İngilizce Duygu Seziş Fiilleri

taste sense verbs
taste sense verbs

İngilizce duygu seziş fiilleri, look taste smell hear feel, ingilizce duyu his fiilleri, ingilizce öğreniyorum, ingilizcemiz.net, ingilizce duyu seziş fiilleri exercises,ingilizce duyu seziş fiilleri örnekler  

İngilizce Duygu Seziş Fiilleri

 

LOOK , TASTE, FEEL, SMELL, HEAR

Fiillerini duygu seziş fiilleri olarak belirtiriz.

Look : “Bakmak” fiili yanına bir sıfat eklendiğinde ….”görünmek” anlamını verir.

 • Mary looks happy.
 • Mary mutlu görünüyor.        (Happy : mutlu)
 • My sister looked ill yesterday.    
 • Kız kardeşim dün hasta göründü.   (ill : hasta)

 

Feel : “Hissetmek” anlamındadır.

 • How are you today?  (Bugün nasılsınız?)
  I feel better , thank you.
  Daha iyi hissediyorum, teşekkür ederim.
 • She feels bad.
 • O kötü hissediyor.    (Bad : kötü)
 • I don’t feel myself well .
 • Kendimi iyi hissetmiyorum.

Taste : “Tatmak/tad vermek” anlamına gelir.

 

Delicious : lezzetli
Good : iyi

 • The meal tastes delicious.
 • Yemeğin tadı lezzetli.
 • The cake tastes good.
 • Pastanın tadı iyi.

 

Smell : “Koklamak/kokmak” anlamındadır.

 

Wonderful : harika, şahane
Heavy : ağır

 • Your room smells wonderful.
  Odanız harika kokuyor.
 • There is heavy smell in the room.
  Odada ağır bir koku var.

 

Hear : “Duymak , işitmek “anlamındadır.

 

 • I have just heard your voice.
 • Yeni Sesini işittim.
 • I am hearing sounds from far away. Are you hearing that,too?
 • Uzaklardan sesler duyuyorum. /Sende duyuyor musun?

 

MATCH THE SENTENCES WITH A and B

(A ve B deki alıştırmaları eşleştiriniz.)

Exercises A

1-) Why is she crying?

2-) Why the children are laughing?

3-) Would you like to buy some tomatoes?

4-) What do you think of this house?

5-) What is the meal like?

Exercises B

a- It tastes delicious.

b- They look joyful.

c-It looks clean.

d-She looks unhappy.

e- It looks hot.

f- Yes, they smell nice.

VERBS / Fiiller

Yararlı olması dileğiyle …

Etiketler : İngilizce duygu seziş fiilleri, look taste smell hear feel, ingilizce duyu his fiilleri, ingilizce öğreniyorum, ingilizcemiz.net, ingilizce duyu seziş fiilleri exercises,ingilizce duyu seziş fiilleri örnekler

2 Comments on İngilizce Duygu Seziş Fiilleri

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.