Prepositions Konusu

Konum belirten edatlar / Prepositions Konu Anlatımı Örnekler Cümleler

Bu konumuzda Türkçe de edatlar ya da ilgeçler dediğimiz ingilizcede karşılığı prepositions olan konuyu hem örneklerle hem de videolu anlatımla anlatmaya çalışacağız.. Yararlı olması dileğiyle…

in : içinde

at : de-da

on : üstünde

among : arasında

under : altında

behind : arkasında

between : iki öğe arasında

in front of : önünde

opposite : karşısında

near : yakınında

next to : bitişiğinde

on the corner of : köşesinde

at the end of : sonunda

to : e, a doğru

from : den, dan

above : yukarıda, üstünde

below : aşağıda, altında


Örnek Cümleler

The cat among those trees.
Kedi ağaçların arasındadır. (2 den fazla ağaç  varsa among kullanılır.)

She is in the kitchen now.
O şimdi mutfaktadır.

She is at work.
O iş yerinde.

The post office is in front of my house.
Postane evimin önündedir.

Mary is sitting behind the supermarket.
Mary marketin arkasında oturuyor.

Handan is living below us.
Handan bizim alt katta oturuyor.

The school is on the corner of Gazi street and  Sivas street.
Okul Gazi Caddesi ile Sivas Caddesinin köşesindedir.

From now on, I am the manager of this section.
Şu andan itibaren, bu bölümün müdürüyüm.

Prepositions Konu Anlatımı Video

1 Comment on Prepositions Konusu

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.