Nesnel Kişi Zamirleri

OBJECTIVE PRONOUNS (Nesnel Kişi Zamirleri)

Bu zamirler genelde fiilden sonra kullanılan “beni, bana,seni, onları,..” gibi anlamlar katarak nesne olarak kullanılan zamirlerdir.

Me : beni / bana

You : seni / sana

Him : onu / ona

Her : onu / ona

It : onu / ona

Us : bizi / bize

You : sizi / size

Them : onları / onlara

Örnekler

You love me a lot. 
Sen beni çok seviyorsun.

I can give you some money.
Sana biraz para verebilirim.

She has already gone to them.
O onlara çoktan gitmiştir.

Can you bring me that newspaper, please?
Lütfen şu gazeteyi bana getirebilir misin?

The dogs don’t belong to them.
Köpekler onlara ait değil.

It doesn’t belong to me.
O bana ait değil.

Give it to him.
Onu ona ver.

I will take them again.
Ben onları tekrar alacağım.

Give him that book please.
Lütfen ona şu kitabı ver.

I bought them many presents.
Onlara çok hediye satın aldım

PRONOUNS / zamirler

3 Comments on Nesnel Kişi Zamirleri

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.