implant

İyelik Zamirleri

 Possessive Pronouns / (İyelik Zamirleri)

İyelik zamirleri ; isim ve iyelik sıfatlarının yerine kullanılan yapılardır.

Örnek;

 • Bu onun arabasıdır.

Bu cümlede “onun” kelimesi iyelik sıfatıdır. “Araba”  ise isimdir.

 • Bu onunkidir.

 

 

 

Bu cümlede ise “onunki”  kelimesi hem sıfatın hem de arabanın yerine kullanılmıştır.

Bu tür yapılara” iyelik zamirleri” yani “possessive pronouns” diyoruz.

 • İyelik zamirleri = iyelik sıfatı + isim

 

This is his car.  Bu onun arabasıdır.      –> İyelik sıfatı + isim (his car)

This is his.  Bu onunkidir.                    –> İyelik zamiri (his)

 

 

Subject pronounPossessive AdjectivePossessive Pronouns
I : BenMy : BenimMine : Benimki
You : SenYour : SeninYours : Seninki
He : OHis : OnunHis : Onunki
She : OHer : OnunHers : Onunki
It : OIts : OnunIts : Onunki
You : SizYour : SizinYours : Sizinki
We : BizOur : BizimOurs : Bizimki
They : OnlarTheir : OnlarınTheirs : Onlarınki
 • This is my car. (Bu benim arabam.)
 • This is mine. (Bu benimki.)
 • That is your car. (O senin evin.)
 • That is yours. (O seninki.)
 • It is her car. (O onun arabası)
 • It is hers.  ( O onunki.)
 • These are my books. (bunlar benim kitablarım.)
 • These are mine. (Bunlar benimkilerdir.)
 • It is our computer. (O bizim bilgisayar.)
 • It is ours . (O bizimki.)
 • These are their pens. (Bunlar onların kalemleri.)
 • These are theirs. (Bunlar onlarınkilerdir.)

 

İngilizce de bir nesnenin kime ait olduğunu belirtmek için zamirleri kullanmaktayız.

 • Ancak aitliği vurgulamak için ‘-s’ takısı kullanarak ‘-nın, nin ‘ eki katmaktayız.
 • O Alinin kitabı. It is Ali’s book.
 • O Ayşenin kalemi. It is Ayşe’s pen.

Bir nesnenin ya da cismin kime ait olduğunu sormak için ‘kimin?’ sorusunu kullanmaktayız.

Örnek;

Bu kimin kalemi?

Whose pen is this?   Ya da Whose is this pen?

şeklinde sorabiliriz.

Whose pen is this?

This is mine.     ya da   It is Ali’s pen.

şeklinde de cevaplayabiliriz.

Örnek sorular;

 • Whose father is a doctor? (Kimin babası doktor?)
 • Ali’s father is a doctor.
 • Whose mother is a lawyer? (Kimin annesi avukat?)
 • Ayşe’s mother is a lawyer.
 • Whose are these books? ( Bu kitablar kimin?)
 • These are theirs. (Bunlar onlarınkilerdir.)
 • These are Ali’s books. (Bunlar Ali’nin kitaplarıdır.)

İşaret Zamirleri konu anlatımı için tıklayınız…

Kişi Zamirler konusu anlatımı için tıklayınız..

PRONOUNS / zamirler

 

Yararlı olması dileğiyle…

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.