REFLEXIVE PRONOUNS

REFLEXIVE PRONOUNS ( Dönüşlülük Zamirleri )

Myself : kendi kendime

Yourself : kendi kendine

Himself : kendi kendisine

Herself : kendi kendisine

It self : kendi kendisine

Ourselves : kendi kendimize

Yourselves : kendi kendinize

Themselves : kendi kendilerine

Örnek Cümleler

She hurt herself. 
O kendi kendisini incitti.

I cut myself.
Kendi kendimi kestim.

She is doing her homework herself.
Ev ödevini kendisi yapıyor.

Do it yourself.
Onu kendiniz yapın.

They painted the wall themselves.
Duvarı kendi kendilerine (kendileri) boyadılar.

I always do my homework by myself.
Ben her zaman ödevimi kendi kendime yaparım.

PRONOUNS / zamirler

4 Comments on REFLEXIVE PRONOUNS

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.