Passive Voice Konusu

Passive Voice Konu Anlatımı

Bu yapı Türkçede kullanmış olduğumuz edilgen çatı ile aynı anlama gelmektedir. Türkçe de kullanmış olduğumuz ‘kime ,neyi

sorularını yükleme sorarak aldığımız cevap bize nesneyi verir. Eğer ki cevap alamıyorsak o cümleyi passive yapamayız.

Passive Voice Konu Anlatımı Video

Passive Voice Özellikleri

<<1>>Etken cümlenin yüklemi passive cümleye 3. Halde geçer. Yani bütün zamanlar da veya modallar da kullanılan yüklem edilgen cümleye 3, hali kullanılarak geçer.

<<2>>Özneler bazı değişikliklere uğrar.

I<–>Me

You<–>You

He <–>Him

She <–> Her

It <–>It

We <–>Us

They <–>Them 

<<3>>  Cümlede 2 tane nesne varsa  (direct object-indirect object) passive yaparken genelde indirect object seçilir.

Nesneleri bulmak için ;

Kime Neye” sorularına alınan cevap Indirect objecti verir.

Ne Neyi” sorularına alınabilen cevap ise Direct Objecti verir.

Örnek;

Active Sentence (Aktif Cümle )       <–>   Ayşe gave me a book.

Passive Sentence (Edilgen Cümle) <–>   I was given a book by her.

Passive Sentence (Edilgen Cümle) <–>   A book  was given me by her.

<<4>> Öznesi “No body ,No one ” ise passive yaparken yardımcı fiileden sonra “NOT” getirilerek  olumsuzluk korunur. 

No body invited him to the party.

He was not invited him to the party by them.

<<5>> Nesne de “any” varsa olumsuzluğu korumak için “No” kullanılarak passive yapılır.

I haven’t seen any snakes here.

No snakes haven’t been seen here by me…

<<6>> Aktive cümlenin nesnesi passive cümlenin öznesidir….

Passive Voice Örnekler için tıklayınız..

Passive Voice Tablo Gösterimi için tıklayınız..

Passive To Active Örnekler İçin tıklayınız..(Edilgen –> Etken)

Passive Exercises için tıklayınız…

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.