İngilizce Zamanlar

İngilizce Zamanlar

Gramer Bilgisi

Adjectives / Adverbs

At All / At Least / At Last / At Once

Be Used to – Get Used To Konu Anlatımı

Comparative / Superlative(Üstünlük/ Karşılaştırma)

Gerund And Infinitive (Fiilimsiler (“to / ing” Ayırımı))

If Clause (Koşul Cümleleri)

Either …. Or / Neither …. Nor (Ya..Ya da/ Ne .. Ne de)

Too / Either (“-de, -da”)Konu Anlatımı

Not only… But also Kalıbı/( Sadece değil….Aynı zamanda)

Tasdik Soruları (Question Tags)

Had Better Konu Anlatımı 

I Wish (Keşke) Kalıbı

Let’s Ve Shall We Öneri Cümleleri

Basit İngilizce Bilgileri

A/An Konu Anlatımı

Can Konusu (-ebilirlik)

Must (Zorunluluk) Konu Anlatımı

Countable Uncountable Nouns (Sayılan ve Sayılamayan İsimler)

Aile Üyeleri ve Tanıtma

Binalarda Kat Ve Sorma Bilgileri

Describing People (İnsanları Tanıtma)

İngilizce Duygu Seziş Fiilleri

İngilizce Tarih Sorma

How can I go to?

How much How Many Konu Anlatımı

Have Got – Has Got / Sahiplik

Who has got kullanımı

May Konu Anlatımı

Okul Dersleri Ve Okullar

Selamlaşma (Greeting)

Kıtalar Ve Okyanus İsimleri

İngilizce Renkler (Colours)

Tekil-Çoğul isimler( Plural/Singular Nouns)

Diğer

Atatürk

Do you mind if…..? ( Sakıncası var mı?)/Would you mind……………?)

İngilizce Deyimler / English Idioms

İngilizce Fiiler (Düzenli-Düzensiz)

Kelimeler (vocabularies)

Yönler (West/East/South/North)

Yer Yön Tarifi

Zaman Zarfları

English Time Expressions / Geniş Zamanın Zaman Zarfları için tıklayınız…

Gelecek zaman Zaman Zarfları için tıklayınız…

Prensent Perfect Tense Zaman Zarfları için Tıklayınız…

Simple Tense Zaman zarfları için tıklayınız….

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.