Özel Ders Başvuru

Özel ders almak için hemen başvur. Sana en yakın öğretmenlerden özel ders almaya başla

Must Konu Anlatımı Video

Must Konu Anlatımı

Must konusunu Türkçeye uyarladığımız da anlam olarak zorunluluk katmaktadır. Yani fiilin sonuna  ”-meli , malı ” gibi ekler getirmektir.

  • Bu kullanımda zorunluluk cümleyi söyleyenin koyduğu zorunluluktur.

He must come. (O gelmeli.)  örneğinde görüldüğü gibi anlam olarak zorunluluk katıyor.

otherwise

must Must Konu Anlatımı

Olumlu Cümle Yapısı

  • Subjects + Must + fiil şeklinde cümle kurulmaktadır.

Olumsuz Cümle Yapısı

  • Subjects + mustn’t + fiil şeklinde cümle kurulmaktadır.

Soru  Cümlesi Yapısı

  • Must + Subjects + fiil ? şeklinde cümle kurulmaktadır.


Konunun sözel olarak anlatımı ve örnek cümleler için tıklayınız…

Must Exercises /Must Alıştırmalar için tıklayınız…

Request Sentences / Rica da Bulunma Kipleri

İngilizcemiz. Net

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*