Pronoun Konu Anlatımı

pronoun, subject pronouns, Possessive adjectives, Possessive pronouns, Reflexive pronouns, Object pronouns,Pronoun nedir, pronoun desr anlatım, ingilizce zamirler, zamirler ders anlatımı

 

Pronoun Konu Anlatımı

 

Pronoun nedir ? Zamir nedir ?

Bir ismin yerine kullanılan, ismin yerini tutan kelime veya ek. İsim olmayıp ismin yerini tutan kelimelerdir. Kelime durumundaki zamirler dörde, ek zamirleri de ikiye ayrılır. Kelime zamirler:

 

 

 

 

OBJECTIVE PRONOUNS (Nesnel Kişi Zamirleri)

Bu zamirler genelde fiilden sonra kullanılan “beni, bana,seni, onları,..” gibi anlamlar katarak nesne olarak kullanılan zamirlerdir.

Me : beni / bana

You : seni / sana

Him : onu / ona

Her : onu / ona

It : onu / ona

Us : bizi / bize

You : sizi / size

Them : onları / onlara

Possessive Pronouns / (İyelik Zamirleri)

İyelik zamirleri ; isim ve iyelik sıfatlarının yerine kullanılan yapılardır.

Örnek;

  • Bu onun arabasıdır.

Bu cümlede “onun” kelimesi iyelik sıfatıdır. “Araba”  ise isimdir.

  • Bu onunkidir.

 

 

İşaret Zamirleri

 

  • İngilizce de işaret zamirleri olarak This ve That kullanılmaktadır.

Anlam olarak “This” = “Bu” anlamına gelmektedir.

Anlam olarak “That” =” Şu/O” anlamına gelmektedir.

This : Bu anlamına gelmektedir. Yakın mesafelerde kullanılan nesneleri göstermek ya da işaret etmek için kullanılır. Eğer ki işaret ettiğimiz nesne bize çok yakınsa yani dokunabilecek kadar yakın isek kullanırız.

Kişi Zamirleri / Personal Pronouns

 

İngilizce de kişi zamirleri özel isimlerin  yerine kullanılmaktadır. Yani;

Hasan bir öğretmendir. / Hasan is a teacher.

O bir öğretmendir. / He is a teacher.

Örneğinde görüldüğü gibi ismin yerine geçen yapılara zamir diyoruz.

 

subject pronouns Possessive adjectives Possessive pronouns Reflexive pronouns Object pronouns
I – Ben my – benim  mine – benimki myself – kendimin me – Bana
you – Sen your – senin  yours -seninki yourself – kendini you – sana
he -O (erkek) his – onun his -onunki himself – kendisini him – ona
she – O (Bayan) her – onun hers – onunki herself -kendisini her – ona
it – O -(Cansız) its – onun its – onunki itself -kendisini it – ona
we -Biz our – bizim ours – bizimki ourselves – Kendimizi us – bize
you – Siz your -sizin yours – seninki yourselves – kendinizi you – sana
they – Onlar their – onların theirs – onlarınki themselves – kendilerini  them – onlara

 

 

REFLEXIVE PRONOUNS ( Dönüşlülük Zamirleri )

 

 

Myself : kendi kendime

Yourself : kendi kendine

Himself : kendi kendisine

Herself : kendi kendisine

It self : kendi kendisine

Ourselves : kendi kendimize

Yourselves : kendi kendinize

Themselves : kendi kendilerine

 

Örnekler

You love me a lot. 
Sen beni çok seviyorsun.

I can give you some money.
Sana biraz para verebilirim.

She has already gone to them.
O onlara çoktan gitmiştir.

Can you bring me that newspaper, please?
Lütfen şu gazeteyi bana getirebilir misin?

The dogs don’t belong to them.
Köpekler onlara ait değil.

It doesn’t belong to me.
O bana ait değil.

Give it to him.
Onu ona ver.

I will take them again.
Ben onları tekrar alacağım.

Give him that book please.
Lütfen ona şu kitabı ver.

I bought them many presents.
Onlara çok hediye satın aldım.

Konuyla ilgili alıştırmalar için tıklayınız.

İyelik Zamirleri konusu için tıklayınız…

İşaret Zamirleri konusu için tıklayınız….

Diğer Yazılar için tıklayın

[catlist categorypage=”yes” orderby=rand]

 

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.