Past Perfect Tense

Past Perfect Tense (-Mişli Geçmiş Zaman)

İngilizcede bu zamanın anlamını Türkçeyle kıyasladığımızda Türkçede tam manasıyla karşılığı ‘-mıştı,  -mişti ‘ anlamına gelmektedir. Yani bu zamanın manası olayın geçmişte başlayıp biraz devam etmiş ve yine yakın geçmişte sonuçlanmış cümlelerde kullanmaktayız.

 

Bu zamanın yardımcı Fiili ‘HAD‘ dir. Fiil ise 3. halde kullanılır.

İngilizce Fiilerde Long Action ve Short Action fiiller olmak üzere 2 grupta toplanabilir.Bu zamanda ağırlık olarak short action fiiller kullanmak daha mantıklıdır.

Long action fiiler Uzun süren anlamlı fiilerdir. Örnek… Live, study, work gibi..

Short action fiiller Kısa süren anlamlı fiiler .  Örnek … Stop, see, hear gibi… örneklendirilebilir.

 

 • I
 • You       +   HAD  + V3
 • We
 • They
 • He
 • She          +   HAD + V3
 • It

 

        Olumlu  Cümle Yapısı

 • Subject + had  + V3

 

        Olumsuz Cümle Yapısı

 • Subject +had + NOT / hadn’t  +V3 

 

         Soru Cümlesi Yapısı

 • Had + Subject  + V3 ?

 

 

 

Resimde de anlaşıldığı üzere olay geçmiş başlamış ve geçmişte bitmiş olduğu açıkça görülmektedir.

 

Past Perfect Tense Time Expressions (Zamanın Zaman Zarfları)

ALREADY (olredi) :   Çoktan

JUST (cast):      Henüz

YET (yet):   Henüz   (olumsuz ve soru cümlelerinde kullanırız.)

RECENTLY ( risentli)  :   Son Zamanlarda

FOR (for) :  Dır, Dir

SİNCE  (sins): -den Beri

 

Past Perfect Tense te  ‘ After ‘ ve ‘ Before ‘  kelimelerini sıkça kullanmaktayız. Bunlar sınavlar da genellikle soru olarak gelmektedir.

Eğer ki cümlede before /(önce anlamında)  kullanılıyorsa cümle simple past tense şeklinde devam ettirilir.

After (Sonra anlamında) Kullanılıyorsa cümle Past Perfect Tense şeklinde devam ettirilir.

 

Örneklerle konuyu daha anlaşılır hale getirelim;

 • He had already known 3 languages, before he started travelling.
 • Seyahate başlamadan önce , o çoktan 3 dil biliyordu.  (3 dil konuşmayı daha önce öğrenmiş)
 • ////////////////////////////////////////////////////
 • Until he wrote his second book, he had travelled to all Asian countries.
 • O ikinci kitabını yazıncaya kadar , bütün asya ülkelerine seyahat etmişti.
 • ////////////////////////////////////////////////////
 • After he had written his book, he won a prize.
 • O kitabını yazdıktan sonra , hediye kazandı.
 • ////////////////////////////////////////////////////
 • After I had finished my lesson, I went home.
 • Dersimi bitirdikten sonra (ilk eylem bu) , eve gittim (2. eylem).
 • Before I went home, I had finished my lesson. (Üstteki örneğin ‘ before ‘ lu kullanımı.)

İNGİLİZCEMİZ.NET

Yararlı olması dileğiyle..

 İngilizce Deyimler

TENSE  / Zamanlar

 

4 Comments on Past Perfect Tense

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.