İyelik Zamirleri

03 Aralık 2011 English Expert 1

  Possessive Pronouns / (İyelik Zamirleri) İyelik zamirleri ; isim ve iyelik sıfatlarının yerine kullanılan yapılardır. Örnek; Bu onun arabasıdır. Bu cümlede “onun” kelimesi iyelik sıfatıdır. “Araba”  ise isimdir. Bu onunkidir.