Hal Zarfları Konu Anlatımı

Adverb of manner konu anlatım ve alıştırmalar ingilizce, adverb of manner alıştırmalar ve cevapları, adverb of manner konusu ile ilgili alıştırmalar ve örnekler, hal zarfı örnek cümleler ve alıştırmalar, hal zarfı kullanımları ile alıştırmalar, hal zarfı örnek exercises, ingilizce hal zarfları

 

Hal Zarfları Konu Anlatımı

 Bir işin nasıl yapıldığını belirten zarf çeşididir.

 Hal zarflarının çoğu sıfatların sonuna -ly getirilmesiyle oluşturulur.  

happy happily = mutlu-  mutlu bir şekilde.

 sad sadly = üzgün üzgün bir şekilde

 slow slowly = yavaş yavaşça.

 

 fast,  back,  early,  enough,  far,  wrong,  well,  short,  hard,  easily,  here,  there,  now,  since,  when,  never,  always gibi bazı zarflar sonlarına-ly takisi almazlar.

 Her zarfın sonunda böyle bir sonek bulunur diye bir kural yoktur.  Bu tip zarflar farklı zarf grupları içinde incelenip ezberlenmelidir.  Genellikle-ly ile biten kelimeler zarftır Ancak sonu-ly ile biten

sıfatların(adjectives)  varlığı da unutulmamalı,  bunlar zarf(adverb)  sanılmamalıdır.

friendly lively lonely silly lovely manly likely heaven elderly

Bu sifatları zarf görevinde kullanmak için sonlarına bir kez daha-ly soneki getirilmez.  Ancak cümle içinde

“in …….. a way”  kalıplarıyla kullanıldıkların ya da

“the ……way”

da zarf görevini üstlenirler.

She talked to us in a friendly way. = Bize karşı arkadaşça konuştu.

 

Bazı kelimeler hem zarf hem de sifat olarak kullanılırlar:  

har fast,  late,  early,  weekly….

Harry is a fast swimmer. (fast sıfat) = Harry hızlı bir yüzücüdür.

Harry swims fast. (fast zarf) = Harry huzlu yüzer

Tom’s job was very hard. (hard sıfat) = Tom’un işi çok zordu

Tom was working very hard. (hard zarf) = Tom çok sıkı çalışıyordu.

I have bought a weekly magazine(weekly sıfat) = Haftalık bir dergi satın aldım.

Homework must be checked weekly. (weekly zarf) = Ev ödevleri haftalık olarak kontrol edilmeli.

 

       all right,  clean,  clear,  close,  cold,  dead,  deep,  direct,  dirty,  easy,  everyday,  fair,  far,  free,  high,  hard,  wrong,  last,  long,  low,  outside,  quick,  home,  right,  slow,  thin,  thick,  month,  weekly,  yearly,well,  worse,  vb kelimeler hem zarf hem de sıfat olarak kullanılırlar.

       good”  kelimesi sıfat”well”  kelimesi ise zarftir.  Ancak”well”in sağlık yönünden”iyi anlamına gelerek sıfat özelliğine sahip olduğunu da unutmayalım.  

 

Your spelling is very good.  You spell very well. (well-zarf)  

It was a good try.  You tried well. (well zarf)  

I am very well,  thank you. (well sifat)

Bazı zarflar ilgeç isim(preposition noun)  birleşmesiyle meydana gelirler

in the garden,  in a hurry,  at work etc.

 

 Zarf olunca anlam değiştiren ve değiştirmeyen sıfatlar:  

Bazı sıfatlar zarfa dönüştüklerinde sonlarına-ly soneki alırlar ancak anlam yönünden farklılığa uğrarlar.  Bunların yanı sıra  ly soneki alıp anlamca değişmeyen bazı zarflar da vardır.

 

 İki yapıda da aynı anlama gelen bazı zarflar şöyledir:

 clear Clear close closely dearl dearly cheapl cheaply fair fairly

Slow slowly  bad badly quick quickly. Firm firmly loud loudly

Zarf olduğunda anlamca değişen kelimelerin bazıları şunlardır.

 

warm = sıcak          warmly = samimiyetle

near = yakin           nearly = neredeyse

hard = zor,  güç      hardly = güç bela

hot = sicak               hotly = büyük bir istekle

last = son                 lastly = son olarak

wide = geniş           widely = geniş çaplı

short = kisa             shortly = kisaca,  özet olarak

direct = dosdoğru  directly = açıkça

cool = serin             coolly = soğuk davranarak

express = hızlı        expressly = açmkça

 

hotly coolly coldly warmly Genelde duygulardan bahsederken kullanılırlar.

She met us warmly. (Bizi sicak bir şekilde karşladı.)

-ly dişindaki bazı soneklerle de hal zarfi oluşturabiliriz.  

crossways,  crosswards,  upwards,  backwards,  forwards,  vs

 

Hal zarflannin cümledeki yerleri:

Özne ve fiil arasında:  

 

He hardly solved the questions. = Sorular güç bela çözdü.

He answered all the questions foolishly. (nesne sonrası) = Bütün soruları aptalca yanitladi.

 

Nesneden sonra ya da fiilden önce:

 

My father reads the newspaper carefully. = Babam gazeteyi dikkatlice okur. 

He behaved badly to my father(fiil sonrası) = Babama kötü bir şekilde davrandı.

 

ADVERB / zarflar

 

 

 

Faydalı olması dileği ile “www.ingilizcemiz.net”

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.