Kelimeler (Vocabularies)

     

 

      DECIDE  (di’sayd) :  karar vermek

 •  I can not decide where to go on holiday.
 • Tatile nereye gideceğime karar vereyemiyorum.
 • The young couple couldn’t decide on which house to buy.
 • Yeni evil çift hangi evi satın alacaklarına karar veremediler.

 

      DESTROY  (di’stroy) :  tahrip etmek-yok etmek

 • The war destroyed the nation’s economy.
 • Savaş ulusun ekonomisini tahrip etti…
 • The town was completely destroyed by tornado.
 • Tornado tarafından kasaba tamamen yok edildi.

 

        DELIVER  (di’livı) :  teslim etmek

 • Our newspapers are delivered at seven o’clock every morning.
 • Gazetelerimiz her sabah saat 7 de teslim edilir.
 • The guard delivered the criminal to the police.
 • Gardiyan polise suçluyu teslim etti.

 

        DEFEAT  (di’fiıt) : yenmek

 • Mary defeated her opponent in the tennis match.
 • Mary   tennis maçında rakibini yendi.
 • All of our team’s players are so good  that  they can easily defeat the  rival.
 • Takımdaki oyuncuların hepsi o kadar iyiki kolayca rakibi yenebilirler. 

 

Diğer kelimeler için Tıklayınız….

ANASAYFA

 

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.