Noun clause isim cümlecikleri konu anlatımı

Noun clause isim cümlecikleri Konu anlatımı,whether if konu anlatımı,

Noun Clause

Noun Cümle içinde fiilin Öznesi yada nesnesi görevindedir.

Clause cümle içinde ismin yerini tutan ancak bir fiile sahip olan cümleciktir. Cümle içinde fiilin Öznesi yada nesnesi görevindedir.

Genellikle “that” bağlacı ile yapılan noun clause’lar bazı durumlarda what, when, Who, which gibi soru sözcükleri ile de yapılabilirler. Whether ve İf gibi kelimelerinde bu tür cümleciklerde kullanıldığınıile de yapılabilirler. Whether ve İf gibi kelimelerinde bu tür cümleciklerde kullanıldığını hep birlikte görelim.

Noun clause with that

that ile kurulan isim cümlecikleri

isim cümleciklerinde önemli bir yeri olan bu tür cümlecikler “that clauses”

 

 

Cümlede özne yada nesne görevinde bulunurlar.

 

Nesne Görevinde “that clause”

Ayse knows. Ali’s sisler is a lawyer.

Ayşe biliyor . Ali’nin kız kardeşi avukat.

Yukarıdaki Cümleyi tek bir cümleye dönüştürebiliriz.

Ayşe Known (that) Ali’s sister is a lawyer.

Ayşe, Ali’nin kız kardeşinin avukat olduğunu biliyor.

 

Temel cümle ile isim cümleciğini bağlayan “that” bağlacının konuşma dilinde sıklıkla cümleden çıkarıldığı görülür. isim cümleciği ile birlikte kullanıldığında “that” tek başına bir anlam taşımaz, sadece isim cümleliğinin başlangıcı konumundadır,

l beline that they can manage

Onların başarabileceğine inanıyorum.

That clause ile birlikte Sıkça kullanılan fiiller

admit,

advise

agree

announce

ask

beg

expect

feel

find

forget

happen

hope

learn

Mean

mention

notice

Onder

perceive

remember

say

see

seem

suppose

tell

beline

Confess

declare

inanagine

insist

Know

presume

prove

recognize

think

understand

misin

 

Özne görevinde that clause

Cümlelerin öznesi görevinde olduğu zaman “that clause” cümlenin başına getirilir. “that ” bağlacı cümleden asla çıkarılmaz.

That they will divorce is a big lie.

Onların boşanacağı büyük bir yalan.

 

 

Noun clauses with question words

Soru kelimeleri ile kurulan isim cümlecikleri

Nesne görevinde

Soru kelimeleri ile başlayan cümleciklerin’den meydana gelen noun clause’lar özne ile yardımcı fiilin yeri değiştirilerek düz cümle haline getirilerek oluşturulur.

How old is he?

I don’t know how old he is.

kaç yaşında olduğunu bilmiyorum.

where does he live ?

I can’t tell you where he lives.

Onun nerde oturdugunu size söylemem .

 

 

Özne görevinde

Soru kelimeleri ile başlayan noun clause’ lar cümlenin öznesi yerine kullanılabilirler.

Why he died is still unknown.

Neden öldüğü hala bilinmiyor.

 

Noun clauses with whether or if

whether yada if ile kurulan isim cümlecikleri

Yes yada No ile cevap verilen sorular noun clause’a dönüştüklerinde whether yada if kullanılır.

 

Nesne görevinde “whether” ve “if”

will they speak English?

I don’t know whether / if they will speak English.

İngilizce konuşup konuşamayacaklarını bilmiyorum

 

 

Özne görevinde “Whether”

Whether she asks (or not) doesn’t matter.

Gelip gelmemesi önemli değil.

 

* whether cümle içinde özne görevindeyken yerine if kullanılmaz. To be fiilinden ve prepositionlardan sonrada if Kullanılmaz

 

Noun clause after “It’s + adjective + that”

 

It’s pity that We can’t go to the airport to meet Sandra.

Ne yazıkki Sandra’yı karşılamaya havaalanına gidemiyoruz .

 

 

Noun Clause nedir?

 

 

 

001 – Noun Clauses Introduction (Başlangıç Seviyesi)

 

 

 

 

 

002 – that & the fact that (Başlangıç seviyesi)

 

 

 

 

Noun Clauses’da zaman (Tense) algısı

 

 

 

 

Wh- Kararsız Noun Clause ifadeleri

 

 

 

 

Whether / If kararsız Noun Clauses

 

 

 

 

Diğer Yazılar için tıklayın

[catlist categorypage=”yes” orderby=rand]

 

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.