Interrogative pronouns(Soru zamirleri)

İNTERROGATİVE PRONOUNS (SORU ZAMİRLERİ)

 

Bu tür zamirler soru cümlelerinde isimlerin yerini tutarlar.  

who = kim

whom = kime, kimi

whose = kimin

which = hangi

what = ne

Who lost the race = Yarışı kim kaybetti?

whom did you give the letter? = Mektubu kime verdin?

whose candies are these? = Bu şekerler kimindir?

Which one is mine? = Benimki hangisi

What did you hear? = Ne duydun?

 

“What”  soru sözcüğü cümle içinde bir edatla (preposition)  birlikte kullanılabilir.  Bu tür bir cümlede edat genellikle cümle sonunda bulunur.

 

What are these books for? = Bu kitaplar ne için?

what did you carry the money with? = Parayı neyle taşıdın?

PRONOUNS / ZAMİRLER

 

 

DİĞER KONULARIMIZ İÇİN WEB SİTEMİZİ ZİYARET EDİNİZ “www.ingilizcemiz.net” 

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.