İngilizce Kelimeler Ve Anlamları (English Vocabularies and Meanings)

İngilizce Kelimeler Ve Anlamları (English Vocabularies and Meanings)

Bu konuda bazı kelimeleri anlamları ve okunuşlarıyla açıklayıp cümle içinde kullanıyla örneklendireceğiz. Yararlı olması dileğiyle…

ATTEND/ıtent : Katılmak

 •    Many more people than we expected to attend the wedding.
 •    Açıklama:Tahmin ettiğimizden çok fazla insan düğüne katıldı.
 •   We wanted to know whether you attend the meeting.
 •   Açıklama: Toplantıya katılıp katılmayacağını öğrenmek istedik.

 

 

 

ABOLISH/ıboliş : Yürürlükten kaldırmak

 • When I am a  President,I will  abolish taxes.
 • Açıklama: Başkan olduğumda,vergileri yürürlükten kaldıracağım.
 • The committee  abolished all entry requirements.
 • Açıklama: Kurum bütün giriş gerekliliklerini yürürlükten kaldırdı.

 

AGREE /ögri : Anlaşmak, Katılmak

 • Bill and his father used to argue a lot, but recently they often agree.
 • Açıklama: Bill ve babası çok tartışırlardı ama  son zamanlarda sıksık anlaşıyorlar.
 • Do you agree with me about this topic?
 • Açıklama; Bu konuda bana katılıyor musun?

 

AFFECT/ efekt : Etkilemek

 • How does the radiation affect people?
 • Açıklama: Radyasyon insanları nasıl etkiler?
 • How does the weather affect you?
 • Açıklama: Hava sizi nasıl etkiler?

 

Eski konulara dönmek için buraya tıklayınız..

ANASAYFA

Diğer Yazılar için tıklayın

[catlist categorypage=”yes” orderby=rand]

 

Lütfen Oylayın

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*