İşaret Zamirleri

İşaret Zamirleri

 

  • İngilizce de işaret zamirleri olarak This ve That kullanılmaktadır.

Anlam olarak “This” = “Bu” anlamına gelmektedir.

Anlam olarak “That” =” Şu/O” anlamına gelmektedir.

This : Bu anlamına gelmektedir. Yakın mesafelerde kullanılan nesneleri göstermek ya da işaret etmek için kullanılır. Eğer ki işaret ettiğimiz nesne bize çok yakınsa yani dokunabilecek kadar yakın isek kullanırız.

 

Örnekler;

This is my pen. (Bu benim kalemim.)

This is my bag. (Bu benim çantam.)

This is my computer. (Bu benim bilgisayarım.)

This isn’t my car. (Bu benim arabam değil.)

This isn’t my notebook. (Bu benim defterim değil.)

Soru olarak yapısını bakacak olursak;

Is this your book? (Bu kitap senin mi?)

No it isn’t my book. (Hayır o benim kitabım değil.)

Is this your wallet? (Bu senin cüzdanın mı?)

Yes it is my wallet. (Evet o benim cüzdanımdır.)

Şeklinde cevaplar ve sorular sorulabilir.

Çoğul kullanım şeklinde yani gösterdiğimiz nesne birden çok ise ;

“These” yapısı kullanılmaktadır.

These=Bunlar anlamına gelir.

These are my books. (Bunlar benim kitaplarım.)

These are his pencils. (Bunlar onun kalemleridir.)

Are these your cars? (Bunlar senin arabaların mı?)

Yes these are my cars. (Evet bunlar benim arabalarımdır.)

 

That :” Şu/O “anlamına gelmektedir. Uzak mesafelerde kullanılan nesneleri göstermek ya da işaret etmek için kullanılır. Eğer ki işaret ettiğimiz nesne bize yakın değilse yani dokunamayacağımız  kadar uzak ise kullanırız.

 

Örnekler;

That is my pen. (Şu benim kalemim.)

That is my bag. (Şu benim çantam.)

That is my computer. (Şu benim bilgisayarım.)

That isn’t my car. (Şu benim arabam değil.)

That isn’t my notebook. (Şu benim defterim değil.)

Soru olarak yapısını bakacak olursak;

Is That your book? (Şu kitap senin mi?)

No it isn’t my book. (Hayır o benim kitabım değil.)

Is that your wallet? (Şu senin cüzdanın mı?)

Yes it is my wallet. (Evet o benim cüzdanımdır.)

Şeklinde cevaplar ve sorular sorulabilir.

Çoğul kullanım şeklinde yani gösterdiğimiz nesne birden çok ise ;

Those yapısı kullanılmaktadır.

“Those”=”Şunlar/onlar” anlamına gelir.

Those are my books. (Şunlar benim kitaplarım.)

Those are his pencils. (Şunlar onun kalemleridir.)

Are those your cars? (Şunlar senin arabaların mı?)

Yes those are my cars. (Evet Şunlar benim arabalarımdır.)

Konuyla ilgili alıştırmalar için tıklayınız…

PRONOUNS / zamirler

Yararlı olması dileğiyle…

 

 

Yararlı olması dileğiyle…..

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.