Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman)

                 İngilizcede Şimdiki Zaman (Present Continuous Tense)

 

 

Bu konuda Present Continuous Tense yani Türkçe’de kullandığımız yüklemin  sonuna-ıyor, -uyor ‘  gibi ekler  getirerek,  gündelik hayatta sık sık kullanmış olduğumuz bir zamandır. İçinde bulunduğumuz zamandan bahsediyorsak ya da yakın gelecekle ilgili (kesinleşmiş kararlarda ) cümlelerde bu zamanı kullanırız. Bu zamanda fiilin sonuna getirdiğimiz  ‘ -ing ‘ eki süreklilik anlamı (-yor) katar.

Bunu ingilizceye uyarladığımızda ise ‘ am,  is , are’ yardımcı fiilleri ile birlikte kullanmaktayız.

                        Olumlu  Cümle Yapısı

Subject + Yardımcı fiiller + Yüklem + ING + zaman zarfları

 

                       Olumsuz Cümle Yapısı

Subject + Yardımcı fiiller + NOT + Yüklem + ING + zaman zarfları

 

                       Soru Cümlesi Yapısı

Yardımcı fiiller  + Subject  + Yüklem + ING + zaman zarfları

 

 

 •    am
 • You   are      +               Ving
 • We  are
 • They  are
 • He    is
 • She  is             +             Ving
 • It   is

 

Örnekler

 • I ‘ m driving now.
 • Şuan araba kullanıyorum.
 • They are going to the cinema.
 • Onlar sinemaya gidiyorlar.
 • We are watching tv now.
 • Şimdi televizyon izliyoruz.
 • Is he playing game now?
 • O şimdi oyun mu oynuyor?
 • It’s eating bone now.
 • O şimdi kemik yiyor.
 • She is going to Ankara tomorrow..
 • (Yarın Ankaraya gidiyor.)
 • She is not leaving now.
 • O şimdi ayrılmıyor.
 • Why are you listening to such bad music?
 • Niye böylesine kötü müzk dinliyorsun?
 • They are painting the house.
 • Onlar evi boyuyorlar.
 • She is trying another dress for her birthday.
 • Doğum günü için başka elbise deniyor.
 • I’m not supporting you.
 • Sizi desteklemiyorum.
 • You are not going anywhere.
 • Hiç bir yere gitmiyorsun.
 • You are feeling well today.
 • Bugün iyi görünüyorsun.
 • The student is cleaning the whiteboard.
 •  Öğrenci beyaz tahtayı temizliyor.
 • She is washing the dishes.
 •  O bulaşıkları yıkıyor.
 • We are writing letters now.
 • Şimdi mektup yazıyoruz.
 • She is doing her howework now.
 •  O şimdi ödevini yapıyor.
 • Are you going to the cinema now?    Şimdi sinemaya gidiyor musunuz?
 • Yes, I am going to the cinema now.  Evet, şimdi sinemaya gidiyorum.
 • No, I am not going to the cinema now.  Hayır, şimdi sinemaya gitmiyorum.
 • Is she watching TV now?   O şimdi TV seyrediyor mu?
 • Yes, she is watching TV now.  Evet, o şimdi TV seyrediyor.
 • No, she is not watching TV now.  Hayır, o şimdi TV seyretmiyor.

Zamanın ZAMAN ZARFLARINA baktığımızda;

NOW  : ŞİMDİ / ŞU ANDA

AT THE MOMENT  : ŞİMDİ / ŞU ANDA

AT PRESENT : ŞİMDİ / ŞU ANDA

CURRENTLY : ŞİMDİ / ŞU ANDA

THIS WEEK/ YEAR/ MONTH : BU HAFTA/ YIL/ AY

TODAY : BUGÜN

TONIGHT : BU GECE

Bu zaman ayrıca geçici durumlar için kullanılır;

 • He is attending an English course.
 • İngilizce kursuna gidiyor.
 • What is he doing these days?
 • Bu günlerde ne yapıyor?

Tekrar Eden eylemlerde kullanılır;

 • He is always having  a charity party.
 • Daima hayır partisi düzenliyor.
 • She is always losing  her slippers.
 • Pabuçlarını her zaman kaybediyor.

Konuşmacının kararlılığını belirtmek için kullanılır;

 • I’m not supporting you.
 • Sizi desteklemiyorum.
 • You are not going anywhere.
 • Hiç bir yere gitmiyorsun.

 

Konuyla ilgili alıştırmalar için tıklayınız

 Videolu Anlatımı

Şimdiki zaman konusu bu kadar. Yararlı olması dileğiyle…

TENSE  / Zamanlar

 

 

 

1 Comment on Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.