaman seni düşünüyorum.

I love you with all my heart……………………..Seni bütün

kalbimle seviyorum.

I am so happy that I want to cry all the time………………..Öyle

mutluyum ki içimden hep ağlamak geliyor.

I have never been so happy before. I have never known such

happiness………………….Hayatımda hiç bu derece mutlu olmamıştım;

böylesi mutluluk yaşamamıştım.

I feel so empty inside without you………………….Bana sensiz her

şey bomboş geliyor.

 

Keep everything……………..Herşey kalsın.

 

Lets go……………………………..Gidelim

Last night, I went to a cinema…… Dün gece sinemaya gittim.

Last month, I didn.t go to school…… Geçen ay olkula gitmedim.

Later ask again……………..Sonra bir daha sorunuz.

Let us speak …………..konuşalIm

Look down ………….aşağI bak

Lets go out ………….dIşarI çIkalIm

Ladies…………. bayanlar için

Last week………….. geçen hafta

Last year………….. geçen yIl

Let me see———-bir bakayIm

Long time no see! ……………uzun zamandIr görüşmedik

Let bygones be bygones……………eski eskide kalsIn (barIştIk,

eskiyi irdelemeye gerek yok)

Let’s not waste our time……………zamanImIzI boşa harcamayalIm

Let me show you the dessert tray…………….Size tatlı tepsisini

göstereyim

Let me tell you our specials today……………Bugünkü

spesiyallerimizi söyleyeyim

Look out!……………Dikkatli ol!

Let me page her…………….Onu çağırayım

 

May I take your order, please…………….Sipariş alabilir miyim.

My mother took me to a cinema every Saturday…….. Annem her Cumartesi

beni sinemaya götürürdü.

My god! ………….aman tanrIm!

My brother’s ………….erkek kardeşimin

Me too ………….ben de

My treat ………….bu benden.

Make yourself at home———-kendini evdeymiş gibi hisset

My car needs washing———-arabamIn yIkamaya ihtiyacI var

Mother doesn’t make up……………annem makyaj yapmIyor

May I ask some questions……………. sana birkaç soru sorabilir miyim.

Money is not everything……………para her şey değildir.

May I have a receipt, please…………….Fiş alabilir miyim lütfen.

May I join you…………….Size katılabilir miyim.

Mind if I join you…………….Size katılmamda bir sakınca var mı.

My luggage is missing……………Bagajım kayıp

May I see your boarding pass…………….Biniş kartınızı görebilir miyim.

May I see your passport…………….Pasaportunuzu görebilir miyim.

My nose is stuffed up…………….Burnum tıkalı.

My eyes are puffy…………….Gözlerim şişmiş.

Michael residence……………Michael’in evi

My heart is yours………………Kalbim senin.

 

Nonsens…………. saçma

No problem! …………. sorun yok!

Nice to meet you ……….. sizinle tanışmak güzel

No, I don.t speak english……… hayIr, ingilizce konuşamIyorum

Not all right ………….bir şey değil

Near the door ………….kapInIn yanInda

Near mr. tom ………….bay tom’un yanInda

Not bad ………….kötü değil

No way! ………….olamaz! hiçbir şekilde, hiçbir yol,

Not yet ………….henüz değil

Never ………….asla, hiçbir zaman

No, she isn.t drinking milk……. hayIr, süt içmiyor

No parking…………. park yapIlmaz

No smoking! ………….sigara içmek yasaktIr

None of your business! ———-seni ilgilendirmez

Not a sound was heard———-sessizlik hâkimdi, çIt yoktu

No pain no gain……………acI yoksa kazanmak yok

Never mind…………….boş ver, zararı yok

No problem!…………….sorun yok!

No one knows…………….kimse bilemez

Neither of the men spoke……………her ikisi de konuşmadI.

No ketchup……………Ketçap olmasın

No onions……………Soğan koymayın

Need a lift…………….Sizi arabayla bırakayım mı.

 

One years later………… bir yıl sonra

One years before ………..bir yıl önce

Of course! ………….tabiî ki

One minute ………….bir dakika

Oh, you are kidding me……………ah! benimle kafa buluyorsun

 

Pleased to meet you ……… sizinle tanıştğıma memnun oldum.

Please……………. lütfen

Pardon! ………….pardon!

Press your PIN number here…………….PIN numaranızı buraya girin.

 

Robert’s mother ………….robert’in annesi

Really. ………….sahi mi.

 

To be continued…………. devam edecek

Thank you ………….sağolun

The flight has been delayed……………Uçuş iptal edildi

The flight has been moved to gate M2……………Uçuş M2 kapısına

yönlendirildi

The flight is overbooked……………Uçakta koltuk sayısından fazla

yolcu var

There is a one-hour layover in Ankara……………Ankara’da aktarma

bir saat sürecek

This telephone is out of order…………….Bu telefon çalışmıyor.

There is a probelem with the lines…………….Hatlarda bir problem var.

The number is busy…………….Numara meşgul

The number can’t be reached at the moment…………….Numaraya şu an

ulaşılamıyor

This is John Black…………….Bu John Black

The child’s ………….çocuğun

Tıme to talk ………….konuşma zamanı

They sat knee to knee all day long……. Bütün gün boyunca, diz dize

oturdular.

They never went to school, they always skipped……. Hiçbir zaman okula

gitmediler, her zaman kaytardılar. .

They were going to the mosque…….. Onlar camiye gidiyordu.

They were shouting and screaming when the teacher came in………

Öğretmen sınıfa girdiğinde, (onlar) bağırıp çağırıyorlardı.

The engineers were working all day yesterday……. Mühendisler dün

bütün gün çalışıyorlardı.

The man jumped off the bus while it was moving…….. Adam hareket

halindeyken, otobüsten atladı.

The sun was shining when I got out……. Dışarı çıktığımda, güneş

parlıyordu.

This is my hotel address……….Hotel adresim budur

Turn left…………Sola dönünüz

This is the shortcut………En kestirme yol burası

Turn left at the third street……..Üçüncü caddeden sola dönünüz.

The third street…………..Üçüncü sokak.

The first street…………..İlk sokak

The third building………Üçüncü bina.

Turn left after 100 meters………Yüz metre ilerden sola dönün.

That.s all, thank you……… hepsi bu kadar, teşekkürler

That’s always the case———-her zaman öyledir.

The road divides here———-yol burada ayrIlIyor

Those are watermelons———-bunlar karpuz

That’s all!…………….hepsi bu, bu kadar.

Time is up…………….zaman doldu, süre bitti.

That’s neat…………….ilginç bir şey

Take it easy…………….rahatIna bak, kafana takma, boşver

To be careful!…………….dikkatli olmak

Time is money……………zaman paradIr

That’s a terrific idea! ……………bu çok güzel bir fikir, müthiş

bir fikir

The child sobbed sadly……………çocuk üzüntüyle hIçkIra hIçkIra

ağladI.

The rumor had no basis ……………o söylentinin asli yok.

They praised him highly……………ona çok dua ettiler.

That makes no difference…………… bu ayIrIm (fark) yapmaz.

The price is reasonable……………fiyat uygundur.

They crowned him king……………kral ilan edildi, yüceltildi.

They’re in red and white……………onlar kIrmIzI ve beyaz giysi

giyiyorlar.

That’s all I need……………ihtiyacIm olan şey bu

The view is great……………manzara harika

The wall has ears……………yerin kulağI vardIr.

There seems to be a mistake……………Bir yanlışlık var gibi gözüküyor

This meat is too fatty……………Bu et çok yağlı

The meat is too tough……………Et çok sert

This meal isn’t fresh……………Bu yemek taze değil

This soup is cold……………Bu çorba soğuk

Take it easy on the ketchup……………Ketçapı fazla olmasın

To go please……………Paket olsun, lütfen

Thank you, I’m just looking……………Sağolun, sadece bakıyorum

That’s on sale this week…………….O bu hafta indirimde

That looks nice on you……………Üzerinizde güzel durdu

That looks great on you……………Üzerinizde harika durdu

That’s your colour……………Tam sizin renginiz

There is a table in this room……Bu odada bir masa var

There are two tables in this room……Bu odada iki masa var

There is an officer in this office……Bu büroda bir memur var

There are ten workers in this factory……Bu fabrikada on işçi var

There is not a table in this room……..Bu odada bir masa yok

There are not two tables in this room……..Bu odada iki masa yok

There is not an officer in this office……..Bu büroda bir memur yok

There are not ten workers in this factory…….Bu fabrikada on işçi yok

 

So do I…………. bence de

So long ………….hoşça kal, oldukça uzun

Smoke-free air zone ………….dumansız hava sahası

Shut up! ………….kapa çeneni

Slow down! ………….yavaşla

So far so good……………şimdiye kadar çok iyi

She didn.t come to work yesterday…….. Dün işe gelmedi.

She worked at the cinema after school…… Okuldan sonra sinemada

çalışırdı..

She came in, when her husband was flirting with a young

girl…….Kocası genç bir kızla flört ederken, içeri girdi.

She cut her finger, while she was cutting bread……. Ekmek keserken,

parmağını kesti.

She has been to school……………o okulda olmak zorundaydI

Skating is interesting……………patenle kaymak ilgi çekicidir

Supper is ready at six……………akşam yemeği 6.dadIr, akşam yemeği

saat 6.da hazIr.

She’s under the weather ……………o grip / hasta oldu.

Stop making such a noise……………gürültü yapmayI kes.

Seperate checks, please…………….Hesabı ayrı alın

She’s my best friend…………….O benim en iyi arkadaşım.

She’s like a sister to me…………….O benim bacım gibidir.

Stand clear of the doors……………Kapılardan uzak durun!

So help me god…………………Allah yardımcın olsun

Stay with me……………………..Benimle kal

Say you love me………………..Beni sevdiğini söyle.

Say you love me…………………Bana aşkını söyle.

 

Yesterday, she washed her car…… Dün otomobilini yıkadı.

You were always behaving badly……. Daima terbiyesizce davranıyordun.

You can go there by bus…………..Oraya otobüsle gidebilirsiniz.

You are on the wrong way, go back for 8 km……….Yanlış yolda-sınız,

sekiz kilometre kadar geri gidin.

You look like you’ve been to hell and back…………….Çok paspal

görünüyorsun.

You look flushed…………….Heyecanlı görünüyorsun.

You look pale…………….Solgun görünüyorsun.

You are white as a ghost…………….Hayalet gibi görünüyorsun.

You look like a hell…………….Berbat görünüyorsun.

You’re always in my heart………………..Herzaman kalbimdesin.

You are my first and last love……………İlk ve son aşkımsın.

You’re my guardian angel…………………Koruyucu Meleğimsin.

You are the angel of my dreams…………Rüyalarımdaki meleksin.

You’re always on my mind…………………Herzaman aklımdasın

You are always in my heart……………….Her zaman kalbimdesin.

 

Who do you want to talk to…………….Kiminle konuşmak isterdiniz.

Who do you want to speak with…………….Kiminle konuşmak istiyorsunuz.

Where is teh automatic teller machine…………….Bankamatik nerede.

We will need a crib for the baby…………….Bebek için bir karyola

istiyoruz.

Would you like a room with a view of the swimming

pool…………….Yüzme havuzu manzaralı bir oda istermiydiniz.

Would you prefer a non-smoking room…………….Sigara içilmeyen bir

oda ister miydiniz.

Where is the ice-machine…………….Buz makinesi nerede.

What are the rates…………….Ücretler nasıl.

When’s the check-out…………….Odayı ne zaman boşaltırsınız.

When does the next flight leave…………….Bir sonraki uçuş ne zaman.

What’s the departure time…………….Hareket saati ne zaman.

When does the plane get here…………….Uçak buraya ne zaman varır.

What’s the arrvial time…………….Varış ne zaman.

When will I make my connection…………….Ne zaman aktarma yapacağım.

Was he going…………………………… Gidiyor muydu.

When the phone rang, I was having a shower……Telefon çaldığında duş

yapıyordum.

When the policemen came, they were firing at each other….. Polisler

geldiğinde, birbirlerine ateş ediyordu.

When he was a student, he was always getting bad grades….. Öğrenciyken

her zamam kötü notlar alırdı.

When he worked for my company, he was never doing anything useful……

Şirketimde çalışırken, hiç yararlı bir iş yapmıyordu.

When the earthquake happened, we moved to another city…… Zelzele

olduğunda, biz başka bir şehre taşındık.

When he swore at me, l punched him……. Bana küfrettiğinde onu dövdüm.

What nationality are you………………………. Siz hangi

milliyettensiniz.

What nationality is tom. ……………………….. Tom.un milliyeti

nedir.

What is your name. ………………………………. İsminiz nedir.

What is this. …………. Bu nedir.

What is that. ………………………………………….. …..

Şu nedir.

What are these……………………………………… …….

Bunlar nedir.

Where are you from……………………………….. Nerelisiniz.

Where is david from……………………………….. David nerelidir.

Where is she from…………………………………… O nerelidir.

What a nice day (it is)! ———-ne güzel bir gün!

What’s wrong with you. ———-neyin var.

What time is it. ……………saat kaç.

Well it depends……………şeye göre değişir, şeye bağlı

We’re all for it……………hepimiz onun için varız, buradayız

What a good deal! ……………ne iyi bir anlaşma

What should ı do…………….ne yapmalıyım

We all desire happiness……………hepimiz mutluluğu isteriz.

We just caught the plane……………uçağa şimdi yetiştik.

What shall we do tonight. …………… Bu akşam ne yapacağız.

What’s your goal in life…………….hayatki amacın ne.

When was the house built. …………… Ev ne zaman inşa edildi.

Why did you stay at home. ……………neden evde kaldın.

Would you like some help……………. Biraz yardım ister misin.

Would you marry me………………..benimle evlenir misin.

Where’s the train station…………..tren istasyonu nerede.

We walk on the garden path…..biz bahçe yolunda yürürüz.

What you need is just rest…..senin ihtiyacın tek şey dinlenmektir.

What’s your favorite steps. …..nedir senin favori adımların.

We have to prepare a detailed report once a month…. Ayda bir kere

detaylı rapor hazırlamalıyız.

We can meet him three times a week….. onunla haftada üç kere

buluşabiliyoruz.

What is .student. in turkish. …………… Türkçede .student. nedir.

What is tea meaning of the .student. in turkish. ……………

Türkçede .student. ın anlamı nedir.

What does .student. mean in turkish. …………… Türkçede .student.

ne demektir.

Where do you work. …………… Nerede çalışıyorsun.

What does he do. …………… O ne iş yapıyor.

What do you do. ……………ne iş yapıyorsun.

Where is turkey… türkiye nerede

Wıll you go on you….. Sende gidecekmisin

Wıll you sleep…. Sen uyuyacakmısın

Why dıdn.t you wash… neden yıkamadın

Why dıdn.t you wash the head…..neden başını yıkamadın

What are you doıng today…..bugün ne yapıyorsun

What are you doıng …..ne yapıyorsun

What wıll you do tomorrow …..yarın ne yapacaksın

Was the meeting boring……………….toplantı sıkıcıydı.

Where’s the toilet…………………………… Tuvalet nerede.

Where’s the bus stop………………………..otobüs durağı nerede.

Who is going……kim gidiyor

Who is coming……kim geliyor

What have you done this for……………….bunu ne için yaptın.

What time did you meet john……………..ne zaman john.la buluştunuz.

Will you answer your phone……………….telefana cevap verecekmisin.

Where are you staying………………………………… Nerede

kalıyorsunuz.

What is your son’s name………………………… Oğlunuzun adı nedir.

Where am ı…………………………… Neredeyim.

Where is the bus station…………………otogar nerede.

Where is the bus stop………………….otobüs durağı nerede

Who is this in the picture………………bu resimdeki kim.

Whose daughter are you……………..sen kimin kızısın.

Welcome to my life. ……………hayatıma hoş geldin

Welcome to this place …………buraya hoşgeldin

Welcome to my messy room. ……….dağınık odama hoş geldiniz.

What is the salary……………maaş ne kadar

What are the benefits…………….yan ödemeler nasıl.

What are the hours…………….çalışma saatleri nelerdir.

What are your qualification…………….ne gibi özellikleriniz var.

What is your degree in…………….dereceniz nedir.

Why did you leave your last job…………….son işinizden niye

ayrıldınız.

Whom shall ı say is calling…………….kim arıyor diyeyim.

Who do you want to talk to…………….kiminle konuşmak isterdiniz.

Who do you want to speak with…………….kiminle konuşmak istiyorsunuz.

Where is teh automatic teller machine…………….bankamatik nerede.

We will need a crib for the baby…………….bebek için bir karyola

istiyoruz.

Would you like a room with a view of the swimming

pool…………….yüzme havuzu manzaralı bir oda istermiydiniz.

Would you prefer a non-smoking room…………….sigara içilmeyen bir

oda ister miydiniz.

Where is the ice-machine…………….buz makinesi nerede.

What are the rates…………….ücretler nasıl.

When’s the check-out…………….odayı ne zaman boşaltırsınız.

When does the next flight leave…………….bir sonraki uçuş ne zaman.

What’s the departure time…………….hareket saati ne zaman.

When does the plane get here…………….uçak buraya ne zaman varır.

What’s the arrvial time…………….varış ne zaman.

When will ı make my connection…………….ne zaman aktarma yapacağım.

We should examine your purse……………cüzdanınızı incelememiz gerekiyor

What’s the nature of your trip…………….seyahatinizin içeriği nedir.

What’s the purpose of your visit…………….ziyaretinizin amacı nedir.

What’s the arrival time…………….varış ne zaman.

Where to…………….nereye.

Where to, buddy…………….nereye abi.

Where to, lady…………….nereye bayan.

Watch out!……………dikkat et!

We’ve missed the exit……………çıkışı kaçırdık

We’re lost……………kaybolduk

What size do you need…………….kaç beden istiyorsunuz.

We’re the closest friend…………….en yakın arkadaşlarız.

We’re pretty tight…………….oldukça yakınız.

What a character!……………ne tip ama!

Will that be cash or credit…………….nakit mi, kredi kartı mı.

We don’t have that in your size……………bunun size göre olan

bedeni yok

Whe don’t have it in that colour……………bu renkte yok

When are you open…………….ne zaman açıksınız.

When do you open…………….ne zaman açıyorsunuz.

What are your hours…………….çalışma saatleriniz nelerdir.

 

Where is the fitting room…………….elbise değiştirme kabini nerede.

Would you please gift-wrap that…………….lütfen hediye paketi

yapabilir misiniz.

We’re like brothers…………….kardeş gibiyiz.

What are you drinking…………….ne içersiniz.

Would you like to dance…………….dans edermisiniz.

What’s your sign…………….burcunuz nedir.

Where have you been all my life…………….şimdiye kadar

nerelerdeydiniz.

Would you like smoking or nonsmoking…………….sigaralı bölüm mü

sigarasız bölüm mü.

Would you like to see the menu…………….menüyü görmek istermiydiniz.

What kind of dressings do you have…………….ne tür soslarınız var.

When do we eat…………….ne zaman yiyoruz.

What’s for supper…………….yemekte neler var.

What are we having…………….ne yiyoruz.

Where have you been hiding yourself…………….nerelerde gizleniyordun.

What’s happening…………….hayatında ne olup bitiyor.

We’re cut from the same cloth…………….aynı hamurdan yoğrulmuşuz.

We’re like two peas in a pod…………….tıpatıp birbirimize benzeriz.

What will it be…………….ne alırdınız.

Would you care for a dessert…………….tatlı istermisiniz.

What are you doing……………ne yapıyorsun.

Why aren’t you doing your homework…………….niye ödevini yapmıyorsun.

Walk straight ahead…………..dümdüz yürüyün

What does that mean in english ……………………. İngilizcede

bunun anlamı nedir .

We talked on the phone for thirty minutes….yarım saat telefonda konuştuk.

We have no pencil…….bizim kalemimiz yok.

We went nowhere…….biz hiç bir yere gitmedik

Will you go anywhere tomorrow. ….yarın herhangi bir yere gidecek misiniz.

Waiting for the day to end…………… Günün bitmesini bekliyorum.

Waiting for the storm, my face against the wall…… fırtına için

bekliyorum, yüzüm duvara karşı.

We have lived here since june……………… Haziranda beri burada

yaşıyoruz

Who is this. ………….bu kim.

Where are you going……….. siz nereye gidiyorsunuz

Will you repeat it ………….tekrarlarmısınız

Why not. ………….neden olmasın

Where can I find . Nerede ……………………………………..

bulabilirim.

Where’s the toilet…………………………………Tuval et nerede.

Where’s the bus stop…………………………..Otobüs durağı nerede.

Walk a little, then turn right………Biraz ilerleyiniz, sağa dönünüz.

Was here red ………….red burada

Who are you. …………. kimsiniz.

We are drinking coffee ……..kahve içiyoruz

Where is…………. ……………. Nerededir.

what a nice day (it is)! ———-ne güzel bir gün!

What’s wrong with you. ———-neyin var.

Winter is a cold season……………kış soğuk bir mevsimdir.

We are good friends……………biz iyi arkadaşlarız

What’s your trouble. ……………senin derdin ne.

What have ı have done to deserve this. ….. bunu hak edecek ne yaptım.

Will you buton me up. ….. düğmelerimi ilikler misin.

why did it take so long. ….. niye bu kadar uzun sürdü.

What is going on between you and him. ….. senin ve onun arasında ne

var, ikinizin

Wake up me at five thirty…………… Beni beş buçukta uyandır.

We are all busy with work…………… Biz tamamen işle meşgulüz

Where do you want to meet……………. Nerede buluşmak istersin.

what does it mean. ….. ne anlama geliyor.

we walk on the garden path…..biz bahçe yolunda yürürüz.

What you need is just rest…..senin ihtiyacın tek şey dinlenmektir.

What’s your favorite steps. …..nedir senin favori adımların.

What is .student. in turkish. …………… Türkçede .student. nedir.

What is tea meaning of the .student. in turkish. ……………

Türkçede .student. ın anlamı nedir.

What does .student. mean in turkish. …………… Türkçede .student.

ne demektir.

where do you work. …………… Nerede çalışıyorsun.

what does he do. …………… O ne iş yapıyor.

What do you do. ……………ne iş yapıyorsun.

Where is turkey… türkiye nerede

wıll you go on you….. Sende gidecekmisin

Wıll you sleep…. Sen uyuyacakmısın

Why dıdn.t you wash… neden yıkamadın

Why dıdn.t you wash the head…..neden başını yıkamadın

What are you doıng today…..bugün ne yapıyorsun

What are you doıng …..ne yapıyorsun

What wıll you do tomorrow …..yarın ne yapacaksın

we arrived there late………oraya geç vardık.

we have to prepare a detailed report once a month…. Ayda bir kere

detaylı rapor hazırlamalıyız.

We can meet him three times a week….. onunla haftada üç kere

buluşabiliyoruz.

we probably have to wait hours…….. biz belki de saatlerce beklemeliyiz.

we quite enjoyed the film…….biz filmden epeyce hoşlandık.

why should ı bother to help you………………….neden sana yarım

etmek için canımı sıkayım.

When do you want to go……………….. Ne zaman gitmek istersin.

was the meeting boring……………….toplantı sıkıcıydı.

Where’s the toilet…………………………… Tuvalet nerede.

Where’s the bus stop………………………..otobüs durağı nerede.

walk a little, then turn right……..biraz ilerleyiniz, sağa dönünüz.

where can ı find . Nerede

………………………………….bulabiliri m.

where’s the train station…………..tren istasyonu nerede

Walk straight ahead…………..dümdüz yürüyün

what does that mean in english ……………………. İngilizcede

bunun anlamı nedir .

what are you doing……………ne yapıyorsun.

Why aren’t you doing your homework…………….niye ödevini yapmıyorsun.

we talked on the phone for thirty minutes….yarım saat telefonda konuştuk.

Would you marry me………………..benimle evlenir misin.

We have no pencil…….bizim kalemimiz yok.

We went nowhere…….biz hiç bir yere gitmedik

Will you go anywhere tomorrow. ….yarın herhangi bir yere gidecek misiniz.

Waiting for the day to end…………… Günün bitmesini bekliyorum.

Waiting for the storm, my face against the wall…… fırtına için

bekliyorum, yüzüm duvara karşı.

We have lived here since june……………… Haziranda beri burada

yaşıyoruz

What is done by night appears by day……….. Yerin kulağı vardır.

Who is going……kim gidiyor

Who is coming……kim geliyor

What have you done this for……………….bunu ne için yaptın.

What time did you meet john……………..ne zaman john.la buluştunuz.

Will you answer your phone……………….telefana cevap verecekmisin.

We can.t speak 4 languages…………….biz 4 dil konuşamaz.

We can speak 4 languages…………….biz 4 dil konuşabiliriz.

We ara going to holiday next week…..gelecek hafta tatile gidiyoruz

What are you doing now……………şimdi ne yapıyorsun.

When were you born…………….ne zaman doğdun.

We should act wisely…………….akıllıca hareket etmemiz gerekiyor.

We waited our results anxiously……………. Sınav sonuçlarımızı

tedirgin bir şekilde bekledik.

We stay here……………..biz burada kalıyoruz.

We arrived there late…………….oraya geç vardık.

What shall we do…………………………………………

…..şimdi ne yapalım.

Would you give me your number…………………….bana

telefonunu(zu) verebilir misin(iz).

What does that mean in english . …………………….ingilizcede

bunun anlamı nedir .

What do you enjoy to do…………………………neler yapmayı seversin.

Which school are you study…………………………hangi okulda

okuyorsun

When will you get out…………………………ne zaman çıkacaksın

We are at the cinema…..biz sinemadayız.

Walls have ears………..yerin kulağı vardır.

Where are you staying………………………………… Nerede

kalıyorsunuz.

What is your son’s name………………………… Oğlunuzun adı nedir.

Where am ı…………………………… Neredeyim.

Where is the bus station…………………otogar nerede.

Where is the bus stop………………….otobüs durağı nerede

Welcome to this place …………buraya hoşgeldin

Welcome to my messy room. ……….dağınık odama hoş geldiniz.

Who is this in the picture………………bu resimdeki kim.

Whose daughter are you……………..sen kimin kızısın.

What is the salary……………maaş ne kadar

What are the benefits…………….yan ödemeler nasıl.

What are the hours…………….çalışma saatleri nelerdir.

What are your qualification…………….ne gibi özellikleriniz var.

What is your degree in…………….dereceniz nedir.

Why did you leave your last job…………….son işinizden niye

ayrıldınız.

Whom shall ı say is calling…………….kim arıyor diyeyim.

We should examine your purse……………Cüzdanınızı incelememiz gerekiyor

What’s the nature of your trip…………….Seyahatinizin içeriği nedir.

What’s the purpose of your visit…………….Ziyaretinizin amacı nedir.

What kind of dressings do you have…………….Ne tür soslarınız var.

When do we eat…………….Ne zaman yiyoruz.

What’s for supper…………….Yemekte neler var.

What are we having…………….Ne yiyoruz.

Would you care for some cheese…………….Biraz peynir ister misin.

Where have you been hiding yourself…………….Nerelerde gizleniyordun.

What’s happening…………….Hayatında ne olup bitiyor.

Will that be cash or credit…………….Nakit mi, kredi kartı mı.

We don’t have that in your size……………Bunun size göre olan

bedeni yok

Whe don’t have it in that colour……………Bu renkte yok

When are you open…………….Ne zaman açıksınız.

When do you open…………….Ne zaman açıyorsunuz.

What are your hours…………….Çalışma saatleriniz nelerdir.

What’s the arrival time…………….Varış ne zaman.

Where to…………….Nereye.

Where to, buddy…………….Nereye abi.

Where to, lady…………….Nereye bayan.

Watch out!……………Dikkat et!

We’ve missed the exit……………Çıkışı kaçırdık

We’re lost……………Kaybolduk

What size do you need…………….Kaç beden istiyorsunuz.

Where is the fitting room…………….Elbise değiştirme kabini nerede.

Would you please gift-wrap that…………….Lütfen hediye paketi

yapabilir misiniz.

We’re like brothers…………….Kardeş gibiyiz.

We’re the closest friend…………….En yakın arkadaşlarız.

We’re pretty tight…………….Oldukça yakınız.

What a character!……………Ne tip ama!

We’re cut from the same cloth…………….Aynı hamurdan yoğrulmuşuz.

We’re like two peas in a pod…………….Tıpatıp birbirimize benzeriz.

What are you drinking…………….Ne içersiniz.

Would you like to dance…………….Dans edermisiniz.

What’s your sign…………….Burcunuz nedir.

Where have you been all my life…………….Şimdiye kadar

nerelerdeydiniz.

Would you like smoking or nonsmoking…………….Sigaralı bölüm mü

sigarasız bölüm mü.

Would you like to see the menu…………….Menüyü görmek istermiydiniz.

What will it be…………….Ne alırdınız.

Would you care for a dessert…………….Tatlı istermisiniz.

Diğer Yazılar için tıklayın

[catlist categorypage=”yes” orderby=rand]

 

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.