Modal Konu Anlatımı

Modal konu anlatımı, Modals ability kullanımları, Can konu anlatımı, could konu anlatımı,  Be able to konu anlatımı, Could have V3 kullanımı, İngilizce de ability konusu, Modal verbs can could be able to could have konu anlatımı, Modal Verbs Past, Modal Verbs Present, Can örnekler, Could Örnekleri, Be able to örnekleri, Could Have V3 Örnekleri, Modals Ability Örnek Cümleler , Could ne demek, Could Have V3 anlamı, be able to can farkı, be able to kullanımı

Modal Konu Anlatımı

MODALS(ABILITY)

(Yeterlilik)

İngilizce’de sıkça modals adıyla karşımıza çıkan, kullanıldıkları cümlede yeterlilik, yasaklama, izin isteme, beklenti, öneri, rica ya da ifadeye olasılık katma gibi anlamlan bulunan bu kullanımlar Türkçe’de kip belirteçleri adıyla anılırlar.

“Can / could / be able to”

  • Bu gruptaki kip belirteçlerimiz yeterlilik ve yetenek belirtirler.

**********************************************************************

Can

Bir kişinin bir eylemi gerçekleştirmek için doğal ya da sonradan edinilmiş bir kabiliyetinin olduğunu belirtir.

Bütün şahıslar için”can” kullanılır. Eğer soru cümlesi yapıyorsak “can” özneden önce gelir. Olumsuz cümlede ise ardında boşluk bırakılmadan not eklenir. Olumsuz halinin kısaltılmış şekli “can’t“dir. Her zaman ardına fiilin 1. haIini alır.

    Can

Can Örnek Cümleler

Ayşe can read that book in two days.
(Ayşe o kitabı iki günde okuyabilir.)

I can sleep well at nights but Helen cannot sleep.
(Ben geceleri iyi uyurum ama Helen uyuyamaz.)

My brother can speak five languages.
(Erkek kardeşim beş dil konuşabilir.)

You can pass the exam easily if you really want.
(Eğer gerçekten istersen sınavı kolaylıkla geçebilirsin.)

She can’t lift that suitcase. It’s too heavy for her.

(O valizi kaldıramaz. Onun için fazla ağır.

**********************************************************************

Be able to

“Can’ ile aynı anlama sahiptir. Ancak be able to farklı zamanlarla ya da yardımcı fiillerde de kullanılabilir. Gelecek zamanda da olumlu olumsuz ve soru cümlelerinde yeterlilik sadece be able to ile ifade edilebilir.

Can Be able to GENEL TABLO

Be Able To Örnek Cümleler

I am able to play the piano.
(Ben piyano çalabilirim.)

Are you able to jump that high?
(O kadar yükseğe siçrayabilir misin?)

He will be able to climb the peak if he takes necessary equipments.
(Gerekli ekipmanları alırsa tepeye tırmanabilecek.)

l haven’t been able to walk long distances recent
(Son zamanlarda uzun mesafeler yürüyemedim.)

Be able to’nun past(geçmiş) hali was are able to, geçmişte bir zorluğun üstesinden gelerek bir eylemin başarıyla tamamlanmış olduğunu belirtir. Bu kip belirteci yerine succeed ve manage fiillerinin kullanımı da cümleye aynı anlamı katar

Sue managed was able to win the scholarship by her high degree.
(Sue yüksek derecesi sayesinde bursu kazanabildi.)

They managed were able to finish the project on time
(Projeyi zamanında bitirebildiler.)

Yesterday I lost my keys so I wasn’t able to get in the house without waking up my mother
(Dün anahtarlarımı kaybettim o yüzden annemi uyandırmadan içeriye giremedim.)

After the crash only three people were able to survive.
(Çarpışmanın ardından sadece üç kişi hayatta kalabildi.)

There were five bodyguards around him but was able to talk to him
(Etrafında beş koruma vardı ama ben onunla konuşmayı başardım.)

***************************************************************************

Could

Can’in geçmiş zaman halidir. Geçmiş zamandan bahsederken yeterlilik ve kabiliyet bildirir. Ancak bu yeterlilik bir kereye mahsus olarak geçmişte kendini göstermemiş, bir süre devam etmiştir. Geçmişte bir kereye mahsus yaşanmış olaylarda ise could verine be able to tercih edilir.

Could-Couldnt

Could Örnek Cümleler

I could ride a horse when I was eleven
(Onbir yaşında ata binebiliyordum.)

She could read the letters when she was only 4

(Sadece dört yaşındayken harfleri okuyabiliyordu.)

I could dance better when l was younger than l can now
(Daha gençken şimdi yapabildiğimden daha iyi dans edebiliyordum.)

Olumsuz cümle ve soru cümlelerinde”could” sıkça kullanılır. Bu durumda genelde yapılan işler ya da bir kereye özgü işler olarak yeterlilik eylemleri ikiye ayrılmaz. was were able to gibi could da kullanulabilir.

She couldn’t see as clearly as 10 years before
(10 yıl öncesi kadar net göremiyordu.)

She couldn’t swim when she was at elementary school.
(ilkokuldayken yüzemiyordu.)

Couldn’t she find the car keys last night?
(Dün gece arabanın anahtarını bulamadı mı?)

Could her zaman geçmişte bir kereliğe mahsus bir yeterliligi anlatmıyor olabilir. Günümüzde de devam edebilen kuramsal bir yeteneği belirtebilir:

He could play the guitar and the piano.
(Gitar ve piyano çalabilir.)

*************************************************************

Bu anlamından ötürü geçmiş zaman kullanımlarında her zaman was / were be able to could’un yerini alamaz.  Çünkü genellikle was/ were able to sadece geçmişte bir zamanda başarılmış belirli bir olay anlatır.

Duyu fiilleriyle eylem bir kereye has yapılmış olsa bile was / were able to yerine could da kullanılabilir. Bu fiiller arasında en sık rastlananlar see(görmek), hear(duymak), feel(hissetmek), remember(hatırlamak), understand(anlamak), taste(tatmak) fiilleridir.

**************************************************************

He spoke very fast, but I could / was able to understand what he said
(Çok hızlı konuştu ama ben onun ne dediğini anlayabildim.)

We couldn’t / weren’t able to see the thieves, but we could / were able to hear them
(Hırsızları göremedik ama onlara duyabildik.)

I looked for hours. Finally l could see something interesting.
(Saatlerce baktım. Sonunda ilginç bir şey görebildim.)

I could see smoke rising from the roof
(Çatıdan duman yükseldiğini görebildim.)

********************************************************************

Could have V3

Geçmişte gerçekleştirilememiş işler için yeterlilik ya da izin bildirir.

Could have V3 yapısında fiilin 3 hali kullanılmalıdır.

Could have V3 Örnek Cümleler

***********************************************************************

You went to the cinema and didn’t even tell me. You could have called me at least.
(Sinemaya gittiniz ve bana soylemediniz bile. En azandan beni arayabilirdiniz.)

I could have hired a car but l didn’t have enough money.
(Bir araba kirayabilirdim ama yeterli param yoktu.)

You could have asked me but you didn’t get any advice
(Bana sorabilirdin ama sen hiçbir tavsiye almadın.)

Could the police have rescued the woman if she hadn’t described them the criminal?
onlara suçluyu tarif etmeseydi polis kadını kurtarabilir miydi?)

***********************************************************************

Modals

 

İngilizcemiz.Net

Yararlı olması dileğiyle..

Etiketler :Modal konu anlatımı, Modals ability kullanımları, Can konu anlatımı, could konu anlatımı,  Be able to konu anlatımı, Could have V3 kullanımı, İngilizce de ability konusu, Modal verbs can could be able to could have konu anlatımı, Modal Verbs Past, Modal Verbs Present, Can örnekler, Could Örnekleri, Be able to örnekleri, Could Have V3 Örnekleri, Modals Ability Örnek Cümleler , Could ne demek, Could Have V3 anlamı, be able to can farkı, be able to kullanımı

1 Trackbacks & Pingbacks

  1. Had Better Konu Anlatımı | İngilizcemiz

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.