Must Have Konusu

Must Have Konusu, Must Have Konu Anlatımı, Tahminde ve çıkarımda kullanılan yapılar ingilizce, Must konusu ingilizce, Must Have kalıbı, Must Have Kullanımı, Must have örnekleri, Must have cümleleri,  Must have ile ilgili cümleler

Must Have Konusu Anlatımı

 MUST HAVE + V3

****************************************************************

She got here very quickly. She must have walked very fast.
(Buraya çabukça ulaştı. Hızlı yürümüş olmalı.)

****************************************************************

You must have worked hard. Because You look exhausted.
(Çok çalışmış olmalısınız. Çünkü çok bitkin görünüyorsunuz.)

****************************************************************

I haven’t seen the people next door for long. They must have gone away.
(Yan kapıda ki insanları uzun süredir görmüyorum. Uzağa gitmiş olmalılar.)

****************************************************************

He can’t find his umbrella. He must have left it in his office.
(O şamsiyesini bulamıyor. Şemsiyesini ofisinde bırakmış olmalı.)

****************************************************************

Tahminde Ya da Çıkarımda Kullabiliceğimiz Yapılar

Diğer Yazılar için tıklayın

[catlist categorypage=”yes” orderby=rand]

 

İngilizcemiz.Net

Etiketler : Must Have Konusu, Must Have Konu Anlatımı, Tahminde ve çıkarımda kullanılan yapılar ingilizce, Must konusu ingilizce, Must Have kalıbı, Must Have Kullanımı, Must have örnekleri, Must have cümleleri,  Must have ile ilgili cümleler

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.