Past Continuous Tense (Geçmiş Zamanda Süreklilik)

Past Continuous Tense (Geçmiş Zamanda Süreklilik)

Bu konuda Past Continuous Tense yani Türkçe’de kullandığımız yüklemin  sonuna ‘-ıyordum, –uyordum ‘  gibi ekler  getirerek,  gündelik hayatta sık sık kullanmış olduğumuz bir zamandır. Yani geçmişte bişe yaparken aniden bişe olduysa , mesela “yemek pişirirken zil çaldı. ” gibi cümlelerde bu zamanı kullanırız. Bu zamanda fiilin sonuna getirdiğimiz  ‘ –ing eki süreklilik anlamı (-yordum) katar.

Bunu ingilizceye uyarladığımızda ise was-were yardımcı fiilleri ile birlikte kullanmaktayız.

 

   

 

                        Olumlu  Cümle Yapısı

Subject + Yardımcı fiiller + Yüklem + ING

 

                       Olumsuz Cümle Yapısı

Subject + Yardımcı fiiller + NOT + Yüklem + ING

 

                       Soru Cümlesi Yapısı

Yardımcı fiiller  + Subject  + Yüklem + ING 

 

 • I    was
 • You   were      +               Ving
 • We  were
 • They  were
 • He   was
 • She was            +             Ving
 • It   was

Bu zamanı kullanırken geneldewhile‘  Kelimesini sık sık kullanırız. Cümlede anlam olarak ‘- ken ‘ anlamı katar. Diğer kelime ise ‘When‘ dir. Bu da cümlede anlam olarak ‘-dığımda, -diğimde‘ gibi anlamlar katar.

 

 • While I  was  driving , the telephone rang.
 • Araba kullanırken, telefon çaldı.
 • They were going to the cinema.
 • Onlar sinemaya gidiyorlardı.
 • We were watching tv, When he came.
 • O geldiğinde, biz televizyon izliyorduk.
 • Was he playing game ?
 • O oyun mu oynuyordu?
 • While He was looking around, an accident happened.
 • O etrafa bakınırken, kaza oldu.
 • When you arrived there, it was escaping.
 • Sen oraya vardığında, O kaçıyordu.

 

TENSE  / Zamanlar

 

2 Comments on Past Continuous Tense (Geçmiş Zamanda Süreklilik)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.