Rather Konu Anlatımı

would-rather
would-rather

Rather konu anlatımı, Rather ile ilgili cümleler, Rather türkçesi, Rather cümleleler, Rather Than kalıbı, Rather than kullanımı, Rather than ile ilgili cümleler, Rather Than ingilizce, Would rather kullanımı, Would rather cümleleri, Would rather ile ilgili cümleler, Would rather konusu, Rather konusu ingilizce, Rather Than konu anlatımı, Would Rather Konusu anlatımı, Rather kalıbı, Rather Than Ne demek, Rather Cümlede Kullanımları Örnekleri Kalıbları

RATHER : Kullanım yapısı olarak zarf olup fiilleri, sıfatları ya da başka zarfları nitelerken kullanılmaktadır. Anlam olarak  ” OLDUKÇA,  EPEYÇE,  BİR HAYLİ ” anlamlarına gelmektedir.

Rather ile ilgili örnek cümleler

************************************************************

The questions on the exam were rather difficult.

Sınavdaki sorular epeyce (oldukça,bir hayli) zordu.

************************************************************

He is getting along rather well with his work friends.

O, iş arkadaşlarıyla oldukça iyi geçiniyor.

************************************************************

 

RATHER THAN KULLANIMI

Rather than kalıbı : Anlam olarak “…-den ziyade, …-mektense” olarak kelimeye anlam katar. “Gitmektense, Yapmaktansa, sinamadan ziyade” şeklinde

ratherthan

Rather Than İle ilgili Cümleler

************************************************************

I decided to go sightseiing rather than stay home.

Evde kalmaktansa şehir turuna çıkmaya karar verdim.

************************************************************

This place is rather like a museum than school.

Bu yer, Okuldan ziyade müzeye benzemektedir.

************************************************************

Rather Zarf olarak kullanılıp bir önceki cümleye gönderme yapmak için kullanılır ve anlam olarak Aslında , Daha doğrusu şeklinde de anlamlar çıkarılmaktadır.

Örnekler 

There is no problem on the students. Rather, the problem is talentless teacher.

Öğrenciler de hiç problem yok. Aslında sorun kabiliyetsiz öğretmendir.

************************************************************

Would Rather Kullanımı

“..-yı tercih etmek” anlamında kullanılmaktadır.

wouldrather

I would rather listen to music than watch tv.

Televizyon izlemektense müzik dinlemeyi tercih ederim.

************************************************************

I would rather go out than stay at home tomorrow.

Yarın evde kalmaktansa dışarı çıkmayı tercih ederim.

************************************************************

Would you rather read a book or watch a movie?

Kitap okumayı mı ya da film izlemeyi mi tercih edersin?

************************************************************

 

ADVERB / zarflar

İngilizcemiz.Net

Yararlı olması dileğiyle….

Etiketler : Rather konu anlatımı, Rather ile ilgili cümleler, Rather türkçesi, Rather cümleleler, Rather Than kalıbı, Rather than kullanımı, Rather than ile ilgili cümleler, Rather Than ingilizce, Would rather kullanımı, Would rather cümleleri, Would rather ile ilgili cümleler, Would rather konusu, Rather konusu ingilizce, Rather Than konu anlatımı, Would Rather Konusu anlatımı, Rather kalıbı, Rather Than Ne demek, Rather Cümlede Kullanımları Örnekleri Kalıbları

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.