Once Kullanımı

Once örnekleri, Once örnek cümleler, Once ile ilgili cümleler, İngilizce bir zamanlar, İngilizce eskiden, İngilizce de bir kez nasıl söylenir, İngilizce de once kullanımları, Once kalıpları, Once Kelimesinin Zarf ve Bağlaç Olarak Kullanımı, at once anlamı, at once örnekler, at once kullanımı, at once ile ilgili cümeleler, ingilizce de hemen derhal

ONCE KULLANIMLARI

  • Once kelimesi hem zarfi, hem de bağlaç olarak kullanılmaktadır.
  • Zarf olarak kullanılmakta olup anlam olarak “bir kez, bir defa” anlamlarına gelmektedir.

I visit my family once a month. = Ben ailemi ayda bir kez ziyaret ederim.

I go to cinema once a week. = Hafta da bir kez sinemaya giderim.

**********************************************************************

  • Zarf olarak kullanılıp anlam olarak “bir zamanlar, eskiden ” anlamlarında kullanılmaktadır.

There was once a cinema here. = Bir zamanlar burada sinema vardı.

There were once many people in that street. = Bir zamanlar o caddede çok insan vardı.

**********************************************************************

  • Bağlaç olarak kullanılıp anlam olarak “bir…-se” ek anlamı katar.

Once I start I must continue. = Bir başlarsam devam etmeliyim.

Once you become a member, you can’t give up back easily. = Bir üye olursan, kolaylıkla geri bırakamazsın.

Once you smoke, you never give up it. = Sigaraya bir başlarsan, asla onu bırakamazsın.

**********************************************************************

  • Bağlaç olarak kullanılıp “When, as soon as” anlamlarında kullanılabilir.

Once the school finishes, I will go on vacation. = Okul biter bitmez, tatile gideceğim.

Once I came home, he was drinking tea. = Eve geldiğimde, o çay içiyordu.

**********************************************************************

  •        At Once: Hemen, Derhal, Çabucak Anlamlarına gelmektedir.

Genellikle cümle sonunda kullanılır. Benzer (eş anlamlı) kelimeler olarak da immediately, instantly,  right away vardır.

At Once Örnek Cümleler

You must phone the ambulance at once. = Sen hemen ambulansa telefon açmalısın.

He went to the police to talk about it at once. = O konuşmak için derhal polise gitti.

**********************************************************************

ADVERB / zarflar

 Yararlı olması dileğiyle..

İngilizcemiz.Net

Etiketler : Once örnekleri, Once örnek cümleler, Once ile ilgili cümleler, İngilizce bir zamanlar, İngilizce eskiden, İngilizce de bir kez nasıl söylenir, İngilizce de once kullanımları, Once kalıpları, Once Kelimesinin Zarf ve Bağlaç Olarak Kullanımı, at once anlamı, at once örnekler, at once kullanımı, at once ile ilgili cümeleler, ingilizce de hemen derhal

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.