neither nor kalıbı


Either …. Or / Neither …. Nor 10

Either …. Or / Neither …. Nor

Either Or İfadesi

Bu ifadeyi Türkçeyle kıyasladığımızda “ya … ya da … ” anlamı çıkartmaktadır. Yani kullandığımız fiil, isim gibi iki öğe arasından sadece birini yapılabileceği seçilebileceği anlamı çıkmaktadır. Genelde olumlu cümlelerle birlikte kullanılmaktadır.

Örnekler;

 • We can either eat meal or go out.
 • Ya yemek yiyebiliriz ya da dışarı çıkabiliriz.
 • This pen must be either mine or yours.
 • Bu kalem ya benim olmalıdır ya da senin olmalıdır.
 • I don’t have enough time. I can either have breakfast or have a shower.
 • Yeteri kadar zamanım yok. Ya kahvaltı yapmalıyım ya da duş almalıyım.
 • The answer is either right or wrong.
 • Cevap ya doğru ya da yanlış.
 •  I will go to İzmir either on Sunday or on Monday.
 • İzmir’ e ya pazar ya da pazartesi günü gideceğim.
 • You can either have chicken or fish.
 • Ya tavuk ya da balık yiyebilirsiniz.
 • Özne durumunda kullanıldığında ikinci özne tekil ise tekil yardımcı fiille, çoğul ise çoğul yardımcı fiille kullanılır.
 • Either Ali or Veli called me.
 • Beni ya Ali ya da Veli aradı.
 • They will either rent a tent or stay in a hotel.
 • Onlar ya bir çadır kiralayacaklar ya da otelde kalacaklar. 

Either Or (Ya ..Ya da) Konu Anlatımı Video için tıklayınız…

Neither … Nor İfadesi

Neither … nor “ kalıbı Türkçeye “ne … ne de … ” biçiminde çevrilir. Kendisi olumsuz yapıda olduğu için olumlu fiille kullanılır.Ancak cümlenin anlamı olumsuzdur.Özne durumunda kullanılırsa ikinci özne tekil ise tekil yardımcı fiille, çoğul ise çoğul yardımcı fiillerle kullanılır.

 

 • Mr Brown neither smokes nor drinks.
 • Bay brown ne sigara içer ne de içki içer.
 • Neither birinci, Nor ise ikinci sözcükten once gelir. Öznesi ya da nesnesi olumsuz olan eylemin kendisi olumlu kalır.
 • Neither Mr Brown nor his wife is very tall.
 • Ne bay Brown ne de karısı cok uzun boyludur.
 • Neither Peter nor John were at home last night.
 • Ne Peter ne de John evde dün gece evde değildi.
 • Neither Tom nor Helen get up early.
 • Ne Tom ne de Helen erken kalkar.
 • Gray is neither black nor white.
 • Gri ne siyah ne de beyazdır.
 • Helen eats neither beef nor sheep.
 • Helen ne sığır eti ne de koyun eti yer.

Neither Nor Konu Anlatımı Video için tıklayınız…

EXERCISE:
Asagidaki cümleleri neither ve nor kullanarak birlestiriniz.
I can’t read. –I can’t sing a song.
…………………………………………………………………………………
They don’t speak Turkish – They don’t speak French.
…………………………………………………………………………………
The film wasn’t exciting. – It wasn’t interesting.
………………………………………………………………………………..
Fatma doesn’t speak quietly – Fatma doesn’t speak fluently
………………………………………………………………………………..
Yararlı olması dileğiyle..

 

Lütfen Oylayın