Break his promise

12 Aralık 2011 English Expert 0

  Break his promise (Break One’s word/promise) Nedir? Break His promise : “Sözünü tutmamak, vaadini tutmamak” anlamına gelmektedir. Örnek; Susan broke her promise when she failed. Susan başarısız olduğunda sözünü tutmadı.