If Clause (Koşul Cümleleri)

if clause,if clause type 0, if clause type 1, if clause type 2,if clause type 3,conditionals konu anlatımı, if clause örnekleri, if clause exercises, if clause konu anlatımı,ingilizce, ingilizce öğreniyorum, if cümleleri, if sentences, if clause type 0 konu anlatımı, if clause type 1 konu anlatımı, if clause type 2 konu anlatımı, if clause type 3 konu anlatımı

If Clause (Koşul Cümleleri)

If clause konusu; birbirine bağlı iki cümleden oluşur. Birinci cümle koşulu belirtir, bunun devamı olarak da diğer cümle sonucu belirtir.

İşte bu şekilde ki cümleler yapısı oluşturmak için ingilizce de if clause yapısını kullanmaktayız. İf clause yapısı iki cümleden oluşur.

Birinci cümle koşul belirtiyorsa buna Koşul cümlesi (İf cümlesi), devamında ki cümleye de Main clause (Ana cümle) demekteyiz.

IF; ” eğer anlamına gelmektedir.

Hangisinin önce başlayacağının bi önemi yoktur. If cümlesi sonradan da eklenebilir. If yapısı genel olarak 4 durumda incelenmektedir. Aşağıda if yapısının kullanımını  4 kısma ayırıp örneklerle anlatmaya çalışacağım.

Tablolu Gösterim

Type 0 Kullanım Yapısı

If + Simple Present, + Simple Present

Type 1 Kullanım Yapısı

If + Simple Present,  + Future Tense (Will)  YA DA  Present , Modals

Type 2 Kullanım Yapısı

If + Simple Past Tense, + Would/Could + V1

Type 3 Kullanım Yapısı

IF + Past Perfect Tense,  + Would Have / Could Have + V3

 

Type 0 Kullanım Yapısı

If + Simple Present, + Simple Present

if cümlesi   ,       Main cümle (Ana cümle)

 Birinci type genelde bilimsel gerçeklikler (scientific facts) ve her zaman gerçekleri ifade de kullanılır ( expressing always true).

Örnekler

If you put some water in the deep-freeze, it freezes. (Eğer derin dondurucuya biraz su koyarsanız, su donar.)

If you boil some water,  it evaporates. (Eğer biraz su kaynatırsanız, su buharlaşır.)

If Clause Type 0 Örnek Cümleleri için tıklayınız..

If Clause Type 0 1 Konu Anlatımı Video

Type 1 Kullanım Yapısı

If + Simple Present,  + Future Tense (Will)  YA DA  Present , Modals 

if cümlesi          ,                    Main cümle (Ana cümle)

Bu yapıda ise koşul geniş zaman anlamında ve diğer ana cümle hem geniş zaman anlamında hem de gelecek zaman anlamındadır.

Örnekler

If you study hard, you can pass your exams. ( Eğer sıkı çalışırsan, sınavını geçersin. )

If the weather is rainy , I will stay at home. (Eğer hava yağmurlu olursa, Evde kalacağım.)

If he insits, we will tell the truth to him. (Eğer o ısrar ederse, Biz ona gerçeği söyleyeceğiz.)

 

If Clause Type 1 Örnek Cümleleri için tıklayınız..

Whether Unless If Not Konusu Video

If Clause Type 0 1 Konu Anlatımı Video

Type 2 Kullanım Yapısı

If + Simple Past Tense, + Would/Could + V1

if cümlesi           ,       Main cümle (Ana cümle)

Bu kullanım yapısında ise koşul cümlesi geçmiş zaman anlamında ama gerçek değildir. (Unreal)  ‘ Mesela Senin yerinde olsaydım, şunu yaparım.’

anlamında kullanılmaktadır. Type 1 tablosunun past kullanımı diyebiliriz.

Örnekler

If I were you , I would go home. (Eğer senin yerinde olsam, eve giderim.)

If I were in England, I would visit my uncle. (Eğer ingiltere de olsam, amcamı ziyaret ederim.)

If I were a princes, I would help the poor people. (Eğer prenses olsam, Fakir insanlara yardım ederim.)

If Clause Type 2 Örnek Cümleleri için tıklayınız..

If Clause Type 2 Konu Anlatımı Video

Type 3 Kullanım Yapısı

IF + Past Perfect Tense,  + Would Have / Could Have + V3

 if cümlesi           ,                   Main cümle (Ana cümle)

Bu kullanım yapısı da geçmiş zaman anlamlıdır.

Örnekler

I you had worked hard, you would have promoted. ( Eğer çok çalışmış olsaydın, Terfi etmiş olurdun.)

If you had watched this film, you would have liked it. (Eğer bu filmi seyretmiş olsaydın, Sen bunu severdin.)

If you had lived in İstanbul, you would have solved this unit. (Eğer istanbulda yaşamış olsaydın, bu konuyu çözmüş olurdun.)

If Clause Type 3 Konu Anlatımı Video

If Clause Type 3 Örnek Cümleleri için tıklayınız..

Karışık örnekler

  • If she comes, take her upstairs. (Eğer o gelirse, onu üst kata çıkar. )
  • If he go to there quickly , he get there in time. (Eğer o hızlıca giderse, zamanında varır.)
  • If you heat metals, it expands. (Eğer metali ısıtırsanız, O erir.)
  • If I were you, I would study for the university exam again. (Eğer senin yerinde olsam, üniversite sınavı için tekrar çalışırdım.)
  • If I had gone to the university, I would have been an engineer.(Eğer üniversiteye gitmiş olsaydım , bir mühendis olurdum.)
  • If I had known you were coming,  I would have met you at the station. (Geldiğini bilseydim, seni istasyonda karşılardım.)
  • If we have found him earlier, we would have saved his life. (Onu daha erken bulsaydık, hayatını kurtarırdık.)
  • If he had helped me , he would have been late. (Bana yardım etseydi , geç kalırdı.)

If Clause Konu Anlatımı Video

Konuyla ilgili alıştırmalar için tıklayınız….

If Clause konusunu anlatmaya çalıştım. Yararlı olması dileğiyle..

ANASAYFA

 İNGİLİZCEMİZ.NET

Etiketler : if clause,if clause type 0, if clause type 1, if clause type 2,if clause type 3,conditionals konu anlatımı, if clause örnekleri, if clause exercises, if clause konu anlatımı,ingilizce, ingilizce öğreniyorum, if cümleleri, if sentences, if clause type 0 konu anlatımı, if clause type 1 konu anlatımı, if clause type 2 konu anlatımı, if clause type 3 konu anlatımı

 

5 Comments on If Clause (Koşul Cümleleri)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.