ingilizce video dersler

conversation
conversation

 

 

 

 

 

001 Alfabe Temel Sesler
002 Yanyana Gelen Harfler
003 Telafuz Kuralları
004 Telafuz Kuralları 2
005 Kelime Çeşitleri
006 Cümle Yapısı ve Çeşitleri
007 Cümle Kurma Sistemi
008 Nouns İsimler
009 Singular plural
010 Zamirler Özne Zamirleri
011 Zamirler Nesne Zamirleri
012 Zamirler Sahiplik Sıfatları
013 Zamirler Sahiplik Zamirleri
014 Zamirler Yansıma Zamirleri
015 Kelimeler Nesneler
016 Kelimeler Sayılar
017 Kelimeler Tarih ve Saat
018 Kelimeler Sıfatlar
019 Kelimeler Meyve Sebze
020 Kelimeler Fiiller
021 Kelimeler Aile ve İlişkiler
022 Kelimeler Meslekler
023 Kelimeler Yerler
024 Kelimeler Ulaşım
025 Kelimeler Giyim
026 Kelimeler Hayvanlar
027 Kelimeler Renkler
028 am is are ile durum bildirme
029 Simple Present Tense
030 Simple Present Tense Örnekler
031 Simple Present Tense Diyaloglar
032 Simple Present Tense Exercise
033 There is Thare are kalıpları
034 İsmin halleri
035 Adverbs of Manner Hal Zarfları
036 Adverbs of Time Zaman Zarfları
036 Adverbs of Time Zaman Zarfları
037 Adverbs of Frequency Sıklık Zarfları
038a Adverbs of Frequency Sıklık Zarfları Kuralları
039 Adverbs of Places Konum Zarfları
040 Present Continuous Tense Şimdiki Zaman
041 Present Continuous Tense Şimdiki Zaman 2
042 Present Continuous Tense Şimdiki Zaman 3 Kurallar
043 Simple Past Tense Dili Geçmiş Zaman
044 Simple Past Tense Dili Geçmiş Zaman Düzensiz Fiiller
045 Geçmiş Zaman Durum Cümlesi
046 Soru Sormak Soru Kelimeleri
047 Soru Sormak Soru Cümlesi Sistemi
048 Soru Sormak How soruları
049 Soru Sormak Örnek Sorular
050 Have got Has got
051 İşaret Sıfat ve Zamirleri
052 Articles 1
053 Articles 2
054 Temel Bağlaçlar conjuntions
055 Quantifiers Miktar Belirleyiciler
056 Quantifiers Some
057 Quantifiers Any
058 Quantifiers Much
059 Quantifiers Many
060 Quantifiers How much How many
061 Quantifiers a lot of
062 Quantifiers few afew
063 Quantifiers little alittle
064 Kesme İşareti Kullanımı
065 Aitlik bildirme
066 Simple Future Tense Gelecek Zaman
067 Simple Future Tense Gelecek Zaman 2
068 Simple Future Tense Be going to
069 Modals
070 Modals CAN
071 Modals BE ABLE TO
072 Modals COULD
073 Modals MAY MIGHT
074 Modals MUST
075 Modals HAVE TO
076 Modals MUST HAVE TO
077 Modals NEED
078 Modals SHOULD
079 Superlatives Comparatives
080 as as ile eşitlik bildirme
081 intensifiers anlam pekiştiriciler
082 Like ile benzerlik bildirme
083 Past Continuous Tense
084 Past Continuous Tense 2
085 Present Perfect Tense 1
086 Present Perfect Tense 2
087 Present Perfect Tense 3
088 Present Perfect Tense 4
089 Present Perfect Continuous Tense
090 Past Perfect
091 Past Perfect Continuous
092 Future Continuous
093 If Conditionals Eğer
094 Relative Clauses 1
095 Relative Clauses 2
096 Noun Clauses
097 Wish Clauses
098 Gerund Fiilden İsim Türetme 1
099 Gerund Fiilden İsim Türetme 2
100 Gerund Fiilden İsim Türetme 3
101 Infinitives Mastarlar 1
102 Infinitives Mastarlar 2
103 Infinitives Mastarlar 3
104 Coordinating Conjunctions
105 Coorelative Conjunctions Both also
106 Coorelative Conjunctions Not only but also
107 Coorelative Conjunctions Either or
108 Coorelative Conjunctions Neither nor
109 Conditional Conjunctions UNLESS
110 Conditional Conjunctions AS LONG AS
111 Conditional Conjunctions SUPPOSING THAT
112 Conditional Conjunctions PROVIDING THAT
113 Conditional Conjunctions IF ONLY
114 Conditional Conjunctions ONLY IF
115 Conditional Conjunctions EVEN IF
116 Conditional Conjunctions WHETHER OR NOT
117 Conditional Conjunctions OTHERWISE
118 Conditional Conjunctions ON CONDITION THAT
119 Adverb Clauses Zarf Cümlecikleri
120 Adverbs of Time Zaman Zarf Cümlecikleri
121 Adverbs of Place Yer Zarf Cümlecikleri
122 Adverbs of Manner Tarz Zarf Cümlecikleri
124 Adverbs of Contrast Zıtlık Zarf Cümlecikleri
125 Adverbs of Reason Sebep Zarf Cümlecikleri
126 Adverbs of Result sonuç Zarf Cümlecikleri
127 Adverbs of Comparison Kıyaslama Zarf Cümlecikleri

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.