olumlu iyi anlam ifade eden sıfatlar kelimeler

olumlu, iyi anlam ifade eden sıfatlar kelimeler, adjective,  good meaning words in adjectives,

iyi anlam ifade eden sıfatlar 

 

 

Sıfat Türkçesi Sıfat Türkçesi
happy mutlu healthy sağlıklı
helpful yardımsever lovely sevimli
perfect mükemmel proud gururlu
joyous sevinçli nice hoş
obedient söz dinleyen splendid söz dinleyen
pleasant hoş successful başarılı
thoughtful anlayışlı victorious muzaffer
wonderful harika vivacious hayat dolu
zealous gayretli lucky şanslı
lively neşeli kind sevecen
zany delidolu witty esprili

 

Dosya olarak İndir

—————————————————————————
happy

Anlamı

s.
1. mutlu, mesut; şen, neşeli.
2. yerinde, iyi.
3. … delisi: girl-happy kız delisi.

 

Okunuşu

/ˈhæpɪ/

Türkçe Okunuş

hepi

Kullanım

adjective, happier, happiest.

 

Örnek Cümle 

he is happy to see a person.

O mutlu görünen biri.

 

İngilizce Açıklaması

1. delighted, pleased, or glad, as over a particular thing:

Related forms – İlgili formlar
overhappy, adjective
quasi-happy, adjective

 

Synonyms  – Eş anlamlılar
1. joyous, joyful, blithe, cheerful, merry, contented, gay, blissful, satisfied.

3. favorable, propitious; successful, prosperous.

4. appropriate, fitting, opportune, pertinent.

 

Antonyms – Zıt anlamlılar
1. sad.

 

Idioms and Phrases 

happy as the day is long

—————————————————————————
helpful

Anlamı

s.faydalı, yararlı, işe yarar, yardımcı; yardımsever. helpfully

z. faydalı bir şekilde. helpfulness

i. yardım, işe yarama, elverişlilik.

 

 

Okunuşu

 

Türkçe Okunuş

 

Kullanım

 

 

Örnek Cümle 

 

 

İngilizce Açıklaması

Related forms – İlgili formlar

 

Synonyms  – Eş anlamlılar

 

Antonyms – Zıt anlamlılar

 

Idioms and Phrases 

 

—————————————————————————
perfect

  • f tamamlamak, bitirmek, ikmal etmek; tekamül ettirmek. perfectibilityi. kemale erme kabiliyeti. perfectibles. tamamlanabilir; tekâmül ettirilebilir. perfective

    s. mükemmelleştirici; tamamlayıcı. perfectively

    z. tamamlayıcı olarak; mükemmelleştirici surette.

 

Okunuşu

Türkçe Okunuş

Kullanım

Örnek Cümle 

İngilizce Açıklaması

Related forms – İlgili formlar

Synonyms  – Eş anlamlılar

Antonyms – Zıt anlamlılar

Idioms and Phrases 

 

—————————————————————————
joyous

s. sevinçli, keyifli, neşeli. joyously

z. neşeyle. joyousness

i. neşelilik.

 

 

Okunuşu

Türkçe Okunuş

Kullanım

Örnek Cümle 

İngilizce Açıklaması

Related forms – İlgili formlar

Synonyms  – Eş anlamlılar

Antonyms – Zıt anlamlılar

Idioms and Phrases 

 

—————————————————————————
obedient

s. itaatli, itaatkâr, söz dinleyen.

 

 

Okunuşu

Türkçe Okunuş

Kullanım

Örnek Cümle 

İngilizce Açıklaması

Related forms – İlgili formlar

Synonyms  – Eş anlamlılar

Antonyms – Zıt anlamlılar

Idioms and Phrases 

 

—————————————————————————
pleasant

s. hoş, güzel latif, gökçe, tatlı, memnuniyet verici. pleasantly

z. hoşa gider bir şekilde. pleasantness

i. memnuniyet verici oluş, hoşa gitme.

 

Okunuşu

Türkçe Okunuş

Kullanım

Örnek Cümle 

İngilizce Açıklaması

Related forms – İlgili formlar

Synonyms  – Eş anlamlılar

Antonyms – Zıt anlamlılar

Idioms and Phrases 

 

—————————————————————————
thoughtful

s. düşünceli; dikkatli; başkasını düşünür, saygılı, nazik. thought fully

z. düşünceye dalarak; nazikçe, incelikle. thoughtfulness

i. düşüncelilik; nezaket.

 

Okunuşu

Türkçe Okunuş

Kullanım

Örnek Cümle 

İngilizce Açıklaması

Related forms – İlgili formlar

Synonyms  – Eş anlamlılar

Antonyms – Zıt anlamlılar

Idioms and Phrases 

 

 

—————————————————————————
wonderful

s. hayret verici, harikulade, fevkalade; şaşılacak, garip; k.dili. şahane. wonderfully

z. fevkalade olarak; şaşılacak bir şekilde. wonderfulness

i. şaşılacak hal; fevkaladelik.

 

 

—————————————————————————
zealous

s. gayretli, hareketli.zealously

z. gayretle, şevkle. zealousness

i. gayret, şevk.

 

Okunuşu

Türkçe Okunuş

Kullanım

Örnek Cümle 

İngilizce Açıklaması

Related forms – İlgili formlar

Synonyms  – Eş anlamlılar

Antonyms – Zıt anlamlılar

Idioms and Phrases 

 

 

—————————————————————————
lively

s. canlı, neşeli; ferah; parlak, keskin; hayatla kaynaşan; zıplayan, geriye seken (top). lively description canlı bir tarif. lively hope kuvvetli ümit. lively imagination canlı muhayyile. lively time neşeli vakit. make things lively for one başına iş açmak. liveliness

i. canlılık, zindelik; parlaklık.

 

Okunuşu

Türkçe Okunuş

Kullanım

Örnek Cümle 

İngilizce Açıklaması

Related forms – İlgili formlar

Synonyms  – Eş anlamlılar

Antonyms – Zıt anlamlılar

Idioms and Phrases 

 

 

—————————————————————————
zany

s. sotarı, palyaço, maskara; aptal kimse;

s. tuhaf, gülünç.

 

Okunuşu

Türkçe Okunuş

Kullanım

Örnek Cümle 

İngilizce Açıklaması

Related forms – İlgili formlar

Synonyms  – Eş anlamlılar

Antonyms – Zıt anlamlılar

Idioms and Phrases 

 

 

 

f: fiil

i: isim

s: sıfat

z: zamir

Diğer Yazılar için tıklayın

[catlist categorypage=”yes” orderby=rand]

 

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.