Modal Olasılık Konusu

Modals of possibility and probability konu anlatımı, Modal olasılık anlatımı, Modals konusu, Modal örnek cümleleri, May konu anlatımı, Might konu anlatımı, Might have v3 konu anlatımı, could konu anlatımı, Could have v3 konusu, ingilizce olasılık ihtimal cümleleri, İngilizce ihtimal örnek cümleler, Possibility konu anlatımı ingilizce, Modal ile ilgili cümleler, Modal listesi ve kullanımları

POSSIBILITY(OLASILIK)  “May, Might, Could, Can, Might Have V3, Could Have V3″

      Olasılık bildirirken bu modal gruplarından yararlanmaktayız. Farklı kullanım şekilleriyle şimdiki zaman, geçmiş ve gelecek zamana yönelik, eylemin yapılma ya da yapılmış olma ihtimalini ortaya koyarlar. Kesinlik bildirmezler.

May Might

  • Şimdiki zaman ve gelecek zamanla ilgili olasılıklardan söz ederken may ya da might kullanırız. May, might’a göre daha güçlü bir olasılık bildirir. Tüm şahıslar için may olarak kullanılmaktadır. Olumsuz yaparken may in ardına not eklenir. Soru halinde may özneden önce gelir, öznenin ardında kullanılacak fiil 1. halde olmalıdır. Bu kurallar might için de aynıdır.

Konuşma anında bahsederken:

*************************************************************
“Where is Susan? (Susan nerede?)

She may might be in the kitchen. 

( Mutfakta olabilir.)(Belki şimdi mutfaktadur.)

What are they doing at the moment?
(“Şu anda ne yapıyorlar? )
They may / might be watching the match on TV
(Televizyonda maçı seyrediyor olabilirler.)

Juliet may might be telling the truth.
(Juliet gerçeği söylüyor olabilir.
(Belki de Juliet gerçeği söylüyordur.)

*************************************************************

Gelecekten bahsederken:

When will he come?  He may /might come tonight.
(Ne zaman gelecek? Bu akşam gelebilir.)
(Belki bu akşam gelecek.)

I may/might succeed to pass the exam tomorrow.
Yarın sınavı geçmeyi başarabilirim.
(Belki de yarın sınavı geçmeyi başaracağım.)

  • İhtimalle ilgili soru cümlelerine”may” ile başlanmaz. Aksi taktirde cümle bir şey için izin isteme anlamını verir. Olasılık bildiren soru cümlelerinde might kullanılabilir.

What may happen if he doesn’t accept the offer?
(Bu teklifi kabul etmezse ne olabilir?

Might he have a secret that he has never told before?
(Daha önce hiç söylemediği bir sır olabilir mi?)

Might the children be playing in the garden?
(Çocuklar bahçede oynuyor olabilirler mi?)

*************************************************************

Might have V3

Geçmişteki olasiliklar hakkinda konuşurken bu yapi tercih edilir:

She might have stolen your necklace.
(O senin kolyeni çalmiş olabilir.)

They might have resigned.
(istifa etmiş olabilirler.)

Ahmet is not at home; he might have gone to visit his grandmother.
(Ahmet evde değil, büyükannesini ziyarete gitmiş olabilir.)

Can

Bu kullanımda”can ” olasılık bildirmektedir.

*************************************************************

I’m very busy tonight.  We can go out for dinner another time.
(Bu akşam çok meşgulüm. Akşam yemeği için başka bir gece dişarı çıkabiliriz)

Can I find an answer to this question?
(Bu soruya bir cevap bulabilir miyim?)

  • Ara sıra gerçekleşen olaylar hakkında konuşurken ve bunların yine olabilme ihtimalini belirtirken”can” kullanılır.

You can persuade them in this matter.
(Onlar bu konuda ikna etmen muhtemeldir.)

We can have a meeting on Friday.
Cuma günü toplantı yapmamız muhtemeldir)

You can see mushrooms in the forest.
(Ormanda mantarlar görmeniz muhtemeldir)

Can konusu detaylı anlatımı, örnekler ve videolu anlatımı için tıklayınız…

*************************************************************

Could

May veya Might gibi şimdiki ve gelecek zamana ait olasılıklardan söz ederken kullanılır.

İhtimal oranı diğer ikisine göre daha fazladır.

It’s 10.30. He could be in the office now.
(Saat 10.30. Şu anda ofisde olabilir.)

Tomorrow is Monday. She could be doing her homework at the moment.

        Yarın pazartesidir. Şuan ödevini yapıyor olabilir.

 Could he be waiting for us at the airport?
(Bizi havaalanında bekliyor olabilir mi? )

Could she be saving money for the summer holiday?
(Yaz tatili için para biriktiriyor olabilir mi?)

Could have V3

Bu yapı might have V3 ile aynı anlamdadir. Geçmişteki olasılikları belirtir.

She seems very upset. She could have failed her exam.
(Çok üzgün görünüyor. Sinavundan kalmuş olabilir.)

I’ve looked everywhere but I couldn’t have found my files.
(Her yere baktım ama dosyalarımı bulamadım.)

‘Don’t worry, you could have left it in the car.
(Endişe etme, onu arabada bırakmış olabilirsin.)

*************************************************************

Örnek Cümleler

Sally might not have stolen the jewellery box.
(Mücevher kutusunu Sally çalmamış olabilir.)

Sally might not have stolen the jewellery box
(Belki mücevher kutusunu Sally calmamıştir.)

Sally could not have stolen the jewellery box.
(Mücevher kutusunu Sally çalmış olamaz.)

  • Bu cümlede diğerlerinden farklı olarak konuşmacı hırsızın Sally olmadığından neredeyse emindir.

He couldn’t have seen the murder because he is blind.
(Cinayeti görmüş olamaz çünkü o görmüyor.)

Her ankle was badly injured; thus she couldn’t have won the race.
(Ayak bileği kötü incinmişti; bu yüzden yarışı kazanmış olamaz.)

  • Bu cümlede yarışın sonucunu araştırmamıştır ama yarışı onun kazanmadığindan neredeyse emindir.

Might they have had an accident?
(Kaza yapmış olabilirler mi?)

Could they have cancelled the meeting?
(Toplantıyı iptal etmiş olabilirler mi?)

Modals

İngilizcemiz.Net

Yararlı olması dileğiyle..

Etiketler : Modals of possibility and probability konu anlatımı, Modal olasılık anlatımı, Modals konusu, Modal örnek cümleleri, May konu anlatımı, Might konu anlatımı, Might have v3 konu anlatımı, could konu anlatımı, Could have v3 konusu, ingilizce olasılık ihtimal cümleleri, İngilizce ihtimal örnek cümleler, Possibility konu anlatımı ingilizce, Modal ile ilgili cümleler, Modal listesi ve kullanımları

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.