İngilizce Ders Programı

İngilizce Konu Başlıkları / İngilizce Ders Müfredatı / İngilizce Kılavuz

İngilizce Ders Programı

Giriş

 

ARTICLES / Tanımlıklar

 

NOUNS / isimler

 

ADJECTIVES / Sıfatlar

 • Sıfat Ceşitleri
 • Yüklem ve Niteleyici olarak kullanılan sıfatlar
 • isimleri etken ve edilgen yapan sıfat ekleri
 • Sıfat diğer bilgiler

ADVERB / zarflar

 • Zarf Türleri
 • Hal zarfları
 • Zaman zarfları
 • Sıklık Zarfları
 • Yer Zarfları
 • Derece zarfları
 • Süreç Zarfları
 • Cümle Zarfları

 

KARŞILAŞTIRMALAR

 

PRONOUNS / zamirler

 

PREPOSITION / Edatlar

 

VERB

 

 

TENSE  / ZAMANLAR

 

 

Modals

 

 

 

 

CONJUNCTION Bağlaçlar

Adverb Clauses -Zarf cümlecikleri

Noun Clauses İsim Cümlecikleri

Relative Clauses Sıfat Cümlecikleri

Passive Voice Edilgen Çatı

 

Conditional Sentences -Koşul cümleleri

 

 

 

Gerard

Infinitive

Participles

Phrasal verbs

 

 

 

Diğer

 

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.