Özel Ders Başvuru

Özel ders almak için hemen başvur. Sana en yakın öğretmenlerden özel ders almaya başla

Passive To Active Sentences

Passive To Active Sentences (Passive Cümleyi Aktive Hale Getirme)

 

Örnekler;

otherwise

<1>The sicks are treated by a doctor.(Edilgen Cümle)(Passive sentence)

A doctor treates the sicks. (Etken Cümle) (Aktive Sentence )

///////////////////////////////////////////////////////////

<2>A table is set by her.(EdilgenCümle)(Passive sentence)

She sets a table.(Etken Cümle(Aktive Sentence )

///////////////////////////////////////////////////////////

<3>Some homework is done by the servants.(Edilgen Cümle)(Passive sentence)

The servants do some homework.(Etken Cümle(Aktive Sentence )

///////////////////////////////////////////////////////////

<4>Water for making tea is  boiled in a kettle by us.(EdilgenCümle)(Passive sentence)

We boil water for making tea in kettle.(Etken Cümle(Aktive Sentence )

///////////////////////////////////////////////////////////

<5> The first heart operation was performeted by him.(Edilgen Cümle)(Passive sentence)

He performeted the first heart operation.(Etken Cümle(Aktive Sentence )

///////////////////////////////////////////////////////////

<6>These books were written by her.(Edilgen Cümle)(Passive sentence)

She wrote these books.(Etken Cümle(Aktive Sentence )

///////////////////////////////////////////////////////////

<7>It is done today by him.(Edilgen Cümle)(Passive sentence)

He does it today.(Etken Cümle(Aktive Sentence )

///////////////////////////////////////////////////////////

<8>This film wasn’t like by no one.(Edilgen Cümle)(Passive sentence)

No one liked this film.(Etken Cümle(Aktive Sentence )

///////////////////////////////////////////////////////////

<9>It has been made today by us.(Edilgen Cümle)(Passive sentence)

We have made it today.(Etken Cümle(Aktive Sentence )

///////////////////////////////////////////////////////////

<10>The engine was repaired by a mechanic.(Edilgen Cümle)(Passive sentence)

A mechanic repaired the engine.(Etken Cümle(Aktive Sentence )

Passive Voice Konusu için tıklayınız..

Passive Voice Örnekler için tıklayınız..(Etken –>Edilgen)

Passive Voice Tablo Gösterimi için tıklayınız..

Passive Exercises için tıklayınız…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*