Passive Voice Örnek Cümleler

Passive Voice Örnek Cümleler,Edilgen yapı ingilizce,edilgen çatı ingilizce,edilgen çatı konusu,edilgen çatı örnekleri,passive voice örnekleri,passive voice konusu anlatımı,passive voice örnekler

Passive Voice Örnek Cümleler

Etken Cümle:
The students write a composition.
Öğrenciler kompozisyon yazar.

Edilgen Cümle:
A Composition is written by the students.
Kompozisyon öğrenciler tarafından yazılır.

*****************************************************

Diğer Yazılar için tıklayın

[catlist categorypage=”yes” orderby=rand]

Everybody likes Barbara. (etken)
Herkes Barbara’yı sever.

Barbara is liked by everybody. (edilgen)
Barbara herkes tarafından sevilir.

*****************************************************

They plant trees.
Onlar ağaçları dikerler.

Trees are planted by them.
Ağaçlar onlar tarafından dikilir.

*****************************************************

He understands the lesson.
O, dersi anlar.

The lesson is understood by him
Ders onun tarafından anlanılır.

*****************************************************

Animals need grass.
Hayvanlar ota ihtiyaç duyarlar.

Grass is needed by animals.
Ota hayvanlar tarafından ihtiyaç duyulur.

*****************************************************

Where is coffee grown?
Kahve nerede yetiştirilir.

It is grown in Brazil.
Kahve Brezilya’da yetiştirilir.

*****************************************************

Is French taught in primary schools?
İlkokulda Fransızca öğretilir mi?

Yes, French is taught in primary schools.
Evet, ilkokulda Fransızca öğretilir.

*****************************************************

Passive Voice Konusu

Passive Voice Örnekler

Passive Voice Tablo Gösterimi

Passive To Active Sentences

İngilizcemiz.Net Yararlı olması temennisiyle…:)

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.