Present Perfect Continuous Tense (Yakın Geçmişte Süreklilik)

 

İngilizce de bu zaman aynı şekilde Present perfect Tense ile aynı anlamda kullanılmaktadır. Ancak bundaki mana geçmişte olmuş ilerde de devam edecek ve şu anda da devam cümlelerde kullanılır.

İngilizce Fiilerde Long Action ve Short Action fiiller olmak üzere 2 grupta toplanabilir.Bu zamanda ağırlık olarak long action fiiller kullanmak daha mantıklıdır.

Long action fiiler Uzun süren anlamlı fiilerdir. Örnek… Live, study, work gibi..

Short action fiiller Kısa süren anlamlı fiiler .  Örnek … Stop, see, hear gibi… örneklendirilebilir.

 

 

Bu zamanın yardımcı Fiilleri ‘HAVE BEENHAS BEEN‘ dir. Fiil ise 1. halde  ve ‘ing‘  eki ile süreklilik anlamı katmak için kullanılır.

 • I
 • You       +   HAVE  BEEN+ V1 + ing  + Time Expressions
 • We
 • They
 • He
 • She          +   HAS  BEEN+ V1 + ing + Time Expressions
 • It

 

                        Olumlu  Cümle Yapısı

Subject + have been / has been  + Yüklem + ing  + time expressions

 

                         Olumsuz Cümle Yapısı

Subject +have/has + NOT  + been +   Yüklem +  ing  + time expressions

 

                         Soru Cümlesi Yapısı

Have/Has  + Subject  +  been  + Yüklem + ing  + time expressions

 

Present Perfect Continuous Tense Time Expressions (Zamanın Zaman Zarfları)

ALREADY (olredi) :   Çoktan

JUST (cast):      Henüz

YET (yet):   Henüz   (olumsuz ve soru cümlelerinde kullanırız.)

RECENTLY ( risentli)  :   Son Zamanlarda

SO FAR  (so far):   Şu Ana Kadar

UPTILL NOW  (aptil nav):   Şu Ana Kadar

UP UNTIL NOW   (ap antil nav):   Şu Ana Kadar

FOR (for) :  Dır, Dir

 

Örnekler;

 • We have been staying in the pool since at 5 o’clock.
 • Saat 5 ten beri havuzdayız.
 • I have been living in Kayseri for 10 years.
 • 10 yıldır Kayseri’ de yaşamaktayım.
 • She has been sleeping since yesterday.
 • O dünden beri uyumakta.
 • She has been studying uptill now.
 • O şu ana kadar çalışmaktadır.
 •  I have been washing cars for 5 hours.
 • 5 saattir araba yıkamaktayım.
 • She has been walking since she got up.
 • O kalktığından beri yürümekte.
 • The mechanic has been repairing my car since january.
 • Tamirci ocak ayından beri arabamı tamir etmektedir.
 • How long has she been talking on the teleph0ne?
 • O ne kadar süreden beri telefonda konuşmaktadır?
 • She has been talking on the telephone for five hours.
 • O 5 saattir telefonda konuşmaktadır.

Bu zamanı present perfect tense den ayıran özellik fiili ‘-ing’ li kullanmaktayız. Uzun anlamlı fiileri tercih etmekteyiz.

Umarım anlatabilmişimdir. Yararlı olması dileğiyle…

 Present Perfect Continuous Tense Video için tıklayınız..

 

TENSE  / Zamanlar

 

 

1 Comment on Present Perfect Continuous Tense (Yakın Geçmişte Süreklilik)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.