Buradasınız: Home > Basit İngilizce > İngilizce Fiiller
Post Icon

İngilizce Fiiller


İNGİLİZCE FİİLLER

İNGİLİZCE FİİLLER Zamanlara göre kullanılmaktadır. “İNGİLİZCE FİİLLER” ; “Düzensiz Fiiller” Ve “Düzenli Fiiller” olmak üzere 2 gruba ayrılmaktadır.Düzensiz İngilizce fiilleri türkçe Anlamlarıyla ve Okunuşlarıyla birlikte  1.2.3 hallleri (Base form-Past simple-Past Particible) şeklinde ve İngilizce DÜZENLİ FİİLLERİ nasıl 2. ve 3. hale getirebileceğimizi açıkladım. Yararlı olması dileğiyle…

İngilizce fiillerin 1.2. ve 3. halleri Okunuşları ve Anlamları

1. Hali
Base Form
Okunuşu
2. Hali
Past Simple
Okunuşu 3. Hali
Past Participle
Okunuşu
Türkçe
Anlamı
awake eweyk awoke evog awoken evokın uyanmak
be bi was/were vaz/vör been
biin olmak
beat biıt beat
biıt
beaten
bitın vurmak
become bikam became bikeym
become
bikam olmak
begin bigin began bigen begun bigan başlamak
bend bend bent bent bent
bent bükmek
bet bet bet bet
bet bet bahse girmek
bid biid bid biid
bid
biid emretmek
bite bayt bit
bit
bitten bitın ısırmak
blow bılov blew bıluv blown bılovn esmek
break bireyk broke bırog
broken
bırokın kırmak
bring bıring brought bıroukt
brought bıroukt Getirmek
build build built
built
built
built inşa etmek
burst borst burst borst burst borst patlamak
buy bay bought
bouht
bought bouht satın almak
catch ketç caught
kouht
caught kouht tutmak
choose çıuz chose çoz chosen çuızın seçmek
come kam came keym
come
kam gelmek
cost kost cost
kost
cost
kost mâl olmak
creep kırip crept
kırept crept
kırept emeklemek
cut kat cut
kat
cut
kat kesmek
dig dig dug
dag
dug
dag kazmak
do du did
did
done
dan yapmak
draw dırov drew
dıruv drawn dırovn çizmek
drive dırayv drove
dırov driven dırayvın araba sürmek
drink dıring drank
direng drunk
dırang içmek
eat iit ate eyt eaten
itın yemek yemek
fall fol fell fel fallen follın düşmek
feed fiid fed fed fed fed beslemek
feel fiıl felt felt felt felt hissetmek
fight fayt fought fouht fought fouht kavga etmek
find faynd found faund found faund bulmak
fly fılay flew fıliuv flown fılavn uçmak
forbid forbıid forbade forbeyt forbidden forbidın yasaklamak
forget forget forgot
forgat forgotten
forgatın unutmak
forgive forgiv forgave
forgeyv forgiven
forgivın affetmek
freeze fıriiz froze
fırooz frozen
frozın dondurmak
get get got
gat gotten
gatın elde etmek
give giv gave
geyv given
givın vermek
go go went
vent gone
gan gitmek
grow gırov grew
gırıuv grown
gırovn büyümek
hang heng hung
hang hung
hang asmak
have hev had
hed had
hed sahip olmak
hear hiyır heard
hörd heard
hörd duymak
hide hayd hid
hid hidden
hidın gizlemek
hit hid hit
hid hit
hid vurmak
hold hoold held
held held
heeld tutmak
hurt hört hurt
hört hurt
hört incinmek
keep kiip kept
kept kept
kept saklamak
know nov knew
niuv known
novn bilmek
lay ley laid
leyid laid
leyid yaymak
lie lay lay
ley lain
layin yalan söylemek
leave liıv left
left left
left ayrılmak
lend lend lent
lent lent
lent ödünç vermek
let leet let
leet let
leet izin vermek
lose loos lost
lost lost
lost kaybetmek
make meyk made
meyd made
meyd yapmak
meet miit met
met met
met buluşmak
pay pey paid
peid paid peid ödemek
put put put
put put
put koymak
read riid read
red read
red okumak
ride rayd rode
rood ridden
ridın binmek
ring ring rang
reng rung
rang çalmak
rise rays rose
rooz risen
raysın yükselmek
run ran ran
ren run ran koşmak
say sey said
sed said
sed söylemek
see sii saw
sov seen
siın görmek
sell sel sold
sold sold
sold satmak
send send sent
sent sent
sent göndermek
shut şat shut
şat shut
şat kapatmak
sing sing sang
seng sung
sang şarkı söylemek
sit sit sat
set
sat
sat oturmak
sleep sılip slept
sılebt slept
sılebt uyumak
speak sıpik spoke
sıpog spoken
sıpokın konuşmak
spend sıpend spent
sıpent spent
sıpent harcamak
stand sıtend stood
stuud stood
stuud ayakta beklemek
swim sıvim swam
sıvem swum
sıvam yüzmek
take teyk took
tuuk
taken
teykın almak
teach tiiçh taught
taıght taught
taıght öğretmek
tell tel told
told told
told söylemek anlatmak
think tink thought
dout
thought
dout düşünmek
throw tırov threw
tıruv
thrown
tırovn atmak
wake weyk woke
vog woken
vokın uyanmak
wear viır wore
vor worn
vorn giyinmek
understand andırstend understood
andırstud understood
andırstud anlamak
win vin won
von
won
von kazanmak
write rayt wrote
root written
ritın yazmak

Düzenli fiiller ise;

1. Hali   2. Hali      3. Hali

watch   watched watched : izlemek

look      looked     looked  : Bakmak

stay     stayed     stayed  : Kalmak

Clean  cleaned   cleaned : Temizlemek

 • Düzenli fiilleri 2. veya hale koymak için “d”, “ed” veya “ied” gelmektedir.
 • Fiillerin çoğuna “-ed” eklenir.

open opened
start started
want wanted

 • Sonu “e” harfi ile biten fiillere sadece “d” eklenir.

like liked
live lived
arrive arrived

 • Sonu tek bir sessiz harfle biten ve tek sesli harfi bulunan fiillerde sonda bulunan
 • sessiz harf çift olur.

rob robbed
beg begged
ship spipped
fit fitted

 • Sonu “y” harfi ile biten ve “y” den önce sessiz harf bulunan fiillerde “y” düşer
 • ve bu tip fiillere “ied” eklenir.

try tried
cry cried
marry married

İNGİLİZCE ZAMANLAR için tıklayınız..

Yararlı olması dileğiyle…İngilizcemiz.Net


Sitemize en büyük katkınız yorumlarınızdır.Konuyla ilgili görüşlerinizi bekliyoruz...


Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

2 Responses to “İngilizce Fiiller”

 1. kaan diyor ki:

  super kutlurum sızı cok saolun projemi yapmama yardım ettiniz ve sayenizde 5 aldım

 2. furkan diyor ki:

  bu sitenin kuruçusuna çok teşekkür eder arularımı sunarım hiçbiyere bu bilgiler yazmıyordu ve sayenizde sınavdan 97 aldım…

Leave a Reply

Yabancı Dil Yabancı Dil