Must Konu Anlatımı Video

Must Konu Anlatımı

Must konusunu Türkçeye uyarladığımız da anlam olarak zorunluluk katmaktadır. Yani fiilin sonuna  ”-meli , malı ” gibi ekler getirmektir.

  • Bu kullanımda zorunluluk cümleyi söyleyenin koyduğu zorunluluktur.

He must come. (O gelmeli.)  örneğinde görüldüğü gibi anlam olarak zorunluluk katıyor.

must Must Konu Anlatımı

Olumlu Cümle Yapısı

  • Subjects + Must + fiil şeklinde cümle kurulmaktadır.

Olumsuz Cümle Yapısı

  • Subjects + mustn’t + fiil şeklinde cümle kurulmaktadır.

Soru  Cümlesi Yapısı

  • Must + Subjects + fiil ? şeklinde cümle kurulmaktadır.


Konunun sözel olarak anlatımı ve örnek cümleler için tıklayınız…

Must Exercises /Must Alıştırmalar için tıklayınız…

Request Sentences / Rica da Bulunma Kipleri

İngilizcemiz. Net

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.