İngilizce Kıtalar Ve Okyanus İsimleri

Kıtalar ingilizce,Okyanuslar İngilizce,Kıtalar ve okyanuslar,Kıtalar ve okyanuslar ingilizce,Kıtalarla ilgili cümle ingilizce,okyanuslarla ilgili cümle ingilizce,Kıtalar ve okyanuslar konusu,kıtalar ve okyanuslar konu anlatımı,İngilizce Kıtalar Ve Okyanus İsimleri,kıtaların okunuşu ingilizce,okyanusların okunuşu ingilizce,Kıtalar Ve okyanusların okunuşu ingilizce

Continents And Oceans (Kıtalar Ve Okyanuslar)

Dünya üzerinde 7 kıta vardır. Bunlar;

  • Contınents (kantınınts) : Kıtalar

Europe (yurop) : Avrupa Kıtası

Asia (eyja) : Asya Kıtası

Australia (oustrelya) : Avustralya

Antarctica (entarktika) : Antarktika

Africa (efrika) : Afrika

North America (north ımerika) : Kuzey Amerika

South America (sauth ımerika) : Güney Amerika

 

Dünya üzerinde 3 tane okyanus vardır. Bunlar;

  • Oceans (ouşıns) : Okyanuslar

Atlantic Ocean (etlantik oşın) : Atlas Okyanusu

Pasific Ocean (pasifik oşın) : Pasifik Okyanusu

Indian Ocean (indiın oşın) : Hint Okyanusu

 Kıtalarla İlgili Örnek Cümleler;

**********************************************************

Which Continent is the biggest do you know?

(Hangi kıtanın en büyük olduğunu biliyormusunuz?)

**********************************************************

It is Asia that is the biggest one the others.

(O Asya Kıtası diğerlerine göre en büyük olanıdır.)

**********************************************************

Have you ever been to in Africa Continent?

( Daha önce Afrika kıtasına gittiniz mi?)

**********************************************************

The highest temperatures is in Africa.

(En yüksek sıcaklıklar Afrikadadır.)

**********************************************************

Türkiye is located between Asia and Europe continents.

(Türkiye Asya ve Avrupa kıtaları arasında bulunur.)

**********************************************************

There are 3 oceans on the world.

(Dünya üzerinde 3 tane okyanus vardır.)

**********************************************************

There are 7 continents on the world.

(Dünya üzerinde 7 tane kıta vardır.)

**********************************************************

Yararlı olması dileğiyle…  (Ingilizcemiz.Net)

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.