Quantitative Adjectives

Quantitative adjectives english konu anlatımı, Quantitative adjectives english konusu ve örnek cümleler, Quantitative adjectives ile ilgili cümleler, a few örnekler, a little örnekler, Miktar sıfatları konusu anlatımı, miktar sıfatları ingilizce, many of much of örnek cümleler, plenty of konusu, Quantitative adjectives ne demek, Quantitatives much of many of plenty of lots of both of  konu anlatımı, plenty of ile ilgili cümle, both of ile ilgili cümleler

Quantitive Adjectives(Nicelik Sıfatları)

 

    Bu tür sıfatlar ismin nicelik özelliklerini belirtirler yani miktarları hakkında bize bilgi verirler Nicelik sıfatları önüne geldikleri isimlerin niteliklerine göre sınıflara ayrılmıştır.  Doğru kullanım için aşağıdaki şemaya dikkat etmemiz gerekir.
A few boys. (bir kac erkek çocuk)  

 

A few (olumlu ifadelerde)

I have got a few friends so I never get bored.  = Birkaç arkadaşım var boylelikle hiç sıkılmam.

 

 So few (Olumsuz ifade)

There are so few people at the party that everybody is getting bored. = Partide cok az insan var,  o yüzden herkes sıkılıyor.

 

A little (olumlu ifadeler)

I have a little money.That’s enough for us to spend this weekend.

 

A little (olumsuz ifade)

I have little money.  I have to borrow some from John. = Sıkça kullanılan nicelik sıfatları

 

A/AN /ONE(bir)

 

“a”  belgisiz tanımladığı miktar bildirme işlevinden çok herhangi bir nesneyi tanımlamak için kullanılır.  Ancak”one”  sözcüğü genellikle miktar belirtmek icin kullanılır.  Aşağıdaki iki cümlenin Türkçe’deki karşılıkları aynı olsa da anlamca miktar bildirme farklar vardır.  

 

He carried a box. = Bir kutu taşıdı.

He carried one box. = Bir kutu taşıdı.

İlk cümlede önemli olan ne taşıdığıdır, = ikinci cümlede önem taşıyan ise kaç kutu taşıdığıdır.

 

BOTH(her ikisi )  Both, “of”la birlikte kullanulır.  Kendinden sonra çoğul isim alır.

Both girls are clever.  Both of the girls are clever. = Her iki kız da zekidir.

 

ALL OF (hepsinin) az üç isim için kullanılır.

Ancak”all”  ve”of”  edatı birlikte kullanilirken,  the,  this,  these,  that,  my,  your,  his gibi sözcükler”of”  edatından sonra kullanılmalıdır.

all of the children = çocukların hepsi

all people = bütün insanlar

all of my books = kitaplarımı hepsi

 

A LOT OF  , PLENTY OF çok

“A lot of”,  lots of”,  plenty”  sayıabilen çoğul ya da sayılamayan isimlerle kullanılır. “Plenty”  diğerlerinden farklı olarak gereğinden fazla anlamındadur.
There is a lot of hunger in the world.  = Dünyada çok açlık var.

There are lots of books in the library.  = Kütüphanede çok kitap var.  

There are plenty of seats for the visitors.  = Ziyaretçiler için çok oturma yeri var.

 

EITHER / Either of = ikisinden biri,  her iki

 

  İki isim için kullanılır.  Kendinden sonra tekil isim alir. “Of ile kullanılabilir. “Of”dan sonra the,  this,  that,  these,  my,  your,  her gibi sozcüklerden biri kullanilmalidir.  

 

 Either jumper is suitable for you. = Iki tulumdan birisi sana uygun.

 We can park our cars at either side of the road. = Arabalaramızı yolun iki tarafindan birine park edebiliriz.

 

 

NEITHER (hiç birine)

“Either”in olumsuzudur.

 Neither girl wants to come with us. =  Kızlardan hiçbiri bizimle gelmek istemiyor.
EACH= her biri

Kendinden sonra tekil isim alir.

Each student has to take an exam. = Her bir öğrenci sınava  girmelidir.

 

EVERY(her)  

Every kind of book must be read. = Her tür kitap okunmalıdır.

 

NO / NONE / NONE OF hiçbir – hiç biri:

 Her üçü de cümleye olumsuzluk anlamı verir.

 No   sıfatı en olumsuz bir anlam taşadığı için bunun yanısıra”not”  olumsuzluk eki kullanılmaz.

“None”  sıfat yanında isim bulundurmaz.  Tek başına kullanılır.

“None of”  sifatı ise aynı “no”gibi cümleye olumsuz anlam kattığı için cümle içinde “not kullanılmaz.  Yani yüklemin olumsuz fiile dönüştürülmesine gerek kalmaz.

We expected letters but none has come Mektuplar bekledik ama hiçbiri gelmedi.

(Kadin yok,  ağlamak yok.)  No women,  no cry!  

None of his sons has time to do that! (Oğullarının hiçbirinin onu yapmaya vakti yok.)

 

NUMBER OF (bir grup):  

Ardindan çoğul isim gelir. a group of = bir grup ile eş anlamlıdır.

 A number of students have arrived. = Bir grup öğrenci vardı.

 

SOME / ANY biraz, birkaç , hiç

Some”  genellikle olumlu cümlelerde kullanılırken”any”  olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır.

There are some pears in the kitchen. = Mutfakta birkaç armut var.

There is some milk in the bottle. = Şişede biraz süt var.

There isn’t any water left in the bottle. = Şişede hiç su kalmamış.

 

ANOTHER – OTHER(öteki)

“Another”  tekil, “other”  çoğul isimler için kullanılır.  Aralarında anlamca bir fark yoktur.

Take him another pen. = Ona başka bir kalem al.

 

MUCH OF çoğu

Ardından tekil isim alır.

Much of what he said is nonsense. = Söylediğinin çoğu anlamsız.

 

MANY OF çoğu

Ardından çoğul isim alır.  

Many of the students work. = Öğrencilerin çoğu çalışıyor

ADJECTIVES / Sıfatlar

 

 

İngilizcemiz.Net

1 Trackbacks & Pingbacks

  1. ingilizcemiz.net | AD BİLİŞM

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.