Özel Ders Başvuru

Özel ders almak için hemen başvur. Sana en yakın öğretmenlerden özel ders almaya başla

Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman)

                 İngilizcede Şimdiki Zaman (Present Continuous Tense)

 

otherwise

 

Bu konuda Present Continuous Tense yani Türkçe’de kullandığımız yüklemin  sonuna-ıyor, -uyor ‘  gibi ekler  getirerek,  gündelik hayatta sık sık kullanmış olduğumuz bir zamandır. İçinde bulunduğumuz zamandan bahsediyorsak ya da yakın gelecekle ilgili (kesinleşmiş kararlarda ) cümlelerde bu zamanı kullanırız. Bu zamanda fiilin sonuna getirdiğimiz  ‘ -ing ‘ eki süreklilik anlamı (-yor) katar.

Bunu ingilizceye uyarladığımızda ise ‘ am,  is , are’ yardımcı fiilleri ile birlikte kullanmaktayız.

                        Olumlu  Cümle Yapısı

Subject + Yardımcı fiiller + Yüklem + ING + zaman zarfları

 

                       Olumsuz Cümle Yapısı

Subject + Yardımcı fiiller + NOT + Yüklem + ING + zaman zarfları

 

                       Soru Cümlesi Yapısı

Yardımcı fiiller  + Subject  + Yüklem + ING + zaman zarfları

 

 

 •    am
 • You   are      +               Ving
 • We  are
 • They  are
 • He    is
 • She  is             +             Ving
 • It   is

 

Örnekler

 • I ‘ m driving now.
 • Şuan araba kullanıyorum.
 • They are going to the cinema.
 • Onlar sinemaya gidiyorlar.
 • We are watching tv now.
 • Şimdi televizyon izliyoruz.
 • Is he playing game now?
 • O şimdi oyun mu oynuyor?
 • It’s eating bone now.
 • O şimdi kemik yiyor.
 • She is going to Ankara tomorrow..
 • (Yarın Ankaraya gidiyor.)
 • She is not leaving now.
 • O şimdi ayrılmıyor.
 • Why are you listening to such bad music?
 • Niye böylesine kötü müzk dinliyorsun?
 • They are painting the house.
 • Onlar evi boyuyorlar.
 • She is trying another dress for her birthday.
 • Doğum günü için başka elbise deniyor.
 • I’m not supporting you.
 • Sizi desteklemiyorum.
 • You are not going anywhere.
 • Hiç bir yere gitmiyorsun.
 • You are feeling well today.
 • Bugün iyi görünüyorsun.
 • The student is cleaning the whiteboard.
 •  Öğrenci beyaz tahtayı temizliyor.
 • She is washing the dishes.
 •  O bulaşıkları yıkıyor.
 • We are writing letters now.
 • Şimdi mektup yazıyoruz.
 • She is doing her howework now.
 •  O şimdi ödevini yapıyor.
 • Are you going to the cinema now?    Şimdi sinemaya gidiyor musunuz?
 • Yes, I am going to the cinema now.  Evet, şimdi sinemaya gidiyorum.
 • No, I am not going to the cinema now.  Hayır, şimdi sinemaya gitmiyorum.
 • Is she watching TV now?   O şimdi TV seyrediyor mu?
 • Yes, she is watching TV now.  Evet, o şimdi TV seyrediyor.
 • No, she is not watching TV now.  Hayır, o şimdi TV seyretmiyor.

Zamanın ZAMAN ZARFLARINA baktığımızda;

NOW  : ŞİMDİ / ŞU ANDA

AT THE MOMENT  : ŞİMDİ / ŞU ANDA

AT PRESENT : ŞİMDİ / ŞU ANDA

CURRENTLY : ŞİMDİ / ŞU ANDA

THIS WEEK/ YEAR/ MONTH : BU HAFTA/ YIL/ AY

TODAY : BUGÜN

TONIGHT : BU GECE

Bu zaman ayrıca geçici durumlar için kullanılır;

 • He is attending an English course.
 • İngilizce kursuna gidiyor.
 • What is he doing these days?
 • Bu günlerde ne yapıyor?

Tekrar Eden eylemlerde kullanılır;

 • He is always having  a charity party.
 • Daima hayır partisi düzenliyor.
 • She is always losing  her slippers.
 • Pabuçlarını her zaman kaybediyor.

Konuşmacının kararlılığını belirtmek için kullanılır;

 • I’m not supporting you.
 • Sizi desteklemiyorum.
 • You are not going anywhere.
 • Hiç bir yere gitmiyorsun.

 

Konuyla ilgili alıştırmalar için tıklayınız

 Videolu Anlatımı

Şimdiki zaman konusu bu kadar. Yararlı olması dileğiyle…

TENSE  / Zamanlar

 

 

 

1 Comment on Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*