Must Konu Anlatımı

Must Konu Anlatımı

Must konusunu Türkçeye uyarladığımız da anlam olarak zorunluluk katmaktadır. Yani fiilin sonuna  “-meli , malı ” gibi ekler getirmektir.

  • Bu kullanımda zorunluluk cümleyi söyleyenin koyduğu zorunluluktur.  

He must come. (O gelmeli.)  örneğinde görüldüğü gibi anlam olarak zorunluluk katıyor.

Olumlu Cümle Yapısı

  • Subjects + Must + fiil şeklinde cümle kurulmaktadır.

Örnekler;

I must go there. (Oraya gitmeliyim.)

I must get up early. (Erken kalkmalıyım.)

She must come here tomorrow. (O yarın buraya gelmeli.)

They must study a lot for their exams. (Onlar sınavları için çok çalışmalılar.)

You must be quiet. (Sen sessiz olmalısın.)

You must go home after lesson. (Dersten sonra eve gitmelisin.)

 

Olumsuz Cümle Yapısı

  • Subjects + mustn’t + fiil şeklinde cümle kurulmaktadır.

Örnekler;

You mustn’t park here. (Buraya park etmemelisin.)

She mustn’t smoke. (O sigara içmemeli.)

You mustn’t enter this way. (Bu yola girmemelisin.)

You mustn’t go to the cinema. (Sinemaya gitmemelisin.)

He mustn’t shout in the cinema. (O sinemada bağırmamalı.)

You mustn’t drive fast. (Hızlı araba kullanmamalısın.)

Soru  Cümlesi Yapısı

  • Must + Subjects + fiil ? şeklinde cümle kurulmaktadır.

Örnekler;

Must she go to the school tomorrow? (O yarın okula gelmeli mi?)

Must they come here ? (Onlar buraya gelmeli mi?)

Must I watch TV today? (Bugün tv seyretmeli miyim?)

Must he improve his english? (O ingilizcesini geliştirmeli mi?)

Mustn’t I come to school tomorrow? (Yarın okula gelmemeli miyim?)

Mustn’t they apply for visa?(Onlar vize için başvurmamalılar mı? )

Mustn’t we drink cola in the class? (Sınıfta kola içmemeli miyiz?)

Bu sorulara da kısa cevap olarak;

  • Yes you must  ya da no he mustn’t   şeklinde olumlu ya da olumsuz cevap verebiliriz.

 Konuyla ilgili örnek alıştırmalar için tıklayınız…..

 

Modals

 

Yararlı olması dileğiyle….

ingilizcemiz.net

26 Comments on Must Konu Anlatımı

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.